Anda di halaman 1dari 32

SEKOLAH KEBANGSAAN ORANG KAYA MOHAMMAD

97000 BINTULU, SARAWAK.

KERTAS KERJA
PROGRAM TRANSISI TAHUN
1 2017
(03 17 JANUARI 2017)

PENDAHULUAN
Program Transisi bertujuan untuk membantu murid baru
menghadapi perubahan dalam keadaan transisi dan pendidikan tidak
formal di rumah atau di Pra Sekolah ke arah pendidikan yang lebih formal
di Tahun 1 sekolah rendah. Program ini memastikan semua murid Tahun 1
yang datang dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza
memulakan proses pembelajaran mereka di Tahun 1 yang sama. Ia
dirancang supaya proses pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar
dan dalam masa yang sama, murid dapat mengikuti pembelajaran dalam
suasana yang gembira. Program ini dijalankan selama 3 minggu dan
pelbagai aktiviti secara individu atau kumpulan dijalankan. Murid-murid
berpeluang merasai pengalaman baru berada dalam kawasan
persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif tersedia untuk mereka.
Mereka diajar menyanyi pelbagai lagu yang berkaitan dengan sekolah,
negeri dan negara. Mereka juga diberi peluang mengambil bahagian
dalam acara sukaneka yang dirancang untuk mereka.

RASIONAL
1. Murid-murid yang masuk ke Tahun Satu datang dari pelbagai latar
belakang yang berbeza.

2. Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang boleh


memberi kesan yang berterusan.

3. Antaranya:

a. Perbezaan umur antara murid Tahun Satu (1 hingga 11 bulan)

b. Kebolehan mereka memberi perhatian.

c. Kesediaan mereka memberi perhatian.

d. Kesediaan untuk belajar (perbezaan pengalaman pra sekolah,


fizikal dan latar belakang keluarga)

e. Pengetahuan dan kemahiran iaitu perbezaan sosio-emosi,

f. Perkembangan (keyakinan diri, takut, bimbang serta rasa


selamat).

TUJUAN PROGRAM
TRANSISI
Program ini dirancang berdasarkan konsep Guru Penyayang Minda
cerdas - mata bercahaya. Antara tujuan program ini adalah:

Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-


guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi,


kerohanian dan jasmani murid-murid secara menyeluruh sebelum
memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di
Tahun Satu.

Meningkatkan minat dan semangat murid-murid untuk datang ke


sekolah dan meneruskan pembelajaran tanpa menimbulkan banyak
masalah di sekolah.

Murid-murid dapat mengembangkan kemahiran sosio-emosi yang


baik supaya mereka dapat menunjukkan kesedaran, penerimaan
rakan-rakan yang berbeza serta mengucapkan emosi dan perasaan
mereka.

Murid-murid diberi peluang untuk menyelesaikan masalah,


membina keyakinan diri dan perasaan berdikari sehingga satu
kelaziman.
OBJEKTIF PROGRAM
TRANSISI
Di antara objektif program ini dijalankan adalah untuk mencapai aspirasi
berikut;
i. Murid-murid dapat meningkatkan kemahiran tematik, bersepadu
dan belajar melalui kaedah didik hibur.
ii. Memudahkan guru merealisasikan proses pengajaran dan
pembelajaran secara formal.
iii. Meningkatkan kefahaman tentang konsep awal kanak kanak.
iv. Memantapkan kefahaman tentang kesinambungan pengajaran dan
pembelajaran serta tingkahlaku murid.

PERLAKSANAAN PROGRAM
TUGAS GURU BESAR DAN PENOLONG KANAN

Memilih guru - guru Tahun 1 yang sesuai dan berkebolehan.


Menubuhkan AJK Perlaksanaan
Memberi sokongan dan bantuan untuk program keceriaan
sekolah dan bilik darjah
Memberi taklimat kepada semua guru dan ibubapa semasa
Program Orientasi Pelajar Tahun 1 yang baru didaftarkan dan
ditempatkan

PERSEDIAAN AWAL
Pada peringkat ini sebelum sesi persekolahan bermula, pihak
sekolah harus melaksanakan penyediaan fizikal bilik darjah termasuk
susun atur kerusi meja untuk memudahkan aktiviti dijalankan. AJK
Perlaksana yang dipengerusikan oleh Guru Besar harus menyediakan
perancangan aktiviti yang hendak dilaksanakan semasa minggu transisi.
Menyediakan tentatif program semasa Hari Orientasi Pelajar Baru serta
taklimat pentadbir dengan ibubapa pelajar.

