Anda di halaman 1dari 13

TATACARA DAN GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM e-PENAWARAN

BAGI PROSES PERMOHONAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA AMBILAN TAHUN 2017

TATACARA PERMOHONAN

1. Permohonan ini dibuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang


berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat permohonan yang ditetapkan.
Permohonan boleh dibuat secara dalam talian (online) sepenuhnya melalui
laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di alamat
https://epenawaran.moe.gov.my mulai 01.02.2017 hingga 21.02.2017.

2. Calon adalah dikehendaki untuk mengemaskini Modul Operasi Data Guru (e-
Operasi) dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) terutamanya bagi PPP yang
bertugas di sekolah kerana maklumat dalam Sistem e-Penawaran ini
diintegrasikan dengan Sistem e-Penawaran tersebut. Sekiranya terdapat
maklumat yang tidak tepat atau tidak dikemaskini sewaktu permohonan,
perubahan dan pengemaskinian perlu dibuat melalui Sistem e-Operasi Bbagi
calon yang berkhidmat di sekolah atau Sistem e- Penawaran tersebut.

3. Calon adalah diingatkan agar memahami panduan permohonan dengan teliti


serta memasukkan maklumat yang tepat dan sahih (termasuk maklumat
kesihatan). Kesilapan mengisi maklumat permohonan dalam talian meliputi
kesilapan mengisi No. Kad Pengenalan akan mengakibatkan permohonan
ditolak.

4. Sekiranya didapati maklumat adalah PALSU, Kementerian berhak untuk


menolak permohonan dan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan
Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 boleh dikenakan terhadap
pegawai.

5. Calon dinasihatkan supaya mencuba capaian permohonan online ini pada waktu
yang lain jika percubaan pertama gagal atau tidak berjaya pada ketika itu. Ini
adalah kerana ada kemungkinan berlaku kesesakan laluan capaian pada laman
web tersebut.

6. Setelah mengisi dan menghantar permohonan dalam talian, calon dikehendaki


untuk menyimpan Slip Permohonan sebagai rujukan pada masa akan datang.

7. Permohonan melalui Sistem e-Penawaran adalah rasmi dan sah. Justeru,


permohonan TIDAK perlu dihantar secara hardcopy kepada Bahagian Tajaan
Pendidikan, KPM untuk sebarang tindakan lain.

Page 1 of 13
8. Permohonan yang tidak mematuhi syarat / permohonan yang tidak lengkap /
tidak mengisi permohonan secara dalam talian akan ditolak.

9. Calon hanya boleh mengemukakan SATU permohonan sahaja dalam


tempoh tawaran permohonan ini dibuka.

10. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkenaan tatacara dan garis panduan
penggunaan sistem e-Penawaran, boleh menghubungi urusetia berikut :

Bahagian Tajaan Pendidikan (pertanyaan umum berkaitan program):


Telefon (hotline): 03-8321 7138
E-mel : ldp.bt@moe.gov.my

Bahagian Pengurusan Maklumat (bantuan teknikal):


Telefon: 03-88843823 / 03-88843674 / 03-8884 3696 / 03-88843833
E-mel : epenawaran@moe.gov.my

Page 2 of 13
PANDUAN PERMOHONAN

1. Panduan Umum

1.1 Sistem e-Penawaran ini dibangunkan melalui pengintegrasian dengan


Modul Operasi Data Guru (e-Operasi) dalam Sistem Pengurusan Sekolah
(SPS). Maklumat calon yang terkandung di dalam Sistem e-Operasi akan
digunakan dalam Sistem e-Penawaran bagi memastikan maklumat calon
khususnya yang berkaitan dengan perkhidmatan adalah yang terkini dan
yang telah disahkan.

2. Panduan Khusus

Semasa mengisi permohonan, beberapa panduan berikut adalah disarankan supaya


urusan pengisian maklumat permohonan mudah dan jelas.

