Anda di halaman 1dari 20

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

Page 1
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4 KSSR


MINGGU TAJUK/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
TEMA KANDUNGAN
MINGGU Gimnastik 1.1 Berkebolehan melakukan 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari 1. Memanaskan badan
1 Asas: kemahiran hambur tempat tinggi dan mendarat ke tempat 2. Balak tumbang
4/1- Unit 1:Mari (spring) dan pendaratan rendah. 3. Hambur tangan dan
8/1/16 menghambur dengan lakuan yang mendarat.
betul. 2.1 Mengenal pasti penyerapan daya 4. Menyejukkan badan
semasa mendarat dengan kedua-dua
2.1 Berkebolehan memahami belah kaki.
konsep hambur dan BBB:Peti lombol, tilam
pendaratan. mendarat dan bangku
gimnastik.

EMK: Kreativiti dan inovasi


MINGGU Gimnastik 1.2 Berkebolehan melakukan 1.2.1 Melakulan imbangan dengan 1. Memanaskan badan
2 Asas: pergerakan yang pelbagai tapak sokongan dalam 2. Kereta sorong
11/1- memerlukan kawalan kumpulan kecil di atas bangku 3.Sandar harapan
15/1/16 Unit 2: Siapa badan dan sokongan gimnastik 4. Dirian tangan dengan
lagi kukuh sokongan rakan
2.2 Berkebolehan memahami 1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan 5. Dirian tangan berkumpulan
Unit 3: Dirian konsep kawalan badan dan sokongan 6. Menyejukkan badan
tangan sokongan dalam pergerakan
2.2.1 Menyatakan perkaitan antara
luas tapak sokongan dengan BBB:Tilam gimnastik,skital
kestabilan
EMK: Kreativiti dan inovasi

Page 2
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

Keusahawanan ,kerjasama

MINGGU Gimnastik 1.3 Berkebolehan melakukan 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada 1. Memanaskan badan
3 Asas: kemahiran gayut dan palang dengan kedua-dua belah 2. Genggaman atas
18/1- hayun. tangan menggunakan genggaman 3. Genggaman bawah
22/1/16 Unit 4: Gayut atas, bawah dan campur 4. Genggaman campur
dan hayun 2.3 Berkebolehan memahami 5. Menyejukkan badan
konsep gayut dan hayun 2.3.1 Mengenalpasti genggaman yang 6. Menyejukkan badan
dalam pergeerakan sesuai mengikut ayunan.

MINGGU Gimnastik 1.4 . Berkebolehan 1.4.1 Melakukan putaran roda. 1. Memanaskan badan
4 Asas: melakukan kemahiran 2.Menyeberang sempadan
25/1- putaran dengan lakuan 2.4.1 Mengenalpasti perubahan pusat 3. Kiri dan Kanan.
29/1/16 Unit 5: yang betul. gravity semasa melakukan putaran 4. Kereta bergerak
Putaran roda roda. 5. Menyejukkan badan
2.4 Berkebolehan memahami
konsep putaran dalam
pergerakan BBB:Tilam gimnastik dan
bangku gimnastik

MINGGU Pergerakan 1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif 1. Memanaskan badan dengan
5 berirama pelbagai corak bertema berdasarkan konsep muzik.
1/2- pergerakan mengikut pergerakan mengikut muzik yang 2. Apakah pekerjaan saya
5/2/16 Unit 6: Kreatif irama. didengar. 3. Mencari rezeki.
saya 4. Kad bertema
2.5 Berkebolehan 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif 5. Menyejukkan badan
mengaplikasi konsep bertema yang direka cipta mengikut

Page 3
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

pergerakan mengikut irama. muzik yang didengar.


BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun 2
2.5.1 Mengenalpasti pergerakan yang Trek 18: Mari Mencari, Kad
sesuai dalam pergerakan kreatif rangsangan dan pemain cakera
bertema mengikut muzik yang padat.
didengari .