MINGGU TRANSISI
Minggu Transisi yang berjalan selama 3 minggu harus mempunyai
perisian program yang mantap dan bersesuaian supaya tujuan dan
objektif yang ditetapkan tercapai. Aktiviti yang dirancang termasuklah
aktiviti individu serta kumpulan. Bahan aktiviti harus bersesuaian dengan
Program KSSR yang akan mereka ikuti selepas minggu transisi. Antara
kemahiran yang harus diterapkan adalah seperti;
a. Kemahiran pra-nombor, pra-penulisan dan pra-bacaan.
b. Suai-kenal - rakan baru dan guru baru
c. Hidup bersama - persekitaran kelas
d. Pembentukan tingkahlaku - ucap selamat , doa , lagu sekolah ,
disiplin
e. Motivasi diri - kaunselor sekolah
f. Penglibatan dalam aktiviti kreatif - subjek Dunia Seni Visual
g. Main sambil belajar - lagu dan mengayakan pergerakan.

Pelaksanaan aktiviti berbeza sepanjang tiga minggu pertama


persekolahan sebagai persediaan pelajar untuk proses pembelajaran
dalam suasana yang menyeronokkan. Pada masa yang sama guru boleh
mengenalpasti kemahiran asas psikomotor, kognitif, etika dan daya kreatif
pelajar serta ketatanegaraan. Ujian Dignostik boleh dijalankan pada
minggu ketiga untuk mengesan pelajar yang masih menghadapi
masalah kemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira).
Ujian Dignostik Bahasa Melayu, Matematik dan Bahasa Inggeris boleh
diadakan sebagai persediaan pelajar yang lemah ke Program Linus
Literasi, Numerasi dan Bahasa Inggeris.

VISI
Merealisasikan Program Transisi dan
Guru Penyayang dengan berkesan.

MISI
Menyusun pendekatan dan strategi
yang paling berkesan berdasarkan
kepada keperluan serta kemampuan
sekolah bagi mencapai kecemerlangan.

TEMA
PROGRAM TRANSISI
DAN
GURU PENYAYANG

Mata bercahaya
Minda cergas

MINDA CERGAS
Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan
mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui aktiviti
berkumpulan dan saling bantu-membantu di antara satu sama lain serta
penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang di rancang awal
lagi menunjukkan minda cerdas. Di samping itu, murid-murid juga
diharap dapat meningkatkan perasaan ingin tahu serta mewujudkan
proses komunikasi yang dapat meningkatkan tahap keyakinan diri melalui
aktiviti yang mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan
pencapaian yang sedia ada.

MATA BERCAHAYA

Murid-murid Tahun Satu akan dapat merasakan suatu keseronokan


untuk terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana,
persekitaran dan guru-guru yang baru. Semangat dan minat mereka akan
terus meningkat dari semasa ke semasa melalui aktiviti-aktiviti yang
disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah,
guru mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini diterjemahkan
melalui sinar mata mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa
dan ketika meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

JAWATANKUASA PELAKSANAAN
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2017
SK ORANG KAYA MOHAMMAD

Pengerusi : PN. HJH MORDIANA BT. HJ AMIR (Guru Besar)


Timbalan Pengerusi : PEN. KANAN SK ORANG KAYA MOHAMMAD,
BINTULU
Guru Penyelaras : CIKGU NABILLA HUDA BINTI OTHMAN
Setiausaha : CIKGU JULIALIS RACHEL TOGANG
Bendahari : CIKGU CYNTHIA VERA DUBLIN
AJK Kecil :
i. Cikgu Mastuyah bt Yunus : (Guru Kelas Tahun 1 Amanah)
ii. Cikgu Cecilia Elmi Ak Moden : (Guru Kelas Tahun 1 Yakin)
iii. Cikgu Nordiana Bt Mohamad : (Guru Kelas Tahun 1 Setia)
iv. Cikgu Nabilla Huda binti Othman : (Guru Kelas Tahun 1 Ikhlas)
v. Pn. Yana bt Manap : (Guru Pemulihan NKRA)
vi. Pn. Cynthia Vera Dublin : (Guru Pemulihan Khas)
vii Pn Misbah bt Selet : (Guru Bimbingan dan Kaunseling)
.

Cikgu Syafikah Ainun bt Mohammad : Bahasa Malaysia


Sabri
Cikgu Mazidah bt Abdullah : Bahasa Inggeris
Cikgu Safiza bt Semail : Matematik
Cikgu Cecilia Elmi ak Moden : Dunia Sains dan Teknologi
Cikgu Mastuyah bt Yunus : Pendidikan Kesenian
Ustazah Salmiah bt Bohari : Pendidikan Islam
Ustazah Norfazilah bt Mohamad Fuoad : Pendidikan Moral
Cikgu Enring ak Singam : Pendidikan Jasmani & Pendidikan
Kesihatan
Cikgu Karanchi Ak Kudi : Bahasa Iban
Ustaz Mohd Solahuddin B. Abu Bakar : Bahasa Arab
Penyelaras Subjek :

Penyelaras Majlis Penutupan:

