Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR URUT KEPANGKATAN Format : PEG.

TAHUN .
Ms
Pangkat Jabatan Latihan Jabatan Pend. Tertinggi Ctt Mutasi
Kerja Tgl
No. Nama Pegawai NIP Kepega- Ket
Bln Jml Th Tk Lahir
Gol/Rg Tmt Nama Tmt Th Bl Nama Nama waian
dan Th Jam Lulus Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

.. , . - .-
Kepala Sekolah

.
NIP. : .