Anda di halaman 1dari 1

PELAN TINDAKAN INTERVENSI KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA ( KPBM )

TAHUN 2017

Bi Murid tidak menguasai Tarikh Impak


l Ujian Protim

Aktiviti Mula Tamat

1 Program Bacalah Sayang Februari Oktober Murid dapat membaca


dengan betul dan lancar.