Anda di halaman 1dari 1

Jenis Objektif (20) Subjektif (10)

No Soalan
. Topik Pengetahu Kefahama Aplikasi Analisi Sintesi Penilaia Pengetahu Kefaham Aplika Analis Sintes Penilai
an n s s n an an si is is an
Bab 1 :
Nombor
hingga
100 000
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
Jumlah
Jumlah
besar