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan EMK: Kreativiti dan inovasi


menerima kekurangan rakan sebaya. Keusahawanan ,kerjasama

MINGGU Pergerakan 1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif 1. Memanaskan badan dengan
6 berirama pelbagai corak bertema berdasarkan konsep muzik.
8/2- pergerakan mengikut pergerakan mengikut muzik yang 2. Aksi pesawah
12/2/16 Unit 7: Jom irama. didengar. 3. Kitaran padi
Ke sawah 4. Mari bertani.
2.5 Berkebolehan 2.5.1 Mengenalpasti pergerakan yang 5. Kad bertema
mengaplikasi konsep sesuai dalam pergerakan kreatif 6. Menyejukkan badan
pergerakan mengikut irama. bertema mengikut muzik yang
didengari .
BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun 2
5.2.2 Berkeyakinan melakukan Trek 32:Bunyi di ladang,kad
pelbagai pergerakan berkemahiran rangsangan dan pemain cakera
padat.
MINGGU Pergerakan 1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif 1. Memanaskan badan dengan
7 berirama pelbagai corak bertema berdasarkan konsep muzik.
15/2- pergerakan mengikut pergerakan mengikut muzik yang 2. Penerokaan hutan
19/2/16 Unit 8: irama. didengar. 3.Suasana hutan
Kembara 4.Haiwan hutan menarik

Page 4
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

hutan 2.5 Berkebolehan 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif 5. Menyejukkan badan


mengaplikasi konsep bertema yang direka cipta mengikut
pergerakan mengikut irama. muzik yang didengar. BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun 3
Trek 95:Thebavali bangku
2.5.1 Mengenalpasti pergerakan yang panjang,skital,tali
sesuai dalam pergerakan kreatif skipping,gelung rotan,kad
bertema mengikut muzik yang rangsangan dan pemain cakera
didengari . padat.

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan


aktiviti fizikal. EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
MINGGU Pergerakan 1.5Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif 1. Memanaskan badan dengan
8 berirama pelbagai corak pergerakan bertema berdasarkan konsep muzik.
22/2- mengikut irama. pergerakan mengikut muzik yang 2. Interprestasi cerita dan
26/2/16 Unit 9: Robot didengar. imaginasi.
rabat 2.5 Berkebolehan 3.Robot kaku
mengaplikasi konsep 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif 4. Robot cair
pergerakan mengikut irama. bertema yang direka cipta mengikut 5. Tarian robot
muzik yang didengar. 6. Menyejukkan badan

2.5.1 Mengenalpasti pergerakan yang BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun 2


sesuai dalam pergerakan kreatif Trek 4: See saw, skrip cerita
bertema mengikut muzik yang dan pemain cakera padat.
didengari .

5.2.4 Menerima cabaran dan merasa EMK: Kreativiti dan inovasi


seronok semasa melakukan aktiviti. Keusahawanan ,kerjasama

Page 5
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

MINGGU Kemahiran 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai 1. Memanaskan badan
9 asas kemahiran asas jarak dan arah menggunakan alatan 2.menghantar dan menerima
29/2- permainan: permainan kategori dan anggota badan yang dibenarkan. bola dalam jarak 2 meter
4/3/16 serangandengan lakuan berpasangan.
Unit 10: yang betul. 1.6.2 Menerima hantaran bola dari 3. Menghantar dan menerima
Hantar dan pelbagai jarak menggunakan alatan bola dalam jarak 3 meter
terima bola. 2.6 Berkebolehan dan anggota badan yang dibenarkan. berkumpulan.
mengaplikasi konsep 4. Permainan kecil:
pergerakan dan prinsip 5. Menyejukkan badan.
mekanik dalam kemahiran 2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya
asas permainan kategori semasa menghantar dan menerima
serangan. bola pada pelbagai jarak. BBB: Bola,skital,

2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara EMK: Kreativiti dan inovasi


titik kontak dengan arah pergerakan Keusahawanan ,kerjasama
bola.
MINGGU Kemahiran 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang 1. Memanaskan badan
10 asas kemahiran asas yang ditentukan. 2. Mengelecek bola zig zag
7/3- permainan: permainan kategori 3. Permainan kecil:
11/3/16 serangandengan lakuan 2.6.3 Mengenal pasti ruang yang 4. Menyejukkan badan.
Unit 11: yang betul. sesuai untuk bergerak dengan bola.
Kelecek ku
hebat. 2.6 Berkebolehan BBB: Bola,skital,
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip EMK: Kreativiti dan inovasi
mekanik dalam kemahiran Keusahawanan ,kerjasama
asas permainan kategori
serangan.