2.1 Calon adalah dikehendaki untuk mengisi dan melengkapkan maklumat


yang diperlukan dikesemua Menu yang disediakan dan sekiranya terdapat
maklumat yang tidak lengkap, permohonan akan ditolak.

Menu Masuk/Muka Hadapan.

2.2 Calon perlu memasukkan Nombor Kad Pengenalan, Umur (paparan secara
automatik), gred terkini jawatan, status berkhidmat (contoh: berkhidmat di
sekolah), pilihan jenis program, peringkat pengajian, dan status pengajian.
Nota: Sila pastikan kesemua maklumat terkini diisi dengan tepat.

Sekiranya calon berstatus sedang dalam pengajian, sila lengkapkan


maklumat di Menu Maklumat Tambahan pada akhir permohonan.

Contoh paparan:

Page 3 of 13
Menu Maklumat Program

2.3 Calon dikehendaki memilih dan mengisi kesemua maklumat yang


diperlukan berkaitan pengajian yang ingin dimohon, jenis program yang
akan diikuti serta pilihan zon temuduga.

2.4 Calon yang berjaya ditawarkan Cuti Belajar bakal mengikuti pengajian
secara sepenuh masa di universiti awam di dalam negara sahaja.

2.5 Calon juga perlu memastikan untuk membuat pilihan yang tepat bagi
Kluster/Bidang Pengajian/Pengkhususan Bidang supaya dapat
disesuaikan dengan maklumat pengkhususan (akademik)/ maklumat iktisas
sedia ada/ opsyen mengajar yang terkini/pengalaman dalam bidang yang
dimohon atau perancangan laluan kerjaya baharu pada masa akan datang.

2.6 Ringkasan mengenai Kluster/Bidang Pengajian/Pengkhususan Bidang


adalah seperti berikut:

KATEGORI KETERANGAN Bidang Pengajian Pengkhususan Bidang


KLUSTER

Kepimpinan dan Memberi penekanan kepada Contoh: Contoh:


Pentadbiran peningkatan kecekapan dan
Pendidikan. keberkesanan kepimpinan, 1. Perancangan a) Pentadbiran
dan pentadbiran pendidikan Strategik; Pendidikan
(Kepimpinan) dalam kalangan pengurus b) Kepengetuaan;
organisasi dan 2. Pengurusan c) Pendidikan dan
program/projek. dan Pembangunan
Pelaksanaan program ini Kepimpinan Organisasi;
dibahagikan kepada tiga Pendidikan d) Pengurusan dan
peringkat, iaitu: Pentadbiran
i.asas;
ii.pertengahan; dan
iii.lanjutan.

Peningkatan Memberi ruang dan peluang Contoh: Contoh:


Kemahiran dan kepada PPP mengaplikasi
Kepakaran PdP. inovasi dan kreativiti 1. Bahasa a) Bahasa Melayu;
bersesuaian dengan b) Bahasa Inggeris;
(Pembangunan kemahiran aras tinggi dalam c) Bahasa Arab;
Profesionalisme) aktiviti PdP dalam bilik d) Bahasa Tamil;
darjah. Pelaksanaan e) Pendidikan Teknik
program ini boleh dilakukan dan Vokasional;
dalam tiga peringkat f) Pentadbiran
berteraskan fasa Perniagaan
Pembangunan 2. Kemahiran
Profesionalisme Berterusan Teknik dan
(PPB) melalui inisiatif kendiri Vokasional
(Inisiatif Individu dan Inisiatif
Organisasi), iaitu:
a. permulaan;

Page 4 of 13
b. pembinaan
Kapasiti; dan
c. kepakaran.

Bidang Melahirkan sekumpulan Contoh: Contoh:


Kepakaran PPP yang mempunyai
Khusus kepakaran dan kemahiran 1. Polisi a) Kurikulum dan
Pendidikan dalam sesuatu bidang Pendidikan; Pengajaran;
pendidikan secara khusus. b) Bimbingan dan
2. Kaunseling dan Kaunseling
Psikologi

Nota: Calon boleh merujuk kepada Lampiran A dan B bagi perincian


Kluster/Bidang Pengajian/Pengkhususan Bidang.

