Anda di halaman 1dari 5

TOPIK BERFOKUS TINGKATAN 4 UNTUK SPM 2010

BAB 1 J - Jalan raya


BAB 2 A - agama

1. Tamadun Indus U - utama 1.Tamadun India H - Hindu


- Ciri Bandar terancang - cirri pendidikan di India
M - mandi L - lelaki
awam
I - istana
2. Tamadun Hwang Ho P - 2.Agama dan kepercayaan utama di
3.Sebab tamadun awal bermula di dunia
lembah sungai 3.Tamadun Rom
-Undang-undang Rom
-Sumbangan Tamadun Rom
4.Peperiksaan Awam China

BAB 3 BAB 4

1.Cara kedatangan agama Hindu 1.Kerasulan dan keperibadian Nabi


Buddha ke Asia -latar belakang Nabi
Tenggara 4P -sifat terpuji FAST

P penakluk F- fatonah

P pendeta A
-wahyu Nabi amanah
2.Tahannuth dan sebab Nabi
2. Pengaruh Hindu Buddha dlm bertahannuth
pemerintahan di
Asia TenggaraB Beraja UFTIS

B Brahmin
U Ubah nilai
B Bayangan
Tuhan jahiliah

3. Candi
Kepentingan Candi

S hebat SENI bina

I IBADAT

A - keAGAMAan

P simpan PATUNG

4. Kepentingan bahasa Sanskrit


M maklumat

I Intelek

M Bhs
Melayu

P
BAB 5 BAB 6

1..Pembukaan Semula Kota Mekah 1.Ker. Bani Umaiyah


L- langgar Perjanjain PELIHAR
2.Ker.Bani Abbasiyah
A 3.Pertembungan Tamadun Islam
B- Quraisy Bunuh Islam dengan
Kaabah,

H Tidak Hormat hak


jadi KOTA tamadun lain di dunia
suci,
TUMPUA DI DBP 4K+4P+E
S Strategi sebar Islam
N dunia, +U
SEBAR D-
baru nak pasang
Islam perDaganaga K-
STRATEGI memandu, dah
n Kesusasteraa
terLANGGAR dan BUNUH
n
2.Perjanjian Aqabah I intelek
3.Piagam Madinah K kesenian
Kandungan PIAGAM
MADINAH
K-
P POLITIK kebudayaan

E EKONOMI

K KEDUDKAN yahudi
4.Hijrah

BAB 7 BAB 8 ( X) Riba


1.Teori kedatangan Islam 1.Pengaruh Islam dalam ekonomi
Pinjam ( /)
Teori on the way pi
ACI CHINA,
Zakat (/)
PEDAGANG
A- Arab SINGGAH
Arab di Asia
-Perdagangan di Melaka
Tenggara,
MENETAP,
-Matawang
KAHWIN dan -Percukaian
2.Cara Islam berkembang ke seluruh 2.Pengaruh Islam dalam Kesenian
dunia
6P + 1I

P Perdagangan

P Perkahwinan

P- Pengislaman
Raja
3.Kesan kedatangan Islam dlm bidang
kesenian
BAB 9 BAB 10
Zaman Gelap:
1.Ciri-ciri Zaman Gelap 1.Buruh asing
G- galakan
M - Faktor kedatangan
pentadbiran E Ekonomi

musnah T Tradisi

B Baron /
Tuan
2.Institusi kewangan & insurans
2.Reformation 3.Undang-undang tanah
3.Imperialisme Barat 4.Perbandaran
4.Penjelajahan dan penerokaan 5.Masyarakat majmuk
(GOLD, GOSPEL & GLORY) 6.Pendidikan vernakular
7.Pengangkutan & perhubungan
8.Perkilangan
9.Perkhidmatan kesihatan
10.Sistem pertanian komersial

TOPIK PENTING TINGKATAN 5 UNTUK SPM 2010

BAB 1 BAB 2
1.Perubahan sistem politik selepas 1.Gerakan Islah
kedatangan - tujuan / sumbangan Gerakan Islah
Barat Ciri Birokrasi Barat Tujuan G. Sumbangan
Islah: G.I:

K KERAJAAN pusat
I - idea WANITA
G GABENOR Jeneral dapat
M maju
K KETUA biro org
2.Peranan akhbar dan majalah
3.Perjuangan persatuan- persatuan
2.Perkembangan nasionalisme di Asia Melayu
Tenggara KMM

Faktor perkembangan R - Radikal

P galak
Perpaduan
K Karya
KESUSTERAAN P maju
Pendidikan
I kemunculan
INTELEKTUAL
4.Nasionalisme semasa pendudukan
Jepun

BAB 3 BAB 4
1.Warisan Negeri Melayu -
-Undang-undang Trengganu
-Sistem Jemaah Menteri Kelantan

Jawatan Jemaah Menteri

D jemaah menteri DALAM negeri

A Jemaah menteri keADILan dan

-Demokrasi & persekutuan di N.9


BAB 5 BAB 6
1.Suruhanjaya Reid 1.Faktor pembentukan Malaysia
Isu yg dijadikan panduan Faktor pembentukan
S.Reid

K ancaman KOMUNIS
K KERAJAAN Perekutuan
B Barisan SOSIALIS
A kuasa AUTONOMI
K KEPENDUDUKAN
2.Perjanjian Persekutuan 1957
Kepentingan Perjanjian P T M 2.Perjanjian Malaysia 1963
1957 3.Reaksi terhadap pembentukan
Malaysia
-Penentangan Indonesia
D- kerajaan DEMOKRASI KONFRANTASI GANYANG
MALAYSIA
I IDENTITI masyarakat

3.Peranan tokoh-tokoh kemerdekaan K KAPAL Nelayan diserang

BAB 7 BAB 8
1.Cara Yang Dipertuan Agong dilantik 1.Dasar Pendidikan Kebangsaan
2.Tugas Yang di Pertuan Agong 2. Falsafah Pendidikan Negara
3.Wawasan 2020
Y dP Agong 4.Akta Bahasa Kebangsaan
4 Ketua 3 Akta Bhs
lantik Kbgsaan

-Ketua Badan DBP


Pemerintahan

- Ketua 5.Dasar Kebudayaan Kebangsaan


angkatan 6.Sukan Untuk Perpaduan
bersenjata
7.Dasar Pembangunan Ekonomi Negara
3.Kuasa pemerintahan
4.Dewan Negara & Dewan Rakyat
DN DR

30 thn 21 thn

Agong lantik Pilihanraya

Berjasa kpd Sbg Wakil


negara
5.Proses penggubalan undang- undang
6.Lambang-lambang Negara

BAB 9

1.Perang Dunia Pertama


2.Pertubuhan Antarabangsa
-KOMANWEL
-NAM
-OIC OIC

T A Rahman P

Iran-Iraq

Pasukan
-NEGARA-NEGARA
SELATAN
Projek yang dirancang

S kerjasama SAINS teknologi

D Pusat Pertukaran DATA

3.Cabaran masa depan


-ICT
-Koridor-raya multimedia
-K-Masyarakat

4.Perang Dingin (Kemunculan Blok Dunia