Page 6
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

MINGGU
11
14/3-
18/3/16
MINGGU Kemahiran 1.6:Berkebolehan melakukan 1.6.4 Melakukan pergerakan 1. Memanaskan badan
12 asas kemahiran asas permainan mengadang dengan membayangi 2. Main bayang-bayang.
21/3- permainan: kategori serangan dengan pergerakan lawan 3. Permainan kecil:
25/3/16 lakuan yang betul. 4. Menyejukkan badan.
Unit 12: Cuba 2.6.3 Mengenal pasti kedudukan
hadang 2.6 Berkebolehan pengadang yang sesuai semasa
mengaplikasi konsep membayangi pergerakan pihak lawan BBB: Bola,skital,
pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran EMK: Kreativiti dan inovasi
asas permainan kategori Keusahawanan ,kerjasama
serangan.
MINGGU Kemahiran 1.6;Berkebolehan melakukan 1.6.5:Memintas dan menguasai bola 1. Memanaskan badan
13 asas kemahiran asas permainan dari pihak lawan. 2. Main galah panjang berbola.
28/3- permainan: kategori serangan dengan 2.6.3 Mengenal pasti 3. Permainan kecil:
3/4/16 lakuan yang betul. pemasaan(timing) yang sesuai 4. Menyejukkan badan.
Unit 13: semasa untuk memintas
Memintas 2.6 Berkebolehan
mengaplikasi konsep BBB: Bola,skital,
pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran EMK: Kreativiti dan inovasi
asas permainan kategori Keusahawanan ,kerjasama
serangan.
MINGGU Kemahiran 1.6;Berkebolehan melakukan 1.6.6.Melakukan takel untuk 1. Memanaskan badan
14 asas kemahiran asas permainan mendapatkan bola 2. Main galah panjang berbola.
4/4- permainan: kategori serangan dengan 3. Permainan kecil:

Page 7
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

10/4/16 lakuan yang betul. 1.6.7 Menjaring ke sasaran dari 4. Menyejukkan badan.
Unit 14: Kena pelbagai arah dengan menggunakan
takel 2.6 Berkebolehan alatan dan anggota badan yang
mengaplikasi konsep dibenarkan BBB: Bola,skital,jarring
pergerakan dan prinsip netball,basketball
mekanik dalam kemahiran 2.6.3 Mengenal pasti lakuan menjaring
asas permainan kategori yang betul. EMK: Kreativiti dan inovasi
serangan. Keusahawanan ,kerjasama
MINGGU Kemahiran 1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.1 Melakukan servis atas bahu 1. Memanaskan badan
15 asas kemahiran asas menggunakan tangan dan alatan 2. Permainan kecil: mini bola
11/4- permainan: permainan kategori tampar
17/4/16 jaring dengan lakuan 1.7.2 Melakukan servis dengan kaki 4. Permainan kecil: Mini takraw
Unit 15: yang betul. menggunakan kaki. 3. Menyejukkan badan.
Servisku
mengena 2.7 Berkebolehan 1.7.3 Menerima servis menggunakan
mengaplikasi konsep anggota badan dan alatan. BBB: Bola,skital,jaring raket,
Unit 16: pergerakan dan prinsip
Terima servis mekanik dalam kemaahiran 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak EMK: Kreativiti dan inovasi
asas permainan kategori semasa melakukan servis ,menerima Keusahawanan ,kerjasama
menjaring. dan menghantar bola.
MINGGU Kemahiran 1.7:Berkebolehan melakukan 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke 1. Memanaskan badan
16 asas kemahiran asas permainan pelbagai arah 2. Permainan kecil: mini bola
18/4- permainan: kategori jaring dengan tampar
24/4 lakuan yang betul. 2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang 4. Permainan kecil: Mini takraw
Unit 17: betul untuk memulakan pergerakan ke 3. Menyejukkan badan.
Gerakan kaki 2.7 Berkebolehan pelbagai arah
ke pelbagai mengaplikasi konsep
arah pergerakan dan prinsip BBB: Bola,skital,jaring raket,