2.7 Calon perlu membuat pilihan zon temuduga yang berdekatan dengan
tempat berkhidmat sekarang namun penetapan akhir akan ditentukan oleh
KPM mengikut kesesuaian. Pecahan zon temuduga adalah seperti berikut:

Zon Temuduga Pecahan Mengikut Tempat Bertugas


(berdasarkan negeri)
Utara Perlis, Pulau Pinang,Kedah dan Perak
Tengah Selangor dan Kuala Lumpur
Selatan Negeri Sembilan, Melaka dan Johor
Timur Pahang, Terengganu dan Kelantan
Sabah Sabah dan Labuan
Sarawak Sarawak

Contoh paparan:

Sila buat pilihan yang tepat di


ruangan ini.
Nota: Kesilapan dalam membuat
pilihan boleh menjejaskan
permohonan untuk dipertimbangkan
sebagai calon berjaya dipanggil
temuduga.

Page 5 of 13
Menu Peribadi dan Waris

2.8 Maklumat di dalam Menu ini adalah WAJIB dilengkapkan dengan maklumat
yang tepat dan lengkap.

a) Maklumat peribadi dan waris diintegrasikan dari e-Operasi dan


sekiranya terdapat perubahan atau penambahan maklumat, sila
kemaskini dan membuat perubahan di Sistem e-Operasi atau
pindaan terus sewaktu permohonan dibuat.

b) Bagi calon yang berstatus berkahwin, maklumat yang perlu diisi


adalah maklumat pasangan manakala calon yang berstatus selain
berkahwin,maklumat waris adalah seperti adik beradik, ibu bapa atau
penjaga atau lain-lain yang terdekat dan mengenali calon secara
dekat serta mudah dihubungi.

c) Bagi ruangan alamat surat menyurat dan alamat tetap, sila pastikan
maklumat adalah alamat kediaman yang berpenghuni sama ada
calon sendiri, pasangan atau waris sebagai langkah memastikan
sebarang surat menyurat rasmi sewaktu Cuti Belajar diterima.

d) Alamat pejabat pula adalah alamat tempat bertugas yang terkini


sewaktu permohonan dibuat. Sekiranya ruangan tidak mencukupi,
sila ringkaskan ejaan dan pastikan singkatan yang digunakan
mestilah mudah difahami.

e) Calon juga WAJIB membuat pengesahan mengenai status kesihatan


semasa permohonan dibuat dan sekiranya YA (mempunyai masalah
kesihatan), sila nyatakan jenis penyakit yang dihidapi.

f) Bagi maklumat anak (jika berkaitan), calon boleh mengisi maklumat


dengan klik butang tambah. Sekiranya tidak berkaitan, boleh
abaikan ruangan ini.

Contoh paparan:

Page 6 of 13
Sila masukkan
maklumat kesihatan

Klik butang tambahan ini


untuk melengkapkan
maklumat anak

Menu Akademik dan Perkhidmatan.

2.9 Calon dimohon untuk mengisi dan melengkapkan maklumat di dalam Menu
Akademik dan Perkhidmatan dengan lengkap dan tepat sebagaimana
panduan berikut:

2.9.1 Sila isi dan lengkapkan semua maklumat pengajian dan kelayakan
akademik sama ada bagi peringkat Ijazah Pertama (Ijazah Sarjana
Page 7 of 13
Muda) atau Ijazah Sarjana (bagi calon peringkat Kedoktoran). Calon
juga perlu memasukkan maklumat kelayakan akademik lain yang
berkaitan sekiranya ia adalah bagi tujuan pelantikan dalam skim
perkhidmatan pendidikan

Contoh:

Ijazah Pertama/Ijazah Sarjana Muda:


Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Ijazah Sarjana:
Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik
Lain-lain kelayakan:
Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI)

2.9.2 Calon WAJIB memastikan maklumat Ketua Jabatan semasa adalah


tepat dan lengkap kerana kesilapan di ruangan ini boleh
menjejaskan permohonan. Sokongan dan perakuan Ketua Jabatan
akan dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya.

