Anda di halaman 1dari 3

MAC 2016 1 JAM

UJIAN SELARAS 1
MATEMATIK TINGKATAN 4
SEK MEN KEB PANCHOR

NAMA :. TINGKATAN :..

Jawab semua soalan.

1. Bundarkan setiap nombor berikut kepada bilangan angka bererti (a.b) yang
dinyatakan.

Nombor 1 a.b 2 a.b 3 a.b


3817
0.1794
[6m]

2. Tulis jawapan dalam bentuk piawai.

Nombor Bentuk Piawai


32 500
482.1
0.00107
0.083
[4m]

3. Tulis jawapan sebagai nombor tunggal.

Nombor Nombor Tunggal


3
3.4 10
7.36 105
[2m]

4. Cari nilai ( 32.346 30 dan bundarkan jawapan betul kepada dua angka bererti.
[3m]

5. Selesaikan persamaan kuadratik berikut


a) 3 x2 + x=6 ( 1x )
MAC 2016 1 JAM

b) x ( 4 x+5 )=6 [8m]

6. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur dalam setiap set yang berikut.
a) C = {nombor genap antara 21 dan 31}
C=
n (C) =

b) B = {huruf vokal dalam perkataan RAJIN}


B=
n (B) = [4m]

7. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkamn set P ,Q dan R dengan keadaan


set semesta =P Q R . Pada rajah di bawah, lorek set
a) P Q b) P' R [3m]

8. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan set A , B dan C dengan keadaan


set semesta = A B C . Pada rajah di bawah, lorek set
a) A C

b) ( A C' ) B
[3m]
MAC 2016 1 JAM

9. Diberi set semesta ={x : 1< x 5, x ialahinteger } dan set


G={ x : x ialah faktor bagi10 } . Cari set G' . [3m]

10. Diberi
={x :10 x 20, x ialah integer }
A= { x : x ialah gandaan5 }
B={ x : x ialah nombor perdana }
C={ x : x ialah nombor ganjil }

a) Cari n ( A B ' )

b) Senaraikan semua unsur bagi ( A C' ) B


[4m]

Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;

.. ..
(Noor Akmar bt Azlan) (En Mustapha Kamil Ismail) (Pn Rosnah Muhamad)
Ketua Panitia Matematik Ketua Bidang Sains &
Matematik

Beri Nilai