Page 8
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

mekanik dalam kemahiran


asas permainan kategori EMK: Kreativiti dan inovasi
menjaring. Keusahawanan ,kerjasama
MINGGU Kemahiran 1.7:Berkebolehan melakukan 1.7.5 Melakukan pukulan pepat 1. Memanaskan badan
17 asas kemahiran asas permainan 2. Permainan kecil:
25/4- permainan: kategori jaring dengan 3. Menyejukkan badan.
1/5/16 lakuan yang betul.
Unit 18:
Pukulan 2.7 Berkebolehan BBB: Bola,skital,jaring raket,
pepat mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip EMK: Kreativiti dan inovasi
mekanik dalam kemahiran Keusahawanan ,kerjasama
asas permainan kategori
menjaring.
MINGGU Kemahiran 1.7:Berkebolehan melakukan 1.7.6 Melakukan pukulan kilas. 1. Memanaskan badan
18 asas kemahiran asas permainan 2. Permainan kecil:
2/5- permainan: kategori jaring dengan 3. Menyejukkan badan.
8/5/16 lakuan yang betul.
Unit 19
Pukulan 2.7 Berkebolehan BBB: Bola,skital,jaring raket,
kilas. mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip EMK: Kreativiti dan inovasi
mekanik dalam kemahiran Keusahawanan ,kerjasama
asas permainan kategori
menjaring.
MINGGU Kemahiran 1.7:Berkebolehan melakukan 1.7.7 Mengumpan bola dengan tangan 1. Memanaskan badan
19 asas kemahiran asas permainan dan kaki 2. Permainan kecil:
9/5- permainan: kategori jaring dengan 3. Menyejukkan badan.
15/5/16

Page 9
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

lakuan yang betul. 2.7.3 Mengenalpasti postur badan


Unit 20: semasa mengumpan bola.
Mengumpan 2.7 Berkebolehan BBB: Bola,skital,jaring raket,
bola mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip EMK: Kreativiti dan inovasi
mekanik dalam kemahiran Keusahawanan ,kerjasama
asas permainan kategori
menjaring.
MINGGU Kemahiran 1.8:Berkebolehan melakukan 1.8.1 Membaling bola ke sasaran 1. Memanaskan badan
20 asas kemahiran asas permainan dengan tangan lurus mengikut arah 2. Permainan kecil:
16/5- permainan: kategori memadang dengan pusingan jam 3. Menyejukkan badan.
22/5/16 lakuan yang betul.
Unit 21: 1.8.2 Membaling bola ke sasaran
Membaling 2.8 Berkebolehan dengan tangan lurus melawan arah BBB: bola ,skital
dengan mengaplikasi konsep jam. EMK: Kreativiti dan inovasi
tangan lurus pergerakan dan prinsip Keusahawanan ,kerjasama
mekanik dalam kemahiran 2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan
asas permainan kategori semasa melakukan balingan tangan
memadang. lurus dan balingan sisi.
MINGGU Kemahiran 1.8:Berkebolehan melakukan 1.8.3 : Memukul bola dan bergerak ke 1. Memanaskan badan
21 asas kemahiran asas permainan kawasan yang ditetapkan 2. Permainan kecil:
23/5- permainan: kategori memadang dengan 3. Menyejukkan badan.
29/5 /16 lakuan yang betul. 2.8.2 : Mengenalpasti titik kontak pada
Unit hola dan alat pemukul semasa
22:Pukul dan 2.8: Berkebolehan memukul dan menahan bola BBB: bola ,skital
lari mengaplikasi konsep EMK: Kreativiti dan inovasi
pergerakan dan prinsip 2.8.3: Mengenalpasti kedudukan Keusahawanan ,kerjasama
mekanik dalam kemahiran tangan semasa menangkap bola dari

Page 10
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

asas permainan kategori arah sisi pada pelbagai aras.