Cikgu Elizabeth ak Ngitar @ Lugom dan dibantu olh semua guru Tahap 1

Pelan Tindakan
Program Transisi Dan Guru Penyayang Tahun 1 2017
Sk Orang Kaya Mohammad, Bintulu

Bi Aktiviti / Program Tarikh Catatan


l
1 Mengadakan mesyuarat dengan Guru 16.11.201 Guru Besar,
Besar, PK1, PK HEM, PKKK, guru-guru 5 Semua Penolong
Tahun Satu termasuk guru agama dan Kanan,
guru pemulihan tentang program Guru-guru
transisi Tahun 2016 Tahun Satu

2 Perbincangan dengan guru-guru Tahun


Satu tentang rancangan program
transisi selama 3 minggu. 21.11.201 Guru-guru

3 Perbincangan tentang hasil program 6 Tahun Satu

transisi yang telah disediakan hingga


25.11.201
6
4 Hantar rancangan Program Transisi 06.12.016 Setiausaha Program
2017 Transisi

5 Keceriaan kelas Tahun Satu 28.12.201


- penyusunan meja dan kerusi 6 Guru Kelas Tahun 1
- penghiasan papan kenyataan dan hingga
kelas 31.12.201
- kebersihan kelas 6
7 Pendaftaran murid Tahun 1 30.12.201 Guru Kelas Tahun 1
7

8 Pelaksanaan program transisi sekolah 03.01.201 Guru Besar, PK


(3 minggu) 7 Petang,
hingga PK1, PK HEM, PKKK,
17.01.201 guru bimbingan, guru
7 agama,guru Tahun 1
TEMA MINGGU
PERTAMA:
BUAH-BUAHAN

Minggu 1 Hari Pertama


Hari/ Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
12.30 1.00 Pendaftaran Guru Kelas
Mengambil kehadiran Tahun Satu
Sesi suai kenal guru dan murid.
1.00 - 2.00 Perhimpunan di dewan SK Kampung Baru
ucapan daripada Guru Besar GB
dan Penolong Kanan Penolong Kanan
Pentadbiran. Pentadbiran
Berkenalan dan bersalaman
dengan guru-guru SK Orang Guru mata
Kaya Mohammad. pelajaran/ Guru
Penyerahan tag nama kepada murid Kelas
Tahun 1
2.00 3.30 Dinamika kumpulan sesi ice breaking Guru Kelas
sesi memperkenalkan guru dan berkenalan
dengan rakan sekelas secara berkumpulan

3.30 3.45 REHAT


Tatacara di kantin
3 Jan 2017 Beratur membeli makanan
Selasa Mencuci tangan sebelum dan
selepas makan
Doa sebelum dan selepas makan

3.45 4.30 Taklimat peraturan sekolah oleh Cikgu Guru Bimbingan


Misbah dan Kaunseling

4.30 5.00 Mempelajari Lagu-lagu Guru Muzik


Lagu Negaraku
Ibu Pertiwiku
Lagu Sekolah

5.00 5.15 Tatacara Sebelum balik


Membersihkan dewan
Mengembalikan tag nama kepada
guru
Berada dalam barisan

Minggu 1 Hari KEDUA

Hari/ Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
1.00 1.30 Berhimpun Guru Kelas
Beratur mengikut kelas Tahun Satu
Penyerahan tag nama
Mengambil kedatangan
1.30 2.30 1. Aktiviti Pembinaan Kumpulan Guru Kelas dan
Membina kumpulan berdasarkan Guru Mata
nombor Pelajaran
Murid menggolek bola besar/kecil
Permainan dalam kumpulan
2.30 3.30 2. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa Guru Bahasa
Inggeris) Inggeris
Menyebut huruf A-Z
Menyanyi sambil bertepuk tangan
Guru menunjukkan gambar dan
meminta murid menyatakan buah
yang ada di dalam gambar.
Guru menyatakan huruf pertama
pada gambar dan murid mengajuk
guru.
Menyambung titik membentuk huruf dan
mewarnakan gambar buah.
3.30 3.45 REHAT
Tatacara di kantin
4 Jan 2017
Rabu Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan
selepas makan
Doa sebelum dan selepas makan
3.45 4.30 3. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa Arab) Guru Bahasa
Menamakan gambar buah yang Arab
diberi
Menyebut abjad pertama pada
gambar buah.
Mewarna gambar buah

4.30 5.00 4. Pendidikan Keselamatan Diri Guru Pendidikan


Semasa berada di kawasan sekolah Kesihatan
Semasa di bilik darjah
Kantin
5.00 5.15 5. Tatacara Sebelum balik Guru Kelas dan
Membersihkan dewan Guru Mata
Mengembalikan tag nama kepada Pelajaran
guru
Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru.