Pegawai Penyokong merupakan pegawai atasan/penyelia kepada


calon yang mengemukakan permohonan dan mempunyai hubungan
kerja secara lansung atau mengawasi kerjanya.

Pegawai Peraku adalah Ketua Jabatan di bahagian / institusi /


jabatan yang menguruskan hal-hal perkhidmatan calon yang
mengemukakan permohonan.

2.9.3 Bagi maklumat perkhidmatan, calon perlu memastikan semua


ruangan diisi dengan betul termasuk Tempoh Pengalaman Dalam
Bidang Dimohon, Tempoh Mengajar Opsyen dan Tempoh
Perkhidmatan Dalam Jawatan Sekarang.

a) Tempoh Pengalaman Dalam Bidang Dimohon


Sila nyatakan tempoh berkhidmat/mengajar dalam bidang
berkaitan permohonan..

b) Tempoh Mengajar Opsyen


Sila nyatakan tempoh pengalaman mengajar subjek
tersebut berkaitan dengan opsyen semasa.

c) Tempoh Perkhidmatan Dalam Jawatan Sekarang


Sila nyatakan tempoh berkhidmat dalam jawatan sekarang.

d) Maklumat Pengkhususan
Page 8 of 13
Sila nyatakan maklumat berkaitan bidang pengajian
sewaktu mengikuti Ijazah Pertama (Ijazah Sarjana Muda)
atau Ijazah Sarjana (bagi calon Kedoktoran).

e) Maklumat Iktisas
Sila nyatakan maklumat berkaitan latihan perguruan yang
pernah diikuti. Maklumat Iktisas boleh berbeza dengan
Maklumat Pengkhususan di atas.

f) Mata Pelajaran Mengajar Sekarang


Bagi calon yang sedang berkhidmat di sekolah, sila
nayatakan mata pelajaran terkini yang diajar sewaktu
permohonan dibuat.

Contoh paparan:

Sila pastikan maklumat ini


TEPAT dan LENGKAP
kerana kesilapan boleh
menjejaskan keseluruhan
permohonan.

Maklumat boleh
dikemaskini menerusi
Sistem e-Operasi atau
pindaan dibuat sewaktu
permohonan.

Menu Pencapaian

2.10 Calon dikehendaki untuk mengisi kesemua maklumat berkaitan pencapaian


dan sumbangan yang pernah dicapai sepanjang tempoh perkhidmatan.

a) Sila nyatakan markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)


purata 85% ke atas bagi tempoh genap 3 tahun dalam skim
perkhidmatan terkini berturut-turut (2014, 2015 dan 2016).
Page 9 of 13
Penilaian setahun LNPT mestilah genap 12 bulan. Sekiranya calon
pernah diluluskan Cuti Belajar dalam tempoh tersebut, sila
kemukakan LNPT tahun sebelum/selepas tempoh Cuti Belajar;

Nota: Sila pastikan maklumat yang diisi adalah BENAR.

b) Sila isikan maklumat sekiranya calon pernah menerima Anugerah


Perkhidmatan Cemerlang (APC);

c) Sila nyatakan sumbangan yang pernah dibuat oleh calon sepanjang


perkhidmatan dan peringkat sumbangan tersebut. Calon dibenarkan
untuk menghuraikan secara ringkas mengenai sumbangan yang
dinyatakan. Selain itu, sila nyata penulisan dan penerbitan yang
dihasilkan (sekiranya ada) bagi tempoh 3 tahun yang terkini.

Contoh paparan:

Menu Rekod Penajaan dan Tambahan

2.11 Sekiranya calon pernah atau sedang diluluskan Cuti Belajar atau Penajaan
oleh KPM, sila nyatakan maklumat tersebut di dalam Menu Rekod
Penajaan.