memadang.
MINGGU
22
30/5-
5/6/16
MINGGU
23
6/6-
12/6/16
MINGGU Kemahiran 1.8:Berkebolehan melakukan 1.8.4 Menahan bola dengan alat 1. Memanaskan badan
24 asas kemahiran asas permainan pemukul 2. Permainan kecil:
13/6- permainan: kategori memadang dengan 3. Menyejukkan badan.
19/6/16 lakuan yang betul.
Unit 23:
Menahan 2.8: Berkebolehan BBB: bola ,skital
bola mengaplikasi konsep EMK: Kreativiti dan inovasi
pergerakan dan prinsip Keusahawanan ,kerjasama
mekanik dalam kemahiran
asas permainan kategori
memadang.
Kemahiran 1.8:Berkebolehan melakukan 1.8.5: Membaling bola dengan gaya 1. Memanaskan badan
asas kemahiran asas permainan balingan sisi 2. Permainan kecil:
permainan: kategori memadang dengan 3. Menyejukkan badan.
lakuan yang betul. 1.8.6: Menangkap bola dari arah sisi.
Unit 24:
Baling dan 2.8: Berkebolehan BBB: bola ,skital
tangkap bola mengaplikasi konsep EMK: Kreativiti dan inovasi
sisi pergerakan dan prinsip Keusahawanan ,kerjasama

Page 11
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

mekanik dalam kemahiran


asas permainan kategori
memadang.
MINGGU Olahraga 1.9:Berkebolehan melakukan 1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan 1. Memanaskan badan
25 asas: kemahiran asas selekoh dengan pelbagai kelajuan 2. Permainan kecil:
20/6- berlaridengan lakuan yang 3. Menyejukkan badan.
26/6/16 Unit 25: Ke betul. 2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari
sana dan ke yang betul mengikut laluan dan
sini 2.9: Berkebolehan kelajuan yang berbeza. BBB:
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran EMK: Kreativiti dan inovasi
asas berlari Keusahawanan ,kerjasama
MINGGU Olahraga 1.9:Berkebolehan melakukan 1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu 1. Memanaskan badan
26 asas: kemahiran asas jarak 2. Rali pundi kacang
27/6- berlaridengan lakuan yang 3.Baton panas
3/7/16 Unit 26: betul. 1.9.3 : Berlari beritma melepasi 4.Larian sesawang
Berlari halangan secara berterusan 5. Menyejukkan badan
berganti-ganti 2.9: Berkebolehan
mengaplikasi konsep 2.9.2 Mengenalpasti jarak yang sesuai
pergerakan dan prinsip semasa memberi dan menerima alatan BBB: Baton,skital,bola getah
mekanik dalam kemahiran kecil,pundi kacang,dan kad
asas berlari 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut huruf
kegunaannya.

EMK: Kreativiti dan inovasi


Keusahawanan ,kerjasama
MINGGU Olahraga 1.10 : Berkebolehan 1.10.1 Berlari dan melompat 1. Memanaskan badan

Page 12
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

27 asas: melakukan kemahiran asas menggunakan sebeah kaki dan 2. Permainan kecil:
4/7- melompat dengan lakuan mendarat dengan kedua-dua belah 3. Menyejukkan badan.
10/7/16 Unit 27 : yang betul. kaki.
Mari
melompat 2.10 : Berkebolehan 1.10.2 Berlari dan melompat BBB:
mengaplikasi konsep menggunakan sebelah kaki dan
pergerakan dan prinsip mendarat menggunakan kaki yang
mekanik dalam kemahiran sama. EMK: Kreativiti dan inovasi
asas lompatan. Keusahawanan ,kerjasama
1.10.3 Berlari dan melompat
menggunakan kaki kanan dan
mendarat menggunakan kaki kiri dan
sebaliknya.
MINGGU Olahraga 1.10 : Berkebolehan 1.10.4 Berlari dan melompat melepasi 1. Memanaskan badan
28 asas: melakukan kemahiran asas halangan pada pelbagai aras. 2. Lari dan lompat
11/7- melompat dengan lakuan 3. Lari dari pelbagai sudut
17/7/16 Unit 28 : yang betul. 4. Lompat dan cantum
Cabaran 5. Menyejukkan badan.
melompat 2.10 : Berkebolehan
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip BBB: Pundi kacang,kad
mekanik dalam kemahiran cantuman gambar, kad gambar
asas lompatan. api, batang kayu atau
rotan,bakul, skital,mini hurdle
5.3.1 Berkomunikasi antara dan kotak.
rakan ,guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal. EMK: Kreativiti dan inovasi