Minggu 1 Hari KEtiga


Catatan/
Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti
bahan-bahan
1.00 - 1.30 Aktiviti
Pengurusan Kelas Guru Kelas
Beratur mengikut kelas Tahun Satu
Penyerahan tag nama
Mengambil kedatangan
1.30 2.00 1.Aktiviti Motivasi Diri (Kotak Muzik) Guru Kelas dan
Murid duduk di dalam kumpulan (bulatan) Guru Mata Pelajaran
Murid diperdengarkan lagu sambil
menyerahkan kotak kepada rakan di
sebelah.
Muzik berhenti murid dikehendaki
menamakan buah berdasarkan teka-teki
yang diberikan oleh guru.
2.00 2.30 2. Dinamika kumpulan Guru Kelas dan
Membentuk kumpulan Guru Mata Pelajaran
Mengenal pasti abjad pertama pada nama
murid
Bergerak dan membentuk kumpulan
berdasarkan abjad pertama pada nama
kumpulan.
Berkenalan dan bersalam antara satu sama
lain.
2.30 3.30 3. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa) Guru Bahasa
Murid melakukan senaman jari Malaysia
Guru meminta murid melakarkan garis
lurus ke bawah,
condong ke bawah
melintang kiri ke kanandi udara
5 Jan 2017 dan di lantai
Khamis Murid melakukan aktiviti pra tulisan
(membuat corak)
3.30 3.45 REHAT
Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas makan
Doa sebelum dan selepas makan
3.45 4.30 4. Asas Sains Guru Sains
Menamakan buah-buahan tempatan.
Menyatakan bentuk, warna dan rasa buah
Menyanyikan lagu berkaitan buah-buahan
Mewarnakan gambar
4.30 5.00 5. Aktiviti Kognitif (Matematik) Guru Matematik
Aktiviti Awalan Nombor
Main sambil belajar
Mengenal nombor 0-10
Menepuk tangan mengikut bilangan yang
disebut guru.
Menyambung titik untuk membentuk
nombor, menulis nombor 0-10.
5.00 5.15 6. Tatacara Sebelum balik Guru Kelas dan
Membersihkan dewan Guru Mata Pelajaran
Mengembalikan tag nama kepada guru
Berada dalam barisan sebelum balik dan
bersalam dengan guru.

Minggu 1 Hari KEempat


Hari/ Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
1.00 - 1.30 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas
Membersihkan kelas. Tahun Satu
Penyerahan tag nama
Mengambil kedatangan
1.30 2.30 1. Aktiviti Belajar Sambil Meneroka Guru Sains
Guru membawa murid melawat
kawasan sekolah sambil memerhati
tumbuhan.
Murid menamakan pokok buah yang
mereka Nampak.
Murid menyatakan ciri-ciri buah yang
mereka Nampak.
Mewarnakan gambar buah.
2.25 3.25 2. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa) Guru Bahasa
Murid melakukan senaman jari Malaysia
Guru meminta murid melakarkan garis
bawah ke atas
bulatan
melengkung di udara dan di
atas meja
Murid melakukan aktiviti pra tulisan
(membuat corak)
3.30 3.45 REHAT
6 Jan 2017 Tatacara di kantin
Jumaat Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas
makan
Doa sebelum dan selepas makan
3.45 4.30 3. Pemupukan Kreativiti Guru DSV
Murid menyenaraikan buah-buahan
mengikut warna yang dinyatakan oleh
guru.
Menyatakan sebab mengapa mereka
suka makan buah yang dinyatakan oleh
mereka.
Murid membuat kolaj secara
berpasangan.
4.30 5.00 4. Aktiviti Pemupukan Nilai Murni Guru PAI/Moral
Guru bercerita dan murid mendengar.
Murid memberi cadangan kepada
pemasalahan yang dinyatakan guru.
Guru menyatakan nilai-nilai murni yang
ada di dalam cerita.
5.00 5.15 5. Tatacara Sebelum balik Guru Kelas dan
Membersihkan dewan Guru Mata
Mengembalikan tag nama kepada guru Pelajaran
Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru.
TEMA MINGGU KEDUA:
HAIWAN

