Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN

( KOMPONEN SENI VISUAL PENGGAL 1 )


TAHUN 1 / 2017
TEMA : SENI DI SEKELILINGKU

MINGGU/ STANDARD STANDARD


BIDANG
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Minggu 1
15 MINGGU TRANSISI TAHUN 1
Jan 2017

Minggu 2
8-12 MINGGU TRANSISI TAHUN 1
Jan 2017

MENGGAMBAR
MINGGU Aktiviti: 1.1 Bahasa Seni Visual 1.1.1 Setengah
3 LUKISAN 2.1 Kemahiran Seni Mengenal, memahami, dan menamakan Tahun
Visual bahasa seni visual yang ada pada karya Pertama
dalam menggambar.
3.1 Penghasilan Karya
2.1.1
Kreatif Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
4.1 Menghayati Karya visual, penggunaan media serta teknik dan
Seni proses dalam penghasilan karya bidang
menggambar.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
MENGGAMBAR
1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam menggambar.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
1.1 Bahasa Seni Visual visual, penggunaan media serta teknik dan
2.1 Kemahiran Seni proses dalam penghasilan karya bidang
Visual menggambar. Setengah
MINGGU Aktiviti: 3.1.1
3.1 Penghasilan Karya Tahun
4 CAPAN Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
Kreatif Pertama
dan teknologi dengan mengaplikasikan
4.1 Menghayati Karya
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
Seni bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.
MEMBUAT CORAK & REKAAN
MINGGU Aktiviti: 1.1 Bahasa Seni Visual 1.1.1 Setengah
5&6 IKATAN DAN 2.1 Kemahiran Seni Mengenal, memahami, dan menamakan Tahun
CELUPAN Visual bahasa seni visual yang ada pada karya Pertama
dalam membuat corak dan rekaan.
3.1 Penghasilan Karya
2.1.1
Kreatif Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
4.1 Menghayati Karya visual, penggunaan media serta teknik dan
Seni proses dalam penghasilan karya bidang
membuat corak dan rekaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN


1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membentuk dan membuat binaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
1.1 Bahasa Seni Visual visual, penggunaan media serta teknik dan
2.1 Kemahiran Seni proses dalam penghasilan karya bidang
Visual membentuk dan membuat binaan. Setengah
MINGGU Aktiviti: 3.1.1
3.1 Penghasilan Karya Tahun
7&8 BONEKA Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
Kreatif Pertama
dan teknologi dengan mengaplikasikan
4.1 Menghayati Karya pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
Seni bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.
MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membentuk dan membuat binaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
1.1 Bahasa Seni Visual visual, penggunaan media serta teknik dan
2.1 Kemahiran Seni proses dalam penghasilan karya bidang
Visual membentuk dan membuat binaan. Setengah
MINGGU Aktiviti: 3.1.1
3.1 Penghasilan Karya Tahun
9 & 10 MODEL Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
Kreatif Pertama
dan teknologi dengan mengaplikasikan
4.1 Menghayati Karya
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
Seni bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.
MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam mengenal kraf tradisional
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
1.1 Bahasa Seni Visual visual, penggunaan media serta teknik dan
2.1 Kemahiran Seni proses dalam penghasilan karya bidang
Visual mengenal kraf tradisional Setengah
MINGGU Aktiviti: 3.1.1
3.1 Penghasilan Karya Tahun
11 - 13 BATIK Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
Kreatif Pertama
dan teknologi dengan mengaplikasikan
4.1 Menghayati Karya
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
Seni bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.
MINGGU/ STANDARD STANDARD
PERKARA CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
3.3.1 Mempamerkan
3.3 Projek Kesenian hasil Setengah
MINGGU 14 Pra Persediaan Pameran Seni
karya untuk Tahun Pertama
persembahan

3.3.1 Mempamerkan
Aplikasi Pengetahuan dan 3.3 Projek Kesenian hasil Setengah
MINGGU 15
Kemahiran Seni Visual karya untuk Tahun Pertama
persembahan

3.3.1 Mempamerkan
3.3 Projek Kesenian
Aplikasi Pengetahuan dan hasil Setengah
MINGGU 16
Kemahiran Seni Visual karya untuk Tahun Pertama
persembahan
3.3.1 Mempamerkan
3.3 Projek Kesenian
hasil Setengah
MINGGU 17 Pameran Seni
karya untuk Tahun Pertama
persembahan

