Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

JURNAL REFLEKTIF MINGGUAN

JURNAL MINGGU KEDUA BELAS

Nama Pelajar : SINDHUMATHI A/P KRISHNAN No. K.P: 900808105926


Program : PISMP Ambilan: JUN 2013
Major : BAHASA TAMIL Elektif: PJ/ SJH
Sekolah : SJK (T) BAYAN LEPAS
Bilangan Jurnal : Ke- 12
Minggu Praktikum : Kedua Belas
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 10.10.2016- 14.10.2016
Tajuk Jurnal : Murid berkecil hati dan memasamkan muka
jika tidak dapat menjawab soalan ataupun tidak
dapat menyertai aktiviti.

MASALAH
Masalah yang saya hadapi pada minggu ini ialah murid saya akan berkecil hati
jika mereka tidak dapat menjawab soalan yang ditanya guru dan mereka tidak dapat
menyertai aktiviti yang disediakan oleh guru. Jadi sebagai guru saya seringkali
mempunyai masalah bagi memilih pelajar untuk menjawab soalan atau melakukan
aktiviti yang saya sediakan.

Tahun (1965), William Glasser mengemukakan Model Terapi Realiti yang


menerima bahawa tingkah laku secara luarannya dipandu motivasi dalaman. Model
ini adalah berdasarkan tiga prinsip berikut:

i.Individu bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya sendiri.


ii.Individu boleh hidup dengan lebih baik apabila diberi bimbingan dan sokongan.
iii.Individu berkelakuan dalam pelbagai tingkah laku supaya persekitarannya sesuai
seperti mana yang ia kehendaki.

Teori Kawalan (1970), mengatakan bahawa Kita cuba mengawal tingkah laku
supaya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang paling memuaskan hati kita pada
waktu tersebut. Jadi dalam masalah ini pelajar akan memuaskan hati mereka
dengan menunjukkan sifat sebenar dalam diri mereka.

ANALISIS MASALAH
Masalah saya ini berlaku pada kebanyakkan kelas yang saya ajar. Sehingga
terdapat murid yang memasamkan muka dan hampir menangis apabila tidak dapat
menyertai aktiviti yang disediakan oleh guru. Masalah yang timbul ini mungkin
disebabkan oleh saya seorang cikgu baru di sekolah ini dan kaedah pengajaran saya
yang melakukan aktiviti yang boleh menarik perhatian pelajar membuat keinginan
mereka menjawab soalan dan menyertai aktiviti di dalam kelas berkobar-kobar.

CADANGAN
Saya perlu menyoal murid secara beramai-ramai agar mereka berpuas
hati dapat meluahkan idea yang terbuku di minda masing-masing.
Saya melakukan permainan kotak beracun bagi melakukan sesuatu aktiviti
bagi memperlihatkan saya adil dan tidak berat sebelah dalam memilih
pelajar. Murid-murid juga akan menggap bahawa ia merupakan sesuatu
yang adil jika mana-mana pelajar terpilih.
Saya juga menggunakan undian nama. Saya meletakkan semua nama
pelajar yang terdapat dalam kelas di dalam sebuah kotak dan mencabut
nama tersebut jika mahu murid menjawab soalan ataupun melakukan
sesuatu aktiviti.

TEMPOH PENYELESAIAN

Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam praktikum seterusnya.

Kesimpulan
Secara kesimpulannya, masalah ini bukanlah menjadi isu besar yang menjadi
masalah utama saya untuk melaksanakan praktikum saya sehingga tamat. Murid-
murid adalah generasi yang bakal menaungi kesejahteraan bangsa dan Negara
pada masa akan datang. Maka, setiap masalah yang berlaku ada
penyelesaianya.Terpulanglah kepada guru itu sendiri untuk mengatasi dan
menyelesaikannya.

Rujukan:

Mok Soon Sang (2011). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (3rd ed.)
Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Haliza Hamzah dan Samuel, J.N. (2009). Siri Pendidikan Guru: Pengurusan Bilik
Darjah Dan Tingkah Laku. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Disediakan oleh guru pelatih Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pembimbing
Tandatangan : Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Nama : Nama :
Tarikh : Tarikh : Tarikh :

UNIT PRAKTIKUM
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM


MINGGU KE- 12

Disediakan oleh guruPelajar


Nama pelatih SINDHUMATHI A/P Guru
KRISHAN
Disemak oleh Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pembimbing
Tandatangan :
Tandatangan : Tandatangan :
Nama :
Nama : Nama :
Tarikh :
Tarikh : Tarikh :
Jenis Persatuan/ Unit Beruniform : TKRS
Sukan/Unit
Beruniform
Aktiviti Unit Beruniform tidak dapat dilaksanakan kerana peperiksaan telah
Projek/Aktiviti
dijalankan.
Tarikh 12 Oktober 2016
Masa 2.00 4.00 petang
Tempat Sekolah
Nama Guru
Nama Guru Penasihat Kokurikulum ialah CIK. SATIYAVANI
Penasihat
Kokurikulum/
Penganjur
Bilangan Pelajar 6 orang murid

Objektif

Laporan Peperiksaan akhir tahun telah dijalankan.

Ulasan
Guru/Pembimbing

T.T Pelajar
T. T Penasihat
Kokurikulum/ CIK. SATIYAVANI
Penganjur
Nama Penasihat
Kokurikulum/ PN. NALINI
Penganjur
Tarikh 12 Oktober 2016