Minggu 2 Hari pertama

Hari/ Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
12.30 1.00 Guru Kelas
09 Jan 2017 PERHIMPUNAN MINGGUAN Tahun Satu
Isnin
1.00 - 2.30 1. PENGURUSAN BILIK DARJAH Guru Kelas dan
2. Aktiviti Motivasi Diri (Kotak Muzik) Guru Mata Pelajaran
Murid duduk di dalam kumpulan
(bulatan)
Murid diperdengarkan lagu sambil
menyerahkan kotak kepada rakan di
sebelah.
Muzik berhenti murid dikehendaki
menamakan haiwan berdasarkan bunyi
binatang yang dibunyikan oleh guru.
2.30 3.30 3. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa) Guru Bahasa
Murid melakukan senaman jari. Malaysia
Guru meminta murid mengulangi corak
yang telah mereka pelajari.
Membimbing murid membentuk huruf
besar K-O di udara dan di atas meja.
Guru membimbing murid membentuk
huruf kecil k- o di udara dan di atas meja.
Murid menamakan binatang yang
bermula dengan huruf yang dipelajari.
Murid menyambung titik untuk membentuk huruf
dan mewarnakan gambar.
3.30 3.45 REHAT
Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas
makan
Doa sebelum dan selepas makan
3.45 4.45 4. Asas Sains Guru Sains
Menamakan haiwan yang mereka tahu.
Menyatakan saiz dan warna binatang yang
dibincangkan.
Menyanyikan lagu Bunyi Binatang
Mewarnakan gambar
4.45 5.15 5. Aktiviti Kognitif (Matematik) Guru Matematik
Aktiviti Awalan Nombor
Main sambil belajar
Mengenal nombor 0-10
Menepuk tangan mengikut bilangan
binatang di dalam gambar.
Menyambung titik untuk membentuk
nombor, menulis nombor 0-10 dan
mewarnakan gambar.
5.15 5.45 Tatacara Sebelum balik
Membersihkan kelas Guru Mata Pelajaran
Berada dalam barisan sebelum balik dan
bersalam

Minggu 2 Hari KEdua


Hari/ Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
10 Jan 2017 J Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas
Selasa Membersihkan kelas. Guru
Mengambil kedatangan Matapelajaran
1.30 - 2.30 1. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa Inggeris) Guru Bahasa
Guru memperlihatkan gambar binatang Inggeris
di papan tulis. (12 keping)
Guru membimbing murid menyebut
nama binatang secara kelas, kumpulan
dan individu.
Murid diberi tempoh/masa untuk
menghafal seberapa banyak nama
binatang yang mereka ingat.
Guru menutup semua gambar dan
meminta murid menyenaraikan nama
binatang.
Murid yang paling banyak menghafal
nama binatang dikira pemenang.
2.30 3.30 2. Pemupukan Kreativiti Guru DSV
Murid menyenaraikan haiwan mengikut
warna yang dinyatakan oleh guru.
Menyatakan makanan yang dimakan
oleh binatang.
Murid melekatkan kapas pada badan
angsa secara berpasangan.
3.30 3.45 REHAT
Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas
makan
Doa sebelum dan selepas makan
3.45 4.30 3. Aktiviti Pemupukan Nilai Murni Guru PAI/Moral
Guru bercerita tentang kisah Burung
Gagak dan Sebotol Air dan murid
mendengar.
Murid memberi cadangan kepada
pemasalahan yang dinyatakan guru.
Guru menyatakan nilai-nilai murni yang
ada di dalam cerita.
4.30 5.00 4. Aktiviti melukis dan mewarna Guru Mata
Menanyakan murid haiwan kesukaan Pelajaran
Melukis dan mewarna gambar haiwan
kesukaan

5.00 5.15 5. Tatacara Sebelum balik Guru Mata


Membersihkan kelas Pelajaran
Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru

Minggu 2 Hari KEtiga


Hari/
Masa Perkara / Aktiviti Catatan
Tarikh
1.00 - 1.30 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas
11 Jan 2017 Membersihkan kelas. Guru Mata Pelajaran
Rabu Mengambil kedatangan
1.30 2.30 1. Aktiviti Pengukuhan Sosialisi Guru Mata Pelajaran
Aktiviti berkumpulan dan
Berkumpul mengikut haiwan kesukaan
Membuat bunyi dan pergerakan haiwan
dalam kumpulan
Melukis dan mewarna gambar haiwan
secara berkumpulan
2.30 3.30 6. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa) Guru Bahasa
Murid melakukan senaman jari. Malaysia
Guru meminta murid mengulangi corak
yang telah mereka pelajari.
Membimbing murid membentuk huruf
besar P-T di udara dan di atas meja.
Guru membimbing murid membentuk
huruf kecil p- t di udara dan di atas meja.
Murid menamakan binatang yang
bermula dengan huruf yang dipelajari.
Murid menyambung titik untuk
membentuk huruf dan mewarnakan
gambar.
3.30 3.45 REHAT
Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas
makan.
Doa sebelum dan selepas makan
3.45 4.30 2. Aktiviti Pergerakan Guru Muzik
Guru memperdengarkan lagu Bunyi
Binatang
Guru mengajar murid lirik lagu.
Murid mengajuk lirik lagu guru.
Murid melakukan pergerakan sambil
menyanyi.
4.30 5.00 3. Aktiviti Belajar Sambil Bermain Guru Mata Pelajaran
Guru menunjukan gambar haiwan tetapi
ditutup keseluruhannya supaya murid
tidak dapat melihatnya.
Guru akan menurunkan kertas di hadapan
gambar sedikit demi sedikit.
Murid cuba meneka binatang tersebut.
5.00 5.15 4. Tatacara Sebelum balik Guru Mata Pelajaran
Membersihkan kelas
Berada dalam barisan sebelum balik dan
bersalam dengan guru.