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN


( KOMPONEN SENI VISUAL PENGGAL 2 )
TAHUN 1 / 2017
TEMA : SENI MENCERITAKAN SESUATU

MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MENGGAMBAR
1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam menggambar.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
1.1 Bahasa Seni Visual visual, penggunaan media serta teknik dan
2.1 Kemahiran Seni proses dalam penghasilan karya bidang
Aktiviti: Visual menggambar.
MINGGU 3.1.1 Setengah
RENJISAN DAN 3.1 Penghasilan Karya
1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber Tahun Ke-2
PERCIKAN Kreatif
dan teknologi dengan mengaplikasikan
4.1 Menghayati Karya
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
Seni bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MENGGAMBAR

MINGGU Aktiviti: 1.1 Bahasa Seni Visual 1.1.1 Setengah


2 GOSOKAN 2.1 Kemahiran Seni Mengenal, memahami, dan menamakan Tahun Ke-2
Visual bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam menggambar.
3.1 Penghasilan Karya
2.1.1
Kreatif Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
4.1 Menghayati Karya visual, penggunaan media serta teknik dan
Seni proses dalam penghasilan karya bidang
menggambar.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MEMBUAT CORAK & REKAAN

MINGGU Aktiviti: 1.1 Bahasa Seni Visual 1.1.1 Setengah


3&4 TIUPAN 2.1 Kemahiran Seni Mengenal, memahami, dan menamakan Tahun Ke-2
Visual bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membuat corak dan rekaan.
3.1 Penghasilan Karya
2.1.1
Kreatif Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
4.1 Menghayati Karya visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
membuat corak dan rekaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
Seni bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Aktiviti: 1.1 Bahasa Seni Visual 1.1.1


MINGGU MOBAIL 2.1 Kemahiran Seni Mengenal, memahami, dan menamakan Setengah
5&6 Visual bahasa seni visual yang ada pada karya Tahun Ke-2
dalam membentuk dan membuat binaan.
3.1 Penghasilan Karya
2.1.1
Kreatif Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
membentuk dan membuat binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
4.1 Menghayati Karya pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
Seni bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MINGGU Aktiviti: 1.1 Bahasa Seni Visual 1.1.1 Setengah


7&8 MODEL 2.1 Kemahiran Seni Mengenal, memahami, dan menamakan Tahun Ke-2
Visual bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membentuk dan membuat binaan.
3.1 Penghasilan Karya
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
membentuk dan membuat binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
Kreatif dan teknologi dengan mengaplikasikan
4.1 Menghayati Karya pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
Seni bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

MINGGU/ STANDARD
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

MINGGU Aktiviti: 1.1 Bahasa Seni Visual 1.1.1


9 11 ALAT 2.1 Kemahiran Seni Mengenal, memahami, dan menamakan Setengah
PERHIASAN Visual bahasa seni visual yang ada pada karya Tahun Ke-2
dalam mengenal kraf tradisional
DIRI 3.1 Penghasilan Karya
2.1.1
Kreatif
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
mengenal kraf tradisional
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
4.1 Menghayati Karya dan teknologi dengan mengaplikasikan
Seni pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

MINGGU/ STANDARD STANDARD


PERKARA CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
3.3.1 Mempamerkan
3.3 Projek Kesenian hasil Setengah
MINGGU 12 Pra Persediaan Pameran Seni
karya untuk Tahun Ke-2
persembahan
3.3.1 Mempamerkan
Aplikasi Pengetahuan dan 3.3 Projek Kesenian hasil Setengah
MINGGU 13
Kemahiran Seni Visual karya untuk Tahun Ke-2
persembahan

3.3.1 Mempamerkan
3.3 Projek Kesenian
Aplikasi Pengetahuan dan hasil Setengah
MINGGU 14
Kemahiran Seni Visual karya untuk Tahun Ke-2
persembahan

3.3.1 Mempamerkan
3.3 Projek Kesenian
hasil Setengah
MINGGU 15 Pameran Seni
karya untuk Tahun Ke-2
persembahan