Anda di halaman 1dari 1

TEKNIK LERAIAN / DECOMPOSITION (memecahkan masalah kepada komponen kecil)

-Anda menentukan kitaran hidup seekor rama-rama

TEKNIK PENGECAMAN CORAK / PATTERN RECOGNITION (menentukan corak yang sama


atau persamaan dalam menyelesaikan masalah)

-Anda menyenaraikan nilai sifir dua kerana ia adalah gandaan 2 secara berterusan

TEKNIK PENISKALAAN / ABSTRACTION (mengabaikan komponen sampingan dan fokus pada


komponen utama)

-Mencari perkataan "komputer" dalam kamus. Anda akan mengabaikan huruf selain "k"

TEKNIK PENGITLAKAN / GENERALISATION (membentuk satu kesimpulan umum untuk suatu


masalah)

-Menggunakan perkataan hidupan marin untuk semua hidupan laut