Minggu 2 Hari KEempat


Hari/
Masa Perkara / Aktiviti Catatan
Tarikh
1.00 - 1.30 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas
12 Jan Membersihkan kelas. Guru Matapelajaran
2017 Mengambil kedatangan
Khamis
1.30 2.30 1. Aktiviti Pengukuhan Kumpulan Guru Muzik
Murid membentuk satu kumpulan besar.
Guru mengajar murid lagu Gajah Menari
Guru menunjukcara pergerakan.
Murid menyanyi sambil melakukan
pergerakan.
2.30 3.30 2. Asas Kognitif (Matematik) Guru Matematik
Gurumemperlihatkan gambar binatang.
Murid menghitung bilangan binatang yang
ada di dalam gambar.
Guru menerangkan konsep banyak dan
sedikit, besar dan kecil dan berat dan
ringan.
Murid menyusun gambar haiwan dari
Banyak ke sedikit/sedikit ke
banyak
Besar ke kecil/ kecil ke besar
Berat ke ringan/ ringan ke berat
Murid mewarna gambar
3.30 3.45 REHAT
Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas
makan.
Doa sebelum dan selepas makan
3.45 4.30 3. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa) Guru Bahasa
Murid dibahagikan kepada empat Inggeris
kumpulan.
Guru mengajar nama-nama binatang
Guru akan menulis nama binatang di
papan tulis dengan beberapa huruf
dikosongkan.
Kumpulan pertama yang dapat meneka
dan mengisi tempat kosong dengan huruf
yang betul akan diberi markah.
Kumpulan yang mengumpul banyak
markah dikira pemenang.
4.30 5.00 4. Asas Agama Guru PAI/PM
Menyebut dan mengenal huruf Iqra
Melengkapkan petak kosong dengan huruf
Iqra

Pendidkan moral
Mengajar tentang sikap kasihkan binatang

5.00 5.15 5. Tatacara Sebelum balik Guru Mata Pelajaran


Membersihkan kelas
Berada dalam barisan sebelum balik dan
bersalam dengan guru.

Minggu 2 Hari Kelima


Hari/ Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
1.30 2.00 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas
Membersihkan kelas. Tahun Satu
Mengambil kedatangan

2.00 3.00 7. Pendidikan Keselamatan Diri Guru Pendidikan


Menceritakan kepada guru apa yang Kesihatan
dilakukan oleh murid selepas bangun
tidur sehingga datang ke sekolah.
Melakonkan aktiviti yang mereka
lakukan seperti memberus gigi, mandi
dan sebagainya.
Mewarna peralatan kebersihan diri.
3.00 3.30 8. Aktiviti Kognitif (Asas Jawi) Guru PAI / Jawi
Menamakan gambar binatang yang Guru Bhasa Iban
diberi
Menyebut abjad pertama pada gambar
binatang.
Mewarna gambar binatang.

Bahasa Iban (Asas Bahasa Iban)


Mengajar nama-nama binatang dalam
bahasa Iban
Mewarnakan gambar binatang
13 Jan 2016
3.30 3.45 REHAT
Jumaat
Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas
makan
Doa sebelum dan selepas makan
3.45 4.30 9. Aktiviti Belajar Sambil Meneroka Guru Sains
Guru membawa murid melawat
kawasan sekolah sambil memerhati
haiwan dan mendengar bunyi haiwan
Murid menamakan haiwan yang mereka
nampak.
Murid menyatakan ciri-ciri haiwan yang
mereka nampak.
Mewarnakan gambar haiwan.
4.30 5.15 10. Aktiviti Pembinaan Kumpulan Guru PJ
Aktiviti Fizikal (luar bilik kelas)
Membina kumpulan berdasarkan nama
binatang (belatuk dan belalang)
Guru menerangkan cara permainan.
Murid berlari di dalam kumpulan apabila
nama kumpulan disebut oleh guru.

TEMA MINGGU
KETIGA:

KELUARGA
Minggu 3 Hari pertama
Hari/ Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
12.30 1.00 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas
16 Jan 2017 Membersihkan kelas. Tahun Satu
Isnin Penyerahan tag nama
Mengambil kedatangan
1.00 - 2.00 6. Aktiviti Motivasi Diri (Kotak Muzik) Guru Mata Pelajaran
Murid duduk di dalam kumpulan
(bulatan)
Murid diperdengarkan lagu sambil
menyerahkan kotak kepada rakan di
sebelah.
Muzik berhenti murid dikehendaki
menceritakan perihal keluarga masing-
masing.
2.00 3.00 7. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa) Guru Bahasa
Murid akan menyanyikan lagu A,B, C Inggeris
sambil melakukan pergerakan seperti
bertepuk tangan dan menghentak kaki.
Menyanyi sambil menulis huruf di atas
lantai.
Mewarnakan huruf

