Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh 3.1.2017 (Selasa)


Kelas 6 Amiable
Masa 9.00 10.00 pagi
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk A. Jom Belajar Guna Kalkulator
Standard
1.1 Aplikasi sebarang nombor
Kandungan
Standard (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan
Pembelajar termasuk pembundaran dan pola nombor.
an
Objektif Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
1. Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan
Pembelajar
termasuk pembundaran dan pola nombor.
an

A. Jom belajar guna kalkulator (Buku teks, muka surat 1-5)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memahami konsep penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan
termasuk pembundaran dan pola nombor.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 5)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh 6.1.2017 (Khamis)


Kelas 6 Amiable
Masa 9.00 10.00 pagi
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk B. Kenali Nombor Perdana
Standard
1.2 Nombor perdana
Kandungan
Standard
(i) Mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
Pembelajar
an
Objektif Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Pembelajar 1. Mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
an
B. Kenali nombor perdana (Buku teks, muka surat 6-7)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
Aktiviti
2. Murid mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 8)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh 9.1.2017 (Isnin)


Kelas 6 Amiable
Masa 8.30 9.30 pagi
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk C. Nombor Tujuh Digit
Standard
1.3 Nombor hingga tujuh digit.
Kandungan
(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga tujuh digit
dalam perpuluhan juta yang melibatkan situasi harian.
(ii) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga tujuh digit
Standard
dalam pecahan juta yang penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan
Pembelajaran
situasi harian.
(iii) Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombo
bulat dan sebaliknya
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
1. Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga tujuh digit
dalam perpuluhan juta yang melibatkan situasi harian.
Objektif 2. Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga tujuh digit
Pembelajaran dalam pecahan juta yang penyebutnya
2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan situasi harian.
3. Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
bulat dan sebaliknya
C. Nombor Tujuh Digit (Buku teks, muka surat 9-11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyebut dan menulis nombor juta dalam angka atau perkataan,
Aktiviti mencerakinkan dan membundarkan nombor hingga juta terdekat.
3. Murid menyebut nombor perpuluhan juta dan pecahan juta.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka
surat 11)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap
Pentaksiran
penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 6
Tarikh 10.1.2017 (Selasa)
Kelas 6 Amiable
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk D. Hubungan Nombor Perpuluhan Juta dan Pecahan Juta dengan Nombor Bulat
Standard
1.3 Nombor hingga tujuh digit.
Kandungan
Standard
(iii) Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
Pembelajar
bulat dan sebaliknya
an
Objektif Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Pembelajar 1. Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
an bulat dan sebaliknya
D. Hubungan Nombor Perpuluhan Juta dan Pecahan Juta dengan Nombor
Bulat (Buku teks, muka surat 9-11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
bulat dan sebaliknya
3. Murid menyebut nombor perpuluhan juta dan pecahan juta.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 14)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh 13.1.2017 (Jumaat)


Kelas 6 Amiable
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk E. Selesaikan Masalah
Standard
1.3 Nombor hingga tujuh digit.
Kandungan
(iv) Menyelesaikan masalah harian yang
Standard melibatkan nombor bulat, perpuluhan dan pecahan bagi operasi tambah,
tolak, darab bahagi dan operasi bergabung termasuk penggunaan anu
Pembelajaran dalam situasi yang diberi.

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-


1. Menyelesaikan masalah harian yang
Objektif
melibatkan nombor bulat, perpuluhan
Pembelajaran
dan pecahan bagi operasi tambah, tolak, darab bahagi dan operasi
bergabung termasuk penggunaan anu dalam situasi yang diberi.
E. Selesaikan Masalah (Buku teks, muka surat 15-20)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. urid mencari kata kunci dalam soalan.
Aktiviti 3. Murid menentukan dan memlih strategi penyelesaian masalah yang
mudah.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka
surat 19)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap
Pentaksiran
penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi