Anda di halaman 1dari 6

Page 1

RANCANGAN TAHUNAN MATAPELAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 4 KSSR

Standard kandungan dan CATATAN


MINGGU ASPEK / ITEM Standard pembelajaran CADANGAN AKTIVITI / LAGU

MINGGU 1 Nyanyian 1.1 Menyanyi dengan repertoir solo 1. Mendengar dan mengajuk
- Melodi (pic) atau berkumpulan audio pic menaik dan
menurun.
MINGGU 2 Elemen nilai murni : 1.1.1 Menyanyi dengan pic yang
- kerjasama betul 2. Latihan pic Do Re Mi Fa So
- Budi bahasa - Kawalan not pendek secara menaik dan menurun
MINGGU 3 menggunakan isyarat tangan
BBB: solfa dengan bimbingan
-Track 01 berbudi bahasa guru(ms6)
MINGGU 4 -Track 02 berbudi Modul pengajaran dunia muzik ms
bahasa(instrumental) 4, 5, 6 dan 7
-Track 03 audio pic 3. Mendengar lagu berbudi
MINGGU 5 menaik bahasa (track 01)
-Track 04 audio pic
menurun 4. Menyanyi lagu berbudi bahasa
MINGGU 6 Track 05 Audio latihan pic secara humming.
menaik dan menurun

5. Menyanyi lagu berbudi bahasa


dengan pic yang betul (track
01 dan 02)

6. Latihan mengenalpasti pic


menik dan menurun (track 05)

Page 2
MINGGU 7 MUZIK DAN 1.3 Membuat pergerakan mengikut 1. Mendengar lagu my happy
GERAKAN muzik song (track 06)
- Ekspresi
MINGGU 8 (Mud) 1.3.1 Membuat pergerakan 2. Menyanyi lagu my happy song
berdasarkan muzik yang (track 07)
Elemen kreativiti dan didengar
MINGGU 9 kerjasama : - ekspresi
- melakukan pergerakan - melodi 3. Melakukan pergerakan
kreatif berdasarkan mud berdasarkan lagu my happy
MINGGU 10 lagu. song (track 06 dan 07)

BBB: Modul pengajaran dunia muzik ms 4. Mendengar dan menyanyi lagu


-Track 06 My happy song 8, 9, 10 dan 11 my sad song (track 08)
(vokal)
-Track 07 My happy song
(instrumental) 5. Berbincang dan membezakan
-Track 08 My sad song mud yang terdapat pada
(vokal) kedua-dua lagu
-Track 09 My sad song
(instrumental) 6. Mendengar audio dan
-Track 10 Audio mud mengenl pasti mud (track 10)
riang dan sedih

Page 3
PERKUSI 1.2 Memainkan perkusi secara solo 1. Mendengar lagu my happy
MINGGU 17
- Irama meter 4 atau berkumpulan daripada song (track 07)
4 pelbagai repertoir
MINGGU 18 2. Menepuk detik lagu my happy
1.2.1 Memainkan corak irama song.
berdasarkan skor
MINGGU 19
Nilai murni 2 3 4 3. Memainkan detik lagu dengan
- kerjasama dan patuh 4 4 4 perkusi (track 07)
MINGGU 20
BBB: 4. Memperkenalkan dan
-Track 07 My Happy song Modul pengajaran dunia muzik ms memainkan corak irama
MINGGU 21 (instrumental) 12,13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, dengan perkusi badan dan
-Track 11 My Happy song 22 dan 23 perkusi.
(melodi + perkusi 1)
-Track 12 My Happy song
(melodi + perkusi 2)
5. Murid memainkan corak irama
Track 13 My happy song
( melodi + perkusi 3) mengiringi lagu (track 11)

6. Murid memainkan corak irama


2 mengiringi lagu (track 12)

7. Murid dibahgaikan kepada dua


kumpulan untuk memainkan
skor perkusi lagu my happy
song
- Kumpulan A :perkusi 1
- Kumpulan B : perkusi 2
(track 13)

Page 4
MINGGU 24 PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 1. Mengajuk solfa yang
MUZIK diperdengarkan (track 30
MINGGU 25 - Melodi 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan hingga 33)
melodi mudah
MINGGU 26 - Mengajuk melodi 2. Murid mengajuk jawapan
Elemen kreativiti
- improvisasi
- Mengimprovisasikan jawapan berpandu pada solfa yang
MINGGU 27 kepada soalan melodi yang diperdengarkan (track 34
BBB: diberikan. hingga 37)
MINGGU 28 -Track 30 hingga 33 (audio
solfa)
-Track 34 hingga 37 (audio Modul pengajaran dunia muzik ms 3. Murid mengimprovisasikan
solfa jawapan berpandu) 24, 25, 26 dan 27 jawapan pada solfa yang
-Track 38 hingga 41 (Audio diperdengarkan (track 38
solfa improvisasi hingga 41)
jawapan)

MINGGU 29 ASPRESIASI 3.1 Menghayati muzik daripada 1. Murid mendengar dan


- Jenis muzik pelbagai repertoir mengenal pasti jenis muzik
MINGGU 30 - Muzik popular Tradisional Malaysia (track 44
- Muzik Tradisonal Malaysia hingga 44)
MINGGU 31 Elemen TMK
- Muzik Klasik Barat
- Mencari maklumat
berkaitan jenis muzik
- Muzik Asia 2. Murid mendengar muzik klasik
MINGGU 32 melalui internet 3.1.1 Mengenal pasti muzik yang barat (track 45 hingga 47)
didengari
MINGGU 33 BBB: - Muzik Popular
-Track 42 hingga 44 audio - Muzik Tradisional Malaysia 3. Latihan mengenal pasti jenis
muzik tradisional Malaysia - Muzik Klasik Barat muzik yang diperdengarkan
-Track 45 hingga 47 Audio - Muzik Asia (track 48)
muzik Klasik Barat.
- Track 48 Audio latihan Modul pengajaran dunia muzik ms
jenis muzik 28 dan 29

Page 5
MINGGU 34 NOTASI MUZIK 4.1 Membaca dan menulis not 1. Murid mendengar dan
- Not mengenal pasti jenis muzik
MINGGU 35 4.1.1 Menulis simbol Tradisional Malaysia (track
44 hingga 44)
MINGGU 36 Penaakulan
-baluk
- klef treble bermula di
garisan mana?
2. Murid mendengar muzik
MINGGU 38 -kenapa? -klef treble klasik barat (track 45 hingga
47)
MINGGU 39 BBB: 4.1.2 Menama dan menulis not G, A,
-Lembaran kerja B, C dan D pada baluk
MINGGU 40 3. Latihan mengenal pasti jenis
muzik yang diperdengarkan
MINGGU 41 (track 48)

-
MINGGU 42 Semibrif
- Minim
- Krocet
MINGGU 43 - kuaver

MINGGU 44 Modul pengajaran dunia muzik ms


30, 31, 32 dan 33
MINGGU 45

Page 6