3.00 3.15 REHAT


Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas
makan
Doa sebelum dan selepas makan
3.15 4.15 8. Asas Sains Guru Sains
Menamakan ahli keluarga yang ada di
dalam keluarga masing-masing.
Menyatakan rupa ahli keluarga mereka.
Menyanyikan lagu Sayang Ibu
Mewarnakan gambar
4.15 5.15 9. Aktiviti Kognitif (Matematik) Guru Matematik
Aktiviti Awalan Nombor
Main sambil belajar
Mengenal nombor 0-10
Menepuk tangan
Berhentak kaki
Petik jari
mengikut bilangan ahli keluarga di dalam
gambar.
Menyambung titik untuk membentuk
nombor, menulis nombor 0-10 dan
mewarnakan gambar.

Minggu 3 Hari KEdua


Catatan/
Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti
bahan-bahan
12.30 1.00 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas
17 Jan 2017 Membersihkan kelas. Tahun Satu
Selasa Penyerahan tag nama
Mengambil kedatangan
1.00 - 2.00 1. Aktiviti Belajar Sambil Meneroka Guru Sains
Guru mempamerkan satu lukisan yang besar
(bahagian muka ) tanpa mata, hidung, mulut
dan telinga.
Murid akan ditutup mata dan diminta
melekatkan bahagian anggota badan
dengan betul.
Murid yang ditutup mata akan dibantu oleh
rakan yang lain dengan memberi arahan
secara lisan.
Murid yang paling banyak melekat anggota
badan dengan betul adalah pemenangnya.
Mewarnakan gambar kelurga
2.00 3.00 2. Permainan Puzzle Guru Mata Pelajaran
Murid berkumpul di dalam kumpulan masing-
masing.
Setiap kumpulan akan diberi satu puzzle.
Murid bekerjasama mencantum puzzle
dengan betul.
Kumpulan pertama yang dapat mencantum
dan membaca perkataan di atas puzzle
dikira pemenang.
Perkataan bapa, ibu, abang, kakak dan adik
3.00 3.15 REHAT
Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas makan
Doa sebelum dan selepas makan
3.15 4.15 3. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa) Guru Bahasa
.Murid berkumpul di dalam kumpulan Malaysia
masing-masing.
Setiap kumpulan akan dibeeri kad huruf.
Guru akan menulis perkataan di papan tulis
(kakak), dan membimbing murid mengeja
perkataan tersebut.
Ahli kumpulan akan bekerjasama
membentuk perkataan dari kad huruf seperti
tertera di papan tulis.
4.15 5.00 4. Pemupukan Kreativiti Guru DSV
Murid menyanyikan lagu You are my
sunshine.
Mewarnakan gambar.

5.00 5.15 5. Tatacara Sebelum balik Guru Mata Pelajaran


Membersihkan kelas
Mengembalikan tag nama kepada guru
Berada dalam barisan sebelum balik dan
bersalam dengan guru.

Minggu 3 Hari KEtiga


Hari/
Masa Perkara / Aktiviti Catatan
Tarikh
12.30 - 1.00 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas
18 Jan Membersihkan kelas. Tahun Satu
2017 Penyerahan tag nama
Rabu Mengambil kedatangan
1.00 1.30 1. Aktiviti Belajar Sambil Bermain Guru Mata
Guru membimbing murid mengeja Pelajaran
perkataan
Ayah/bapa
Ibu/emak/umi/
Kakak
Abang
Adik
Nenek
Datuk
Permainan Hang Man
1.30 2.00 2. Membuat rajah pokok mengenai Guru Mata
keluarga Pelajaran
Menunjukkan kedudukan ahli keluarga
dalam rajah pokok
Pemupukan nilai-nilai murni seperti
menghormati ibu bapa.
2.00 3.00 3. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa) Guru Bahasa
Guru bercerita tentang sebuah keluarga. Inggeris
Murid bersoal jawab dengan guru.
Murid membuat topeng muka ahli
keluarga dan murid melakukan berlakon
watak yang diberikan.

3.00 3.15 REHAT


Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas
makan.
Doa sebelum dan selepas makan
3.15 4.15 4. Aktiviti Pergerakan Guru Muzik
Guru memperdengarkan lagu Sayang
Guru mengajar murid lirik lagu.
Murid mengajuk lirik lagu guru.
Murid melakukan pergerakan sambil
menyanyi.
4.15 5.15 5. Menceritakan perihal keluarga Guru Mata
- Melukis gambar ahli keluarga dan mewarna Pelajaran
6. Tatacara Sebelum balik
Membersihkan kelas
tag nama kepada guru
Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru.

