Anda di halaman 1dari 2

Minggu : Hari : Tarikh :

Tajuk : Nombor Bulat

Standard pembelajaran : 3.3

Objektif pembelajaran :

Di akhir pembelajaran, murid dapat :


9.30-10.30 i. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor
MT
menggunakan pelbagai strategi.
4E / orang

Aktiviti :
1. Murid disoal sifir 0 hingga 6
2. Murid menyemak kerja rumah dan membuat pembetulan.
3. Murid diberi penerangan oleh guru berbantukan buku teks
4. Murid menyelesaikan latihan di buku latihan.

EMK : Kreativiti dan inovasi


BBB : Buku teks
Penilaian pdp
dan pentaksiran: Ditafsir murid melalui jawapan latihan murid pada buku latih
secara individu.

Refleksi :
4E: 25/36 murid dapat menyelesaikan soalan dengan tepat manakala 11
murid masih memerlukan bimbingan guru untuk memahami soalan.
mbor dengan

latihan

la 11 orang
alan.