Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5

MINGGU 3 (8/8/2016 HINGGA 12/8/2016)


MODUL/
TARIKH/ STANDARD HASIL
AKTIVITI/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MASA KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA
Modul 3: 3.1 PERSEPSI Murid dapat mengenal, memahami Pada akhir pengajaran
9/8/2016
Membentuk ESTETIK dan menyatakan bahasa seni visual dan pembelajaran, murid
Selasa dan Membuat persepsi yang ada pada stabail. dapat:
(11.35am- membuat dan menggunakan 3.1.1 Unsur Seni 1. Menerangkan definisi
12.35pm) binaan bahasa seni visual 3.1.1.1 Bentuk - konkrit stabail dengan tepat.
yang ada pada 3.1.1.2 Ruang - ruang nyata 2. Menghasilkan stabail
Aktiviti: stabail. 3.1.2 Prinsip Rekaan memo klip dengan
Stabail 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau menekankan Bahasa
tidak simetri seni visual.
Tema: 3.1.2.2 Kepelbagaian - bahan 3. Membuat apresiasi
Objek buatan terhadap karya sendiri
manusia 3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan dan rakan dengan
Mengaplikasi bahasa pengetahuan bahasa seni visual, memberikan penekanan
seni visual dan media media serta proses dan teknik pada bahasa seni visual.
dalam penghasilan dalam penghasilan stabail.
stabail. 3.2.1Mengenal dan menyatakan
jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat - gunting dan
alatanlain yang sesuai.
3.2.1.2 Bahan - mounting board
atau straw board, gam, bahan
kutipan dan bahan lain yang
sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan
bahan serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya.
3.2.2.1 Teknik binaan

3.3 EKSPRESI Murid dapat mengaplikasikan


KREATIF pengetahuan dan kefahaman
Penzahiran idea bahasa seni visual, media serta
melalui pelbagai proses dan teknik dalam
sumber, kajian dan penghasilan stabail secara kreatif.
teknologi dalam 3.3.1 Memilih dan memanipulasi
penghasilan stabail. bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni
visual dalam penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan
teknik yang sesuai dalam
penghasilan stabail
Murid dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan rakan
3.4 APRESIASI SENI dengan menumpukan aspek bahasa
Apresiasi terhadap seni visual.
karya sendiri dan 3.4.1 Mempamerkan karya yang
rakan berpandukan dihasilkan
bahasa seni visual, 3.4.2 Menceritakan pengalaman
sejarah seni dan sendiri dalam proses penghasilan
budaya. karya
3.4.3 Memberikan ulasan karya
sendiri dan rakan secara lisan

Tandatangan Guru Pelatih, Tandatangan Pensyarah Penyelia, Tandatangan Guru Pembimbing, Tandatangan Guru Besar

_____________________ ______________________ ______________________ ______________________


( OOI SEOK HUI ) ( PN. SUNIZAH BINTI ALI ) ( CIK CHOONG RING RING ) ( CIK CHEONG NYET LEE )