Minggu 3 Hari KEempat


Hari/
Masa Perkara / Aktiviti Catatan
Tarikh
12.30 - 1.00 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas
19 Jan 2017 Membersihkan kelas. Tahun Satu
Khamis Penyerahan tag nama
Mengambil kedatangan
1.00 2.00 1. Asas Kognitif (Matematik) Guru Matematik
Guru memperlihatkan patung ahli
keluarga
Sebuah patung mewakili seorang watak
dalam sebuah keluarga.
Guru mendedahkan konsep tambah dan
tolak menggunakan patung ahli
keluarga dengan menggunakan teknik
bercerita.
Guru bercerita dan murid akan
menggerakkan patung.
Murid akan mengira ahli keluarga sama
ada semakin bertambah atau
berkurangan.
2.00 3.00 2. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa) Guru Bahasa
Murid dibahagikan kepada empat Inggeris
kumpulan.
Guru mengajar nama-nama ahli
keluarga
Guru akan menulis nama ahli keluarga
di papan tulis dengan beberapa huruf
dikosongkan.
Kumpulan pertama yang dapat meneka
dan mengisi tempat kosong dengan
huruf yang betul akan diberi markah.
Kumpulan yang mengumpul banyak
markah dikira pemenang.
3.00 3.15 REHAT
Tatacara di kantin
Beratur membeli makanan
Mencuci tangan sebelum dan selepas
makan.
Doa sebelum dan selepas makan
3.15 4.15 3. Asas Agama Guru PAI/PM
Menyebut dan mengenal huruf Iqra
Melengkapkan petak kosong dengan
huruf Iqra

Pendidikan Moral
Mengajar tentang sikap menghormati
orang tua
4.15 5.15 4. Permainan kecil Guru PJ
Berjalan sambil mengimbang pundi
kacang
Tarik bola
Datuk harimau

MINGGU 3 HARI KELIMA


TARIKH : 20 JANUARI 2017
TEMPAT : DEWAN SK KAMPUNG BARU

BIL AKTIVITI CATATAN


1. MAJLIS PENUTUPAN PROGRAM TRANSISI Guru Besar
2017
Guru Tahun 1
Bacaan doa oleh Ustaz Solahuddin
Guru Mata
Lagu Negaraku, Lagu Ibu Pertiwiku dan Pelajaran
Lagu Sekolah.
Ahli
Ucapan Penolong Kanan 1 Jawatankuasa

- Encik Abdul Rahman bin Haji


Yusof

Ucapan Guru Besar

Puan Hajah Mordiana bt Haji Amir

Persembahan kumpulan dari murid-murid


:

1 Amanah
1 Yakin
1 Ikhlas
1 Setia

Penyampaian hadiah kepada pemenang


pertandingan
Perlantikan Ketua Kelas dan Penolong
Ketua Kelas.
LAMPIRAN:
Surat panggilan untuk
ibubapa/penjaga
ke
Taklimat Program Transisi Tahun 1
Sesi 2017

Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Mohammad,


Jalan Abang Galau,
97000, Bintulu, No. Faks: 086-331966
Sarawak. No. Telefon: 086-331966
Ruj. Kami:
Tarikh :
Kepada
.
Ibubapa/penjaga Murid Tahun 1

Melalui dan Salinan


Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Mohammad

Tuan/Puan,
Taklimat Program Transisi Tahun 1 Sesi 2017
Merujuk kepada perkara di atas, pihak sekolah menjemput tuan/puan
hadir ke Taklimat Program Transisi Tahun 1 Sesi 2017.

2. Taklimat ini akan diadakan :

Tarikh : 30 Disember 2017


Masa : 8.30 pagi
Tempat : Kelas 1 Setia / 1 Amanah

3. Agenda ;

1. Tujuan program transisi diadakan di sekolah


2. Penerangan tentang fungsi,matlamat dan objektif program
transisi
3. Penerangan tentang peranan ibubapa dan guru dalam
menjayakan program transisi di peringkat awal kanak-kanak
dalam alam persekolahan secara formal.

4. Dengan ini pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas


kerjasama tuan/puan dalam menjayakan program ini nanti.

Sekian, terima kasih.

Yang menjalankan tugas,

..
(Julialis Rachel Togang)
Setiausaha Program Transisi Sesi 2017

PENUTUP
Pada keseluruhannya, Program Transisi Tahun 1 pada tahun ini

diharap dapat dijalankan dengan baik hasil kerjasama semua pihak. Pihak
sekolah berharap semua ibubapa/penjaga dapat menghantar anak-anak

mereka yang telah cukup umur untuk daftar di kelas Pra Sekolah untuk

mendapat pendidikan secara formal. Oleh yang demikian, segala

perancangan yang telah dirancang oleh pihak sekolah dapat dijalankan

dengan jayanya.

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

.. .

(JULIALIS RACHEL TOGANG) (HAJAH MORDIANA BT HAJI AMIR)

SETIAUSAHA, GURU BESAR

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SK ORANG KAYA MOHAMMAD

SK ORANG KAYA MOHAMMAD.

Anda mungkin juga menyukai