Anda di halaman 1dari 2

REFLEKSI

Seni dalam Pendidikan (SDP) merupakan satu kursus yang ditawarkan kepada guru pelatih
Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) sebagai medium untuk diaplikasikan dalam bidang
pengkhususan masing-masing (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2015). Bagi
menyempurnakan tugasan yang diberikan, saya telah menggabungkan elemen-elemen
yang terkandung di dalam SDP dan menghasilkan satu kit pembelajaran bagi murid
berkeperluan khas.

Kit pembelajaran yang saya hasilkan diberi nama Kit Ria bagi menampilkan konsep
utama kit ini iaitu pembelajaran secara menyeronokkan dan ceria. Penggunaan kit ini
menggabungkan elemen SDP iaitu seni muzik, pergerakan, dan visual di dalam satu aktiviti
Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang sama. Penulisan refleksi ini akan memfokuskan
kepada kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan sepanjang proses penghasilan Kit Ria

Bagi kekuatan sepanjang penghasilan kit ini, penggabungan dua idea dan
pandangan dari pasangan dilihat sebagai elemen terpenting bagi mendapatkan satu hasil
yang baik. Sesi perkongsian idea yang dilakukan antara saya dan pasangan saya iaitu
Saudari Asyikin banyak membantu dalam penjanaan idea bagi menghasilkan satu kit yang
terbaik. Kekuatan kedua yang dapat dilihat sepanjang penghasilan kit ini ialah komitmen
yang diberikan antara pasangan. Walaupun kami mempunyai jadual yang padat serta
komitmen yang banyak terhadap urusan-urusan lain, namun saya dan saudari Asyikin
berjaya untuk menyiapkan kit ini dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Malah, kami
menyiapkan semua set-set yang terkandung di dalam kit ini secara bersama bermula dari
segi pemilihan dan pembelian bahan sehingga proses penghasilan kit dilakukan. Kerjasama
dan tunjuk ajar yang diberikan daripada pensyarah pembimbing juga merupakan kekuatan
yang dapat dilihat sepanjang proses penghasilan kit ini. Hal ini demikian, pensyarah
pembimbing banyak memberikan panduan dalam membantu menghasilkan Kit Ria.

Jika kita lihat kelemahan sepanjang penghasilan kit ini pula, saya mendapati kit yang
dihasilkan amat ringkas berbeza dengan penghasilan kit-kit pembelajaran yang dihasilkan
oleh rakan-rakan sekelas yang lain yang bersifat lebih kompleks. Ini menunjukkan saya dan
pasangan tidak dapat melaksanakan sebarang inovasi terhadap kit yang dihasilkan.
Walaupun begitu, kami mengambil inisiatif bagi menghasilkan inovasi terhadap kaedah
pelaksanaan PdP kami dengan menggabungkan penggunaan ICT, berpusatkan murid dan
juga berpusatkan bahan. Kelemahan yang wujud ini telah membawa kepada penghasilan
kaedah pelaksanaan PdP menggunakan Kit Ria ini secara optimum, kreatif dan holistik
yang mana melibatkan semua murid di dalam kelas pada satu masa yang sama sekaligus
tiada isu guru hanya fokus pada murid-murid tertentu sahaja wajar ditimbulkan.

4
Selain itu, bagi cadangan penambahbaikan pula kami melihat kepada penggunaan
bahan bagi Kit Ria ini yang mana penggunaan kad manila, kertas keras, batang kayu dan
kertas bercetak boleh ditukar dengan menggunakan bahan yang lebih tahan lama seperti
bongkah kayu yang selalu digunakan bagi penghasilan permainan kanak-kanak. Namun,
penggunaan bahan-bahan tersebut melibatkan kos yang lebih banyak.

Kesimpulannya, diharapkan penghasilan kit pembelajaran ini dapat membantu


mana-mana pihak mendapatkan idea bagi inovasi kaedah PdP yang lebih menarik selain
dapat membantu menarik perhatian murid di dalam kelas.

Anda mungkin juga menyukai