Page 10 of 13
2.12 Sila nyatakan tempoh ikatan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan
jenis Cuti Belajar/Penajaan yang diluluskan. Tempoh ikatan perjanjian ini
boleh disemak dalam perjanjian Cuti Belajar/Penajaan calon.

2.13 Sila nyatakan juga tempoh kontrak yang telah disempurnakan

Contoh:

Tempoh ikatan perjanjian Cuti Belajar Bergaji Penuh yang telah


diluluskan adalah 4 tahun. Pegawai telah melapor diri (kembali
bertugas) pada 1 Januari 2014. Tempoh telah berkhidmat daripada
perjanjian adalah 3 tahun iaitu bermula pada tarikh melapor diri
tersebut.

Contoh paparan:

Sila buat pilihan YA atau


TIDAK. Jika YA, sila
isikan maklumat yang
berkaitan.

2.14 Maklumat Tambahan

Jika calon belum pernah mengikuti pengajian, sila nyatakan TIDAK pada
ruangan Bahagian ini Wajib diisi sekiranya calon sedang dalam
pengajian..?
Sekiranya calon sedang mengikuti pengajian secara sepenuh masa/
separuh masa, sila pilih YA dan teruskan mengisi maklumat pengajian
anda.
Contoh paparan:

Page 11 of 13
Sila buat pilihan YA atau
TIDAK. Jika YA sila
isikan maklumat yang
diperlukan.

Menu Perakuan

2.15 Setelah semua maklumat dilengkapkan, calon dimohon untuk menyimpan


semua maklumat permohonan dengan klik butang SIMPAN.

2.16 Calon turut dikehendaki untuk memahami dan membuat perakuan bagi
setiap perkara yang di atas. Calon WAJIB tick ruangan perakuan yang
disediakan selepas permohonan disimpan. Klik butang hantar setelah
berpuas hati dengan kesemua maklumat yang diisi. Permohonan akan
dihantar kepada Ketua Jabatan untuk tindakan selanjutnya.

2.17 Calon boleh menyimpan permohonan setelah melengkapkan kesemua


maklumat yang diperlukan dan hanya SATU permohonan sahaja boleh
dibuat pada waktu permohonan dibuka. Permohonan yang terdahulu
adalah terbatal sekiranya Sistem e-Penawaran mendapati pegawai
mengemukakan lebih daripada SATU permohonan.

Contoh Paparan:

Page 12 of 13
Sila tick di sini

2.18 Setelah permohonan dihantar, calon boleh mencetak Slip Permohonan Cuti
Belajar sebagai simpanan dan rujukan pada masa akan datang.

Contoh paparan:

SLIP PERMOHONAN CUTI BELAJAR


BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN
Ringkasan Permohonan
Nama Pemohon : LIEW VUN DAR
No.Kad Pengenalan : 761110125629
Program : HLP
Peringkat : SARJANA
Kluster : BIDANG KEPAKARAN KHUSUS PENDIDIKAN
SAINS SOSIAL /ILMU PENDIDIKAN/SASTERA
IKHTISAS
SEJARAH
Nama Bidang : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHI HWA
BATU 1.5, JALAN UTARA, SANDAKAN.
Pengkhususan :
Tempat Bertugas :

90000 SANDAKAN
90000 SANDAKAN

Tarikh Hantar :

Permohonan tuan/puan telah diterima dan akan diproses ke peringkat selanjutnya.


Tuan/puan disarankan untuk menyimpan slip ini bagi tujuan rekod dan semakan.

Kementerian mengucapkan terima kasih atas minat yang ditunjukkan tuan/puan


untuk menyertai program ini.
Sila layari laman web KPM dari semasa ke semasa untuk maklumat terkini program.

Bahagian Tajaan Pendidikan


Kementerian Pendidikan Malaysia

"Sila simpan slip permohonan untuk tujuan rujukan."

Dijana pada: 11:47 AM on 31-Jan-17

1 of 1

Page 13 of 13