Anda di halaman 1dari 8

PELAN STRATEGIK, TAKTIKAL DAN OPERASI

KOKURIKULUM SUKAN SOFBOL


2017 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU


PERSIARAN HAMZAH ALANG
42200, KAPAR, SELANGOR.

SUKAN SOFBOL

PENGENALAN
Permainan sofbol SKM diwujudkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mensasarkan perkembangan individu
yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Sukan ini bukan sahaja berfungsi untuk memberi pengetahuan dan
kemahiran berkaitan, malah turut menerapkan nilai nilai murni agar murid yang dihasilkan menjadi insan yang seimbang dan berguna
untuk negara, bangsa dan agama.
RASIONAL
Di peringkat sekolah rendah, murid akan mula memperlihatkan bakat dan kecenderungannya dalam bidang bidang tertentu. Maka,
sukan ini murid akan didedahkan bukan sahaja dengan kemahiran kemahiran, malah murid juga akan diajar tentang kepentingan sahsiah,
disiplin dan cara hidup sihat.

MATLAMAT
- mengenalpasti dan mencungkil potensi murid dalam bidang sukan
- memberi peluang kepada murid untuk mempelajari pelbagai jenis kemahiran asas dan kemahiran dalam permainan
- memberi penekanan terhadap cara hidup sihat dan amalan sahsiah yang baik
- menerapkan nilai nilai murni dan pemikiran kreatif dalam apa jua aktiviti yang dijalankan bagi menggalakkan pemikiran kreatif
dan kritis.

VISI
Menjadikan gaya hidup sihat sebagai amalan dan aktiviti bersukan sebagai elemen yang boleh membantu dalam perkembangan
insan yang seimbang dan boleh menyumbang kepada masyarakat.

MISI
Mensasarkan semua murid mengamalkan cara hidup sihat dan menjadikan sukan sebagai medium untuk mengembangkan bakat
dan melatih diri untuk mengamalkan nilai nilai murni supaya menjadi insan yang baik dan seimbang perkembangannya.

OBJEKTIF
- memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan dan mengembangkan bakat dalam bidang sukan
- memberi pengetahuan kepada murid dengan memberi penekanan terhadap kemahiran asas secara ansur maju dan menerapkan
pemikiran logik terhadap perlakuan kemahiran
- menjadi sumber pemain kepada pasukan sekolah untuk pertandingan MSSM
- menggalakkan murid untuk mengamalkan cara hidup sihat dan menerapkan nilai murni dalam pembinaan sahsiah murid

MOTO KOKURIKULUM SUKAN SOFBOL


SIHAT BERTAMBAH MUTU

STRATEGI PERLAKSANAAN
1. Merancang aktiviti p & p dengan menggunakan alatan sofbol.
2. Memperkenalkan cara permainan dan undang-undang permainan.
3. Menjalankan mini pertandingan antara kumpulan.
ANALISIS SWOT

STRENGTHS ( KEKUATAN ) WEAKNESSES ( KELEMAHAN )


1. Bilangan murid ramai dan secara amnya adalah aktif. 1. Jangka masa latihan yang agak terhad kerana kebanyakan
2. Terdapat guru yang berpengalaman, bersemangat dan murid bersekolah agama pada waktu petang.
khusus berkaitan kejurulatihan sofbol 2. Peralatan kurang dan harganya yang mahal.

OPPORTUNITIES ( PELUANG ) THREATS ( ANCAMAN )


1. Galakan daripada ibu bapa. 1. Terdapat murid yang tidak memakai kasut semasa aktiviti.
2. Galakan daripada pihak sekolah. 2. Kawasan outfield yang agak terhad.

ANALISIS TOWS

STRENGTHS OPPORTUNITIES
1. Aktiviti boleh diadakan dengan 1. Menggalakkan murid membeli glove
menggunakan jadual waktu pada waktu sendiri.
tertentu
2. Guru perlu mengagihkan kumpulan agar
WEAKNESSES dapat membuat giliran menggunakan
alatan.
1. Guru mesti menegur murid yang tidak 1. Murid yang tidak memakai pakaian sukan
memakai pakaian sukan dan memberi dengan sempurna boleh dikenakan markah
markah demerit jika perlu demerit jika mengulangi kesalahan setelah
THREATS . ditegur
CARTA ORGANISASI SUKAN SOFBOL 2012

PENAUNG
Guru Besar
Pn. Azizah binti Mat

PENASIHAT
GPKKK
En. Mohd Muhan bin Ismail

KETUA UNIT SOFBOL


Hapizah binti Haron

PEN. UNIT SOFBOL


Ustaz Saiful Azhar bin Yunus
PELAN STRATEGIK (TAHUN 2017 2020)
BIDANG: KOKURIKULUM

INDIKATOR
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI
PENCAPAIAN

Prestasi pencapaian 1. Peratus kejayaan 1. Meningkatkan peratus 1. Mengadakan program Kejayaan semasa
kokurikulum sekolah kokurikulum sekolah pencapaian pembangunan sukan menyertai pertandingan.
kurang cemerlang di peringkat daerah kokurikulum di yang berterusan.
hanya 25%. peringkat daerah 2. Memberi ganjaran
kepada 60 % kepada murid yang
menjelang 2020. berjaya memperolehi
kemenangan dalam
sesuatu kejohanan
yang disertai.
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)
BIDANG: KOKURIKULUM

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ TOV ETR INDIKATOR


sumber PENCAPAIAN

1 Mac RM 350/ Peratus Peratus ahli


Menjalank Peratus keahlian
Guru penasihat Kokurikul keahlian meningkat
an mini meningkat 6 %
kokurikulum sukan um meningkat 3 %
pertanding 1. Menanam
sofbol Pencapaian
an antara minat murid Pencapaian
Peratus psukan sofbol
kumpulan terhadap pasukan sofbol
penglibatan ahli
permainan di peringkat
dalam
sofbol. daerah dalam
pengurusan
top 10
mini
2. Mengenal pasti
pertandingan 20
akan bakat
%
murid untuk
mewakili
sekolah.

3. Melatih ahli
kokurikulum
sukan sofbol
belajar
mengurus
sesuatu
kejohanan.
PELAN OPERASI
TEMPOH PELAKSANAAN (2017)

Program 1. Menjalankan mini pertandingan antara kumpulan.

Objektif 1. Menanam minat murid terhadap permainan sofbol


2. Mengesan bakat murid untuk diketengahkan dalam pertandingan
3. Melatih ahli kokurikulum sukan sofbol mengurus sesuatu kejohanan

Tempoh Mac

Kumpulan sasaran Murid tahun 4,5 dan 6

Kepakaran Guru panitia PJ dan guru penasihat sofbol

Proses kerja 1. Guru penasihat dan ahli mengadakan mesyuarat pengurusan dan kerja
2. Mengagihkan tugas, menyediakan jadual dan syarat pertandingan
3. Mengiklankan kepada ahli sukan sofbol
4. Pendaftaran pasukan
5. Mengeluarkan surat makluman dan surat siaran
6. Melaksanakan mini pertandingan
7. Memilih pemain yang berbakat ke dalam pasukan sekolah

Jumlah peruntukan RM 350

Sumber kewangan Kokurikulum

Kekangan 1. Sumber kewangan terhad


2.
Kaedah pemantauan Penolong kanan kokurikulum
Guru penasihat

Penilaian 1. Penglibatan murid secara aktif atau pasif.


2. Peratus murid yang mendaftar
3. Kecekapan pengurusan

Penambahbaikan Pemantauan, laporan dan hasil dapatan semasa dapat meningkatkan kecekapan perjalanan program.

Anda mungkin juga menyukai