Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN


Tel: 04-4218621/4218622/4218646. FAX : 04-4218582

Senarai Semak Folio Kursus 2017


Nama Pensyarah : ..
Jabatan/Unit : ..

Bil Perkara Lengkap Catatan


1 JADUAL WAKTU
Tandatangan KJ/KU

2 JADUAL 3/ RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS


Cap Salinan Terkawal & No. ISO
Mengikut Kursus diajar
RMK Terkini
RMK lama telah dicap BATAL

3 LAM-PT-05-04
Lengkap & mengikut format
Header & Footer yang betul

4 RAN. P & P SEMESTER (LAM PT05-01)


Lengkap untuk semua kursus diajar
Mengikut format terkini
Header & footer yang betul
Cukup jam interaksi
Ada tandatangan Pensyarah & KJ
Tarikh yang betul

5 RAN. P & P MINGGUAN (LAM PT05-02)


Lengkap untuk semua kursus diajar
Mengikut format terkini
Header & footer yang betul
Cukup jam interaksi
Ada t/tangan Pensyarah & Tarikh
Ada t/tangan KJ & Tarikh pada minggu akhir
Ada catatan dibuat

6 MAKLUMAT PELAJAR
Ada maklumat pelajar untuk semua kursus diajar,
cth. senarai nama, dsb.

7 REKOD KEHADIRAN PELAJAR (LAM PT05-05)


Lengkap untuk semua kursus diajar
Header & Footer yang betul
Ada t/tangan Pensyarah & Tarikh
Cukup bilangan interaksi
Rumus rekod kehadiran
Tarikh interaksi tidak bertembung dengan cuti
Tarikh kuliah ganti diisi(jika ada)
Tarikh interaksi selari = catatan di LAM PT-05-02

Bil Perkara Lengkap Catatan


8 REKOD PENILAIAN PELAJAR
Lengkap untuk semua kursus diajar
Ada JPT/Projek/Rubrik
Ada taklimat dan penerimaan Kerja Kursus
Penyemakan Kerja Kursus
Borang maklum balas
Rekod markah
Hanya Penyelaras yang simpan BKKP

9 PERANCANGAN PENYELIAAN PRAKTIKUM


Perancangan Penyeliaan
Senarai Penempatan

10 JADUAL WAKTU MENGAJAR PELAJAR PRAKTIKUM


Lengkap untuk semua pelajar diselia

11 REKOD-REKOD BIMBINGAN PENYELIAAN


PRAKTIKUM
Lengkap untuk semua pelajar diselia
Bilangan seliaan yang mencukupi

12 KALENDAR AKADEMIK
Ada dan lengkap

Senarai semak folio pensyarah

Bil Perkara Lengkap Catatan


1 PROFIL PENSYARAH
Lengkap
Ada tandatangan KJ

2 CURRICULUM VITAE
Lengkap
Ada tandatangan KJ

3 SENARAI TUGAS
Lengkap dan terkini

4 SURAT-SURAT PELANTIKAN
Lengkap untuk semua kursus yang diajar
5 REKOD /SIJIL HADIR KURSUS
Ada

Tandatangan Penyemak,


( )

Tarikh: