Anda di halaman 1dari 52

Mata Pelajaran Korespondensi

Kelas X AP.1
Semester Ganjil
Tahun Pelajaran 2016/2017
Nama Sekolah SMK M GARUT
Nama Guru Mapel Aneu Rahmayani, S.IP
KKM 72

Nilai
No. Nama
Pengetahuan
1 AJENG IRMA 84
2 ALI ALPARIGI 80
3 ANGGA ANDRIANSYAH 80
4 ANISA FAUZIAH 80
5 ASTI PURNAMA SARI 85
6 AYU SRI WAHYUNI 82
7 BAKTI SUKMA WIJAYA 80
8 BILLY SETIADI 82
9 DEA RAMDAYANI 80
10 DEA TIARA SARI 84
11 DHEA PUTRI PERMATA SARI 82
12 DINI MAULANI 80
13 ELLA ANISA FUJIYANTI 80
14 FATHUR ADITIA 79
15 FINA JUANTI .F 79
16 FITRI YANTI 80
17 INTAN PERMATA SARI 83
18 ISWAL NURHAMDI 80
19 KIRANTI MUTIARA SANI 78
20 LIA AMELIA 80
21 LIA JULIANTI 84
22 LISTIA RAHAYU 83
23 MONICA ROHMAH STIQOMAH 78
24 NADILLA INTAN NUR RAHMAT 84
25 NOVA SRI RAHAYU 87
26 POPI NURSIDA 82
27 RAHMA RISMAYANTI 83
28 RANI PRITPI SINTA 80
29 RIDWAN NURSIDIQ 80
30 RISA ROSMALINA 82
31 RUFI NUR VAUZIAH 85
32 SALSA SEPTIANI 80
33 SALSABILA RAMADANI 84
34 SANTI SEPTIANI 80
35 SARAH FADILAH 79
36 SILMI SABILA 80
37 SITI ROHIMATUL AHADIAH 80
38 SOVIA SABILA NURVITA 80
39 SRI MULYANI 80
40 TINA 80
41 TRIANI PUJIANTI 84
42 ULFIA MAULIDIA 84
43 ZULFA ZANIAH 82
44 SANSAN 80
74

Nilai
Keterampilan Ket
84 80 80 80
82 80 80 80
80 80 80 80
80 80 80 80
85 80 80 80
84 80 80 80
80 80 80
82 80 80 80
82 80 80 80
84 80 80 80
82 80 80 80
82 80 80 80
80 80 80 80
80 80 80 80
80 80 80
82 80 80 80
85 80 80 80
80 80 80 80
78 80
83 80 80 80
84 80 80 80
79 80 80 80
80 80 80
80 80 80 80
80 80 80 80
80 80 80
79 80 80 80
80 80 80 80
80 80 80
80 80 80 80
80 80 80 80
80 80
84 80 80 80
80 80 80
79 80 80 80
80 80 80
82 80 80 80
80 80 80 80
80 80 80
80 80 80
84 80 80 80
84 80 80 80
82 80 80 80
80 80 80 80
80.0
80 80
80 80
80 80
80
80 79
80

80 80
80
80 80
80 80
80 80
80

75
80 80
80
75
80 80
80
80 80
80
80 80
80
80 80
80 75
80 80
80
80
80 80
75
80 80
80
80
80 80
80 80
80 80
80
80
80
80 80
80 80
80 75
79.3
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH MUHAMMADIYAH GARUT
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH GARUT
TERAKREDITASI "A"
PROG.KEAHLIAN : TEKNIK INFORMATIKA, AKUNTANSI, ADM.PERKANTORAN, PEMASARAN, OTOMOTIF
JALAN AHMAD YANI NO. 257 TELP. (0262) 233653 GARUT 44111

No. Dokumen
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN Tanggal Efektif
No. Revisi

Mata Pelajaran Korespondensi Semester Ganjil


Kelas X AP.1 Tahun Pelajaran 2016/2017
Aspek Pengetahuan

Nilai Harian Rerata Nilai Tugas / PR Rerata NP Nilai Nilai Nilai


No. Nama
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 NUH T1 T1 T3 T4 Tg/PR (NH) UTS UAS 0-100
1 AJENG IRMA 90 75 90 8 65.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 ALI ALPARIGI 70 75 1 1.5 48.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 ANGGA ANDRIANSYAH 80 75 70 8 58.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 ANISA FAUZIAH 10 75 70 85 60.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 ASTI PURNAMA SARI 10 80 60 9 39.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 AYU SRI WAHYUNI 30 70 0 75 43.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 BAKTI SUKMA WIJAYA 70 75 70 75 72.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 BILLY SETIADI 90 75 0.5 10 58.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 DEA RAMDAYANI 85 75 70 75 76.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 DEA TIARA SARI 10 75 70 10 41.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

11 DHEA PUTRI PERMATA SARI 70 75 70 8 55.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12 DINI MAULANI 100 75 70 85 82.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 ELLA ANISA FUJIYANTI 100 75 70 85 82.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14 FATHUR ADITIA 60 60 70 63.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


