Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN
NAMA PYD Thilagavathy a/p Sethuramah
NO.K.P. 780820-08-5290
JANTINA Perempuan
JAWATAN PPPS

BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA

KURIKULUM
1 Menulis rancangan pengajaran harian 4 kali seminggu bagi setiap kelas.
Pengajaran dan pembelajaran
5 daripada 10 pelajar U6SC Epsilon dapat lulus dalam peperiksaan STPM
2
semester kedua.
Sekurang-kurangnya seorang pelajar mendapat gred B dalam matapelajaran kimia
3
dalam peperiksaan STPM.
Pelajar-pelajar U6SC Epsilon dapat menjalankan 13 amali wajib dan 1 kerja
4
kursus kimia.
5 6 daripada 10 pelajar L6SC Gamma lulus ujian percubaan STPM semester 1.

6 4 daripada 8 pelajar L6SC Delta lulus ujian percubaan STPM semester 1.

Mencapai sekurang-kurangnya 95% kehadiran murid dalam aktiviti Badan


KOKURIKULUM 6
Beruniform KRS.
95 % pelajar badan berunifrom KRS dapat melibatkan diri dalam aktiviti peringkat
Guru penasihat KRS 7
negeri.
Guru penolong penasihat kelab bola Mencapai sekurang-kurangnya 95% kehadiran murid dalam aktiviti kelab bola
8
tampar. tampar.
Peningkatan penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam pertandingan anjuran kelab
9
bola tampar.

HAL EHWAL MURID 10 Menjaga keadaan dan kawal pelajar semasa waktu rehat empat kali seminggu
Mengambil kedatangan setiap hari dan pastikan kehadiran pelajar sekurang-
Guru kelas L6SC Gamma 11
kurangnya 95% setiap hari.
Sekurang-kurang sekali mendapat kelas juara dalam pertandingan kebersihan dan
Penolong Penyelaras UKS 12
keceriaan.

TUGAS SAMPINGAN 13 Pengawas STPM sekurang-kurang dua kali setahun.


Pengawas STPM 14 Penandaan SPM Kertas Kimia 2.

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA

PP1

PP2

PYD
PENILAIAN KOMPETENSI
KAN MALAYSIA
ASILAN TAHUN 2016
GRED JAWATAN DG 44

TEMPAT BERTUGAS SMK MELAKA TINGGI

MELEBIHI
PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR CATATAN
SASARAN

85 100

90 100

90 100

90 100

85 100

85 95

90 100

85 95

85 95

90 100

85 95

90 95

85 95

90 100
80 100

0
PENILAIAN AKHIR