Page 13
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

Keusahawanan ,kerjasama
MINGGU Olahraga 1.11 : Berkebolehan 1.11.1 Membaling ,melontar ,melempar 1. Memanaskan badan
29 asas: melakukan kemahiran asas dan merejam pelbagai alatan dari 2. Permainan kecil:
18/7- balingan dengan lakuan posisi melutut dan duduk. 3. Menyejukkan badan.
24/7/16 Unit 29: yang betul.
Membaling 2.11.1 Mengenalpasti perkaitan antara
2.11 : Berkebolehan rotasi pinggul dengan jarak BBB: gelung rotan.
mengaplikasi konsep balingan,lontaran ,lemparan dan
pergerakan dan prinsip rejaman.
mekanik dalam kemahiran EMK: Kreativiti dan inovasi
asas balingan. 1.11.2 : Membaling,melontar Keusahawanan ,kerjasama
,melempar dan merejam pelbagai
alatan dari posisi berdiri

2.11.2 Mengenalpasti perkaitan antara


ketinggian pelepasan semasa
membaling,melontar,melempar dan
merejam dengan jarak.
MINGGU Olahraga 1.11 : Berkebolehan 1.11.3 : Membaling 1. Memanaskan badan
30 asas: melakukan kemahiran asas ,melontar,melempar dan merejam 2.kapten quiot
25/7- balingan dengan lakuan pelbagai alatan dengan rotasi pinggul. 3. Siapa jauh
31/7/16 Unit 30: yang betul. 4.Lempar sekawan
Lempar objek 2.11.2 Mengenalpasti perkaitan antara 5. Menyejukkan badan
leper 2.11 : Berkebolehan ketinggian pelepasan semasa
mengaplikasi konsep membaling,melontar,melempar dan
pergerakan dan prinsip merejam dengan jarak BBB: Quiot,bola pundi
mekanik dalam kemahiran kacang,skital dan tali
asas balingan. 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan

Page 14
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

pelbagai pergerakan berkemahiran.


EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
MINGGU Akuatik asas: Akuatik asas: Akuatik asas: Akuatik asas:
31
1/8- Unit 31-34 Unit 31-34 Unit 31-34 Unit 31-34
7/8/16
MINGGU Rekreasi dan 1.14 Berkebolehan 1.14.1 Mendirikan khemah pasang 1. Mengenal jenis khemah.
32 kesengganga melakukan aktiviti rekreasi siap 2. Mengenal komponen dan
8/8- n dan kesenggangan. bahagian khemah.
14/8/16 2.14.1 Mengenalpasti bahagian- 3. Mengenal ruang dan tempat
Unit 35: 2.14 Mengallikasi bahagian khemah pasang siap. selamat untuk berkhemah.
Khemah pengetahuan dan starategi 4. Pasang khemah
pasang siap dalam aktiviti rekreasi dan 5.1.5 Mengenalpasti ruang selamat 5. Mengemas khemah
kesenggangan untuk melakukan aktiviti.
BBB: Khemah.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen EMK: Keusahawanan
pengurusan dan keselamatan
MINGGU Rekreasi dan 1.14 Berkebolehan 1.14.1 Melakukan aktiviti pandu arah 1. Mengenal 4 mata angin
33 kesengganga melakukan aktiviti rekreasi berdasarkan arah mata angin. utama.
15/8- n dan kesenggangan. 2. Mengetahui 4 mata angin
21/8/16 2.14.1 Mengaplikasi pengetahuan tambahan.
Unit 36: 2.14 Mengaplikasi mata angin untuk mencari arah 3. Anatomi kompas dan
Pandu arah pengetahuan dan starategi Mengenal peta kompas
dalam aktiviti rekreasi dan 5.1.3: Menggunakan alatan mengikut 4. Mencari tempat pada peta
kesenggangan kegunaannya. mengikut 8 mata angin.