15 FINA JUANTI .F 0 75 70 10 38.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

16 FITRI YANTI 75 75 70 75 73.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


17 INTAN PERMATA SARI 90 75 70 8 60.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

18 ISWAL NURHAMDI 50 60 70 75 63.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19 KIRANTI MUTIARA SANI 90 75 70 5 60.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 LIA AMELIA 100 75 70 7 63.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

21 LIA JULIANTI 80 75 70 95 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

22 LISTIA RAHAYU 100 100 70 95 91.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

23 MONICA ROHMAH STIQOMAH 60 75 70 2 51.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

24 NADILLA INTAN NUR RAHMAT 90 75 70 10 61.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

25 NOVA SRI RAHAYU 100 80 70 95 86.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

26 POPI NURSIDA 100 75 70 75 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27 RAHMA RISMAYANTI 90 75 70 85 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

28 RANI PRITPI SINTA 60 75 70 75 70.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

29 RIDWAN NURSIDIQ 80 70 70 9 57.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30 RISA ROSMALINA 75 70 95 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31 RUFI NUR VAUZIAH 100 75 70 10 63.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

32 SALSA SEPTIANI 30 100 70 75 68.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

33 SALSABILA RAMADANI 80 75 70 75 75.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

34 SANTI SEPTIANI 90 20 70 75 63.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

35 SARAH FADILAH 40 75 70 1 46.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

36 SILMI SABILA 85 75 70 80 77.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

37 SITI ROHIMATUL AHADIAH 95 75 70 70 77.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

38 SOVIA SABILA NURVITA 96 75 70 8 62.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

39 SRI MULYANI 97 75 70 2 61.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

40 TINA 98 40 70 6 53.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

41 TRIANI PUJIANTI 99 85 70 10 66.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

42 ULFIA MAULIDIA 100 85 70 10 66.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


43 ZULFA ZANIAH 100 75 70 75 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

44 SANSAN 75 70 75 73.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


Nilai Rata-rata 75.0 73.9 #DIV/0! #DIV/0! 65.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Jenis NH UTS UAS Jlh


Bobot 2 1 1 4
0
Mengetahui: Guru Mata Pelajaran
Ka.SMK M GARUT

0
Aneu Rahmayani, S.IP NIP.
NIP.
AH GARUT
UT

AN, OTOMOTIF

No. Dokumen 0
Tanggal Efektif 0
No. Revisi

Nilai
Ket Deskripsi
0-4 R_P Konversi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Guru Mata Pelajaran

0
NIP.
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH MUHAMMADIYAH GARUT
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH GARUT
TERAKREDITASI "A"
PROG.KEAHLIAN : TEKNIK INFORMATIKA, AKUNTANSI, ADM.PERKANTORAN, PEMASARAN, OTOMOTIF
JALAN AHMAD YANI NO. 257 TELP. (0262) 233653 GARUT 44111

No. Dokumen
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN Tanggal Efektif
No. Revisi

Mata Pelajaran Korespondensi Semester Ganjil


Kelas X AP.1 Tahun Pelajaran 2016/2017
Aspek Ketrampilan

80 Rerata Projek Rerata Portofolio Rerata Nilai


No. Nama
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP P1 P2 P3 P4 Projek Pr1 Pr2 Pr3 Porto 0-100 0-4
1 AJENG IRMA 80 80 80 80 75 80 79.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 ALI ALPARIGI 80 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 ANGGA ANDRIANSYAH 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 ANISA FAUZIAH 80 80 80 75 78.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 ASTI PURNAMA SARI 80 80 80 79 79.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 AYU SRI WAHYUNI 80 80 80 75 80 79.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 BAKTI SUKMA WIJAYA 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 BILLY SETIADI 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 DEA RAMDAYANI 80 80 80 80 75 80 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 DEA TIARA SARI 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

11 DHEA PUTRI PERMATA SARI 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12 DINI MAULANI 80 80 80 75 80 79.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 ELLA ANISA FUJIYANTI 80 80 80 75 80 50.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14 FATHUR ADITIA 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


15 FINA JUANTI .F 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

16 FITRI YANTI 80 80 75 78.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


17 INTAN PERMATA SARI 80 80 80 75 80 79.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

18 ISWAL NURHAMDI 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19 KIRANTI MUTIARA SANI 80 75 50.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 LIA AMELIA 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

21 LIA JULIANTI 80 80 80 75 78.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

22 LISTIA RAHAYU 80 80 80 80 75 80 79.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

23 MONICA ROHMAH STIQOMAH 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

24 NADILLA INTAN NUR RAHMAT 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

25 NOVA SRI RAHAYU 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

26 POPI NURSIDA 80 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27 RAHMA RISMAYANTI 80 80 80 75 78.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

28 RANI PRITPI SINTA 80 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

29 RIDWAN NURSIDIQ 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30 RISA ROSMALINA 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31 RUFI NUR VAUZIAH 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

