Anda di halaman 1dari 1

abda nabi s.a.

w yang artinya : Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab


Allah (al-Quran) maka baginya(pembaca) dengannya (al-Quran) pahala dan
pahala digandakan sepuluh sebagaimananya. Aku tidak kata bahawa alif laam
miim itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf
- diriwayat oleh Tarmizi dan ia merupakan hadis hasan sohih

Anda mungkin juga menyukai