Page 15
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

5.1 Berkebolehan mematuhi BBB: Kompas, kad pandu


dan mengamalkan elemen arah ,penebuk kad pandu arah,
pengurusan dan keselamatan Skital,peta kompas
EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
MINGGU Rekreasi dan 1.14 Berkebolehan 1.14.3 Bermain permainan tradisional 1. Memanaskan badan
34 kesengganga melakukan aktiviti rekreasi seperti ting-ting gula batu dan laga 2. Permainan ting-ting gula
22/8- n dan kesenggangan. ayam. batu
28/8/16 3. Permainan kecil: Lumba
Unit 37: Ting- 2.14 Mengaplikasi 2.14.3 Mengenalpasti strategi yang lari berting-ting gula batu
4. Menyejukkan badan.
ting gula batu pengetahuan dan starategi boleh digunakan untuk mengekalkan
dalam aktiviti rekreasi dan imbangan dan daya tahan otot dalam
BBB: CD1 Dunia Muzik Tahun 3:
kesenggangan permainan tkng-ting gula batu dan laga
Trek 6: Hey kawan-kawan.
ayam.
5.1 Berkebolehan mematuhi
EMK: Kreativiti dan inovasi
dan mengamalkan elemen 5.14.3 : Mematuhi peraturan
Keusahawanan ,kerjasama
pengurusan dan keselamatan keselamatan di tempat aktiviti.

MINGGU Rekreasi dan 1.14 Berkebolehan 1.14.3 Bermain permainan tradisional 1. Memanaskan badan
35 kesengganga melakukan aktiviti rekreasi seperti ting-ting gula batu dan laga 2. Cuit-cuit sayang
29/8- n dan kesenggangan. ayam. 3. Laga ayam
4/9/16 4. Pertandingan: siapa
johan kumpulan
Unit 38: Laga 2.14 Mengaplikasi 2.14.3 Mengenalpasti strategi yang
5. Mencari juara kampung
ayam pengetahuan dan starategi boleh digunakan untuk mengekalkan
dalam aktiviti rekreasi dan imbangan dan daya tahan otot dalam
BBB: tali atau tepung putih
kesenggangan permainan tkng-ting gula batu dan laga
untuk guat bulatan
ayam.
5.1 Berkebolehan mematuhi
EMK: Kreativiti dan inovasi

Page 16
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

dan mengamalkan elemen 5.1.5 Mengenalpasti ruang selamat Keusahawanan ,kerjasama


pengurusan dan keselamatan untuk melakukan aktiviti..

MINGGU Kecergasan 3.1 Berkebolehan melakukan 3.1.1 Melakukan aktiviti yang 1. memanaskan badan
36 aktiviti fizikal berpandukan meningkatkan suhu badan ,kadar 2. Menerangkan kepentingan
5/9- Unit 39: konsep kecergasan pernafasan,kadar nadi dan keanjalan memanaskan badan dan
11/9/16 Nadi saya otot. menyejukkan badan
4.1 Berkebolehan 3. lari setempat 3 minit
mengaplikasi konsep 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan 4. Mengira nadi selepas aktiviti
kecergasan semasa badan
melakukan aktiviti fizikal
4.1.1: Mengenal pasti aktiviti
memanaskan badan dan menyejukkan
badan. EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama

4.1.2 Menerangkan kepentingan


memanaskan badan dan menyejukkan
badan

3.1.3 Mengira kadar nadi selepas


melakukan aktiviti selama satu minit.

4.1.3 Menyatakan hubung kait antara


jantung yang cergas dengan kadar
nadi pemulihan

4.1.4 Menerangkan risik kesihatan

Page 17
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

berkaitan dengan kekurangan air.