32 SALSA SEPTIANI 75 75.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

33 SALSABILA RAMADANI 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

34 SANTI SEPTIANI 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

35 SARAH FADILAH 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

36 SILMI SABILA 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

37 SITI ROHIMATUL AHADIAH 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

38 SOVIA SABILA NURVITA 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

39 SRI MULYANI 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

40 TINA 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

41 TRIANI PUJIANTI 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

42 ULFIA MAULIDIA 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


43 ZULFA ZANIAH 80 80 80 80 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

44 SANSAN 80 80 80 75 78.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


Nilai Rata-rata 80.0 80.0 75.9 79.3 76.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Jenis PraktikProject Porto Julh


Bobot 2 1 1 4

Mengetahui:
Ka. SMK M GARUT

Aneu Rahmayani, S.IP


NIP.
OTIF

0
0

Nilai
Ket Deskripsi
R_K Konversi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

0
Guru Mata Pelajaran

0
NIP.
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH MUHAMMADIYAH GARUT
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH GARUT
TERAKREDITASI "A"
PROG.KEAHLIAN : TEKNIK INFORMATIKA, AKUNTANSI, ADM.PERKANTORAN, PEMASARAN, OTOMOTIF
JALAN AHMAD YANI NO. 257 TELP. (0262) 233653 GARUT 44111

No. Dokumen
DAFTAR NILAI SISWA Tanggal Efektif
No. Revisi

Mata Pelajaran : Korespondensi Semester : Ganjil


Kelas : X AP.1 Tahun Pelajaran : 2016/2017
Aspek : Sikap

Observasi Penilaian Diri Penilaian Teman Jurnal Nilai Raport Nilai


No. Nama
Ob1 Ob2 Rerata Pd1 Pd2 Pd3 Rerata PT1 PT2 Rerata Jr1 Jr2 Rerata 0-100 1-4 R_S Konversi
1 AJENG IRMA 80.00 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 ALI ALPARIGI 80.00 80.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4.00 SB

3 ANGGA ANDRIANSYAH 75.00 75.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 ANISA FAUZIAH #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 ASTI PURNAMA SARI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 AYU SRI WAHYUNI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 BAKTI SUKMA WIJAYA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 BILLY SETIADI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 DEA RAMDAYANI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 DEA TIARA SARI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

11 DHEA PUTRI PERMATA SARI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12 DINI MAULANI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 ELLA ANISA FUJIYANTI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14 FATHUR ADITIA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
15 FINA JUANTI .F #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

16 FITRI YANTI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
17 INTAN PERMATA SARI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

18 ISWAL NURHAMDI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19 KIRANTI MUTIARA SANI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 LIA AMELIA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

21 LIA JULIANTI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

22 LISTIA RAHAYU 82.00 82.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

23 MONICA ROHMAH STIQOMAH #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

24 NADILLA INTAN NUR RAHMAT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

25 NOVA SRI RAHAYU #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

26 POPI NURSIDA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27 RAHMA RISMAYANTI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

28 RANI PRITPI SINTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

29 RIDWAN NURSIDIQ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30 RISA ROSMALINA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31 RUFI NUR VAUZIAH #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

32 SALSA SEPTIANI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

33 SALSABILA RAMADANI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

34 SANTI SEPTIANI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

35 SARAH FADILAH #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

36 SILMI SABILA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

37 SITI ROHIMATUL AHADIAH #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

38 SOVIA SABILA NURVITA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

39 SRI MULYANI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

40 TINA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

41 TRIANI PUJIANTI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

42 ULFIA MAULIDIA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
43 ZULFA ZANIAH #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SANSAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nilai Rata-rata 79.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Jenis Obs Pdiri PTmn Jurnal Jlh


Bobot 1 1 1 1 4
Mengetahui: 0
Ka.SMK M GARUT Guru Mata Pelaja

Aneu Rahmayani, S.IP 0


NIP. NIP.
0
0

Ket Deskripsi

#DIV/0! #DIV/0!

TUNTAS Memiliki sikap yang sangat baik dalam pembelajaran

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Guru Mata Pelajaran


SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH GARUT
TERAKREDITASI "A"
PROG.KEAHLIAN : TEKNIK INFORMATIKA, AKUNTANSI, ADM.PERKANTORAN, PEMASARAN, OTOMOTIF
JALAN AHMAD YANI NO. 257 TELP. (0262) 233653 GARUT 44111

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH MUHAMMADIYAH GARUT


No. Dokumen
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN SIKAP Tanggal Efektif
No. Revisi

Mata Pelajaran : Korespondensi Semester : Ganjil


Kelas : X AP.1 Tahun Pelajaran : 2016/2017

Pengetahuan Ketrampilan Sikap Sosial & Spiritual


No. Nama
0-100 0-4 Huruf Deskripsi 0-100 0-4 Huruf Deskripsi Angka Huruf
1 AJENG IRMA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 ALI ALPARIGI
3 ANGGA ANDRIANSYAH
4 ANISA FAUZIAH
5 ASTI PURNAMA SARI
6 AYU SRI WAHYUNI
7 BAKTI SUKMA WIJAYA
8 BILLY SETIADI
9 DEA RAMDAYANI
10 DEA TIARA SARI
11 DHEA PUTRI PERMATA SARI
12 DINI MAULANI
13 ELLