Anda di halaman 1dari 8

ANALISIS HASIL EVALUASI BELAJAR

Ulangan Harian

MATA PELAJARAN : EKONOMI


KOMPETENSI DASAR : - Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD
- Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Mendeskripsikan kebijakan di bidang fiskal
- Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah
KELAS/SEMESTER : XI IPS 1
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017
Nilai
KKM No. Soal JML KET
No Nama KD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1 ALFIN MAULINA WAHYUNI 0 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 75 100 T
2 AWIE PURNA IRAWAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 0 0 75 100 T
3 BELA ANDINI SAFIRA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 85 100 T
4 DEWI NUR CAHYANI 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 80 100 T
5 DIAN TRI WIYONO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 0 0 75 100 T
6 FAIQ JUNDA MUAFA 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 75 100 T
7 FANI NURFARIDA 0 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 75 100 T
8 GALANG SAGTI PRAYOGA 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 75 100 T
9 HAFIDZ AGUS MAHMUDDIN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 75 100 T
10 HANI MURDIANA 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 80 100 T
11 HASYAFIFA RIZKITA SAFIRA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 75 100 T
12 IRFAN PANJI RIFAI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 75 100 T
13 ISNA ZULKARNAIN HANNY P. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 75 100 T
14 JESIKA FRADILLA VISTA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 90 100 T
15 LELYA EKA YUSTIKASARI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0 5 85 100 T
16 LUTFI NUR ROHMAH 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 85 100 T
17 MUADIN AHMAD 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 75 100 T
18 M. AVERYL DHIYA ULHAQ 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 75 100 T
19 M. DIMAS SETIAWAN 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 5 75 100 T
20 NABELLA OKSITA PUTRI 0 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 75 100 T
21 NAFALINDA TRICITRA RESMI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 0 0 75 100 T
22 NERIS RIFUADILA AMANDA 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 80 100 T
23 NOVITA RACHMAWATI 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 75 100 T
24 PATRICIA GERDA POLANDINI 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 75 100 T
25 PRADIA PRATAMA 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 0 0 0 75 100 T
26 PUNDY ANDAYANI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 85 100 T
27 RAGITA FEBRIANSYAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 85 100 T
28 ROHEN YUDESTIYO 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 75 100 T
29 SALMAN AL-FARISI 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 75 100 T
30 SEIVA AGALTA PURWA D. 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 80 100 T
31 SHERLY LAILATUL HAWA 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 0 5 75 100 T
32 SILVIA LAILATUL QORRIAH 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 5 5 0 5 75 100 T
33 SISKIYA FEBRIN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 5 5 0 75 100 T
34 TANGGUH SATRIYO P. 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 75 100 T
35 WIFA FARICA APSARI 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 0 75 100 T
36 YENI AZIZAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 5 75 100 T
Mengetahui, Karangan, 30 Oktober 2016
Guru Pamong Mahasiswa Praktikan

SUWARTINI, S.Pd. FASKAL KHADHIQUN NUHA


NIP.196009051986032006 NPM.13187203189

HASIL ANALISIS HASIL EVALUASI BELAJAR

Ulangan Harian

Mata Pelajaran : Ekonomi


Kelas/Semester : XI IPS 1
Semester : 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Hasil Analisis
Banyak Siswa Seluruhnya : 36 Siswa
Banyak Siswa Yang Sudah Tuntas : 36 Siswa
Siswa Yang Belum Tuntas :-

Mengetahui, Karangan, 30 Oktober 2016


Guru Pamong Mahasiswa Praktikan

SUWARTINI, S.Pd. FASKAL KHADHIQUN NUHA


NIP.196009051986032006 NPM.13187203189

ANALISIS HASIL EVALUASI BELAJAR

Ulangan Harian 2

MATA PELAJARAN : EKONOMI


KOMPETENSI DASAR : - Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD
- Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Mendeskripsikan kebijakan di bidang fiskal
- Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah
KELAS/SEMESTER : XI IPS 2
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017
Nilai
KKM No. Soal JML KET
No Nama KD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1 ADELINA OCTA. F 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 85 100 T
2 AISYAH FIKI. F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 0 0 75 100 T
3 ANDRI PRATAMA 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 80 100 T
4 ARDA ABI. A 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 75 100 T
5 ARIKA HAAFIZH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 0 0 75 100 T
6 BAYU PRIANDIKA 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 75 100 T
7 BELA ANANDA M 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 85 100 T
8 BIMA NUR. R 0 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 80 100 T
9 CATUR. H 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 80 100 T
10 CICIK SABELA A.P 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 80 100 T
11 DILA ANGGUN. P 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 80 100 T
12 DONA YULIA. W 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 80 100 T
13 FRIDA APRILIA. S 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 85 100 T
14 IMROATUS S.A 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 80 100 T
15 JAYA ANGGA D.P 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0 5 75 100 T
16 LUTFI ARIYANI 0 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 80 100 T
17 MELSYA AFIFAH.A 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 80 100 T
18 M.ELDAFFANADIM 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 75 100 T
19 NOVITA D. H 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 80 100 T
20 PUPUT.P 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 85 100 T
21 RAMDHAN M P. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 80 100 T
22 REGITA AYU A. 5 5 5 5 5 0 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 75 100 T
23 RESTI VERA Y. 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 80 100 T
24 RISKY DWI P. 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 75 100 T
25 RISSA MAYASARI 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 0 80 100 T
26 RIZAL RIZKI K. 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 75 100 T
27 RIZKI MUBAROK 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 75 100 T
28 ROKI PANCA S. 0 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 75 100 T
29 SETIYO WIYOSO 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 85 100 T
30 SINDHI AGUSTIN 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 85 100 T
31 TUTY W. F 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 75 100 T
32 VITAYANI N. 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 80 100 T
33 WAHIDA J. F P 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 80 100 T
34 WIDIANTO EKO N 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 75 100 T
35 YOGA D.M PUTRA 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 80 100 T
36 YUSRIKA PAULINA 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 100 T

Mengetahui, Karangan, 30 Oktober 2016


Guru Pamong Mahasiswa Praktikan

SUWARTINI, S.Pd. FASKAL KHADHIQUN NUHA


NIP.196009051986032006 NPM.13187203189
HASIL ANALISIS HASIL EVALUASI BELAJAR

Ulangan Harian 2

Mata Pelajaran : Ekonomi


Kelas/Semester : XI IPS 2
Semester : 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2016/2017

Hasil Analisis
Banyak Siswa Seluruhnya : 36 Siswa
Banyak Siswa Yang Sudah Tuntas : 36 Siswa
Siswa Yang Belum Tuntas :-
Mengetahui, Karangan, 30 Oktober 2016
Guru Pamong Mahasiswa Praktikan

SUWARTINI, S.Pd. FASKAL KHADHIQUN NUHA


NIP.196009051986032006 NPM.13187203189