MINGGU
37
12/9-
18/9/16
MINGGU Kecergasan 3.2 Berkebolehan melakukan 3.2.1 Melakukan senaman 1. Memanaskan badan.
38 senaman yang boleh meningkatkan kapasiti aerobic dalam 2. Gerak ceria.
19/9- Unit 40: meningkatkan kapasiti suatu jangka masa yang ditetapkan . 3. Mini fartlek
25/9/16 Nadi saya aerobic. 4.Sentuhan kasih
4.2.2 Mengenal pasti ciri senaman 5. Menyejukkan badan.
4.1 Berkebolehan yang boleh meningkatkan kapasiti
mengaplikasi konsep asas aerobic. BBB:Tali skip, skital,jam randik
kapasiti aerobic.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa EMK: Kreativiti dan inovasi
seronok semasa melakukan aktiviti. Keusahawanan ,kerjasama

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan


aktiviti fizikal.
MINGGU Kecergasan 3.2 Berkebolehan melakukan 3.2.1 Melakukan senaman 1. Memanaskan badan dengan
39 senaman yang boleh meningkatkan kapasiti aerobic dalam muzik.
26/9- Unit 41: meningkatkan kapasiti suatu jangka masa yang ditetapkan . 2. Aerobik
2/10/16 Pelbagai aerobic. 3. Menyejukkan badan
gaya aerobic 4.2.2 Mengenal pasti ciri senaman
4.1 Berkebolehan yang boleh meningkatkan kapasiti
Unit 42: mengaplikasi konsep asas aerobic.
Bergerak kapasiti aerobic.
untuk jantung 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan aktiviti.

Page 18
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan


aktiviti fizikal.
MINGGU Kecergasan 3.3 Berkebolehan melakukan 3.3.1 Melakukan pelbagai senaman 1. Memanaskan badan
40 senaman meningkatkan regangan pada otot paha,bahu tangan
3/10- Unit 43: Saya kelenturan dan bahagian atas badan dengan
9/10/16 boleh lakuan yang betul
melentur 4.3 Berkebolehan menguasai 4.3.1 Menamakan otot-otot yang
Unit 44: konsep kelenturan. terlibat semasa melakukan regangan.
Regang
supaya lentur 4.3.2 Mengenalpasti tempoh masa
yang berkesan untuk melakukan
regangan static.

4.3.3 Mengenalpasti ulangan yang


biasa dilakukan semasa regangan
dinamik.

MINGGU Kecergasan: 3.4 Berkebolehan melakukan 3.4.1 Melakukan semanan seperti 1. memanaskan badan.
41 senaman meningkatkan daya separa cangkung,ringkuk tubi 2. separa cangkung
10/10- Unit 45: Kuat tahan dan kekuatan otot. separa,jentik kaki setempat,lentik 3. ,ringkuk tubi separa
16/10/16 dan tahan belakang berselang seli tangan dan 4,jentik kaki setempat,
4.4 Berkebolehan menguasai kaki,hamstring curl,tekan tubi dan 5.lentik belakang berselang seli
konsep asas kekuatan dan bangkit tubi berulang kali dalam tangan dan kaki,
daya tahan otot jangkamasa 20-30 saat. 6.hamstring curl,
7.tekan tubi
4.4.1 Menamakan otot-otot yang 8. bangkit tubi
terlibat semasa melakukan senaman 9.menyejukkan badan
kekuatan dan daya tahan otot.

Page 19
RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 2016

4.4.2 Mengenal pasti hubung kait


antara kekuatan daya tahan otot
dengan prestasi motor.

MINGGU Kecergasan 3.5 Berkebolehan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan 1.ukur tinggi
42 mengenalpasti komposisi menimbang berat badan 2. timbang berat
17/10- Unit 46: Kad badan 3.rekod tinggi dan berat
23/10/16 daya tahan 3.5.2 Merekod ukuran tinggi dan berat 4. Mencari BMI
dan kekuatan 4.5 Berkebolehan memahami badan
otot konsep asas komposisi
badan 4.5.1 Membanding berat dan tinggi
sendiri dengan rakan dan carta
pertumbuhan normal.

4.5.2 Mengenalpasti kesan senaman


tehadap perubahan berat badan.
MINGGU Kecergasan 3.6 Mengukur tahap 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan 1. Memanaskan badan
43 kecergasan fizikal fizikal dengan menggunakan bateri 2. Ujian SEGAK
24/10- Unit 47: ujian segak .
30/10/16 Bateri ujian 4.6 Berkebolehan
segak mengenalpasti tahap 3.6.2 Merekod keptusan ujian segak
kecergasan fizikal
4.6.1 Membandingkan skor
pencapaian diri dengan norma ujian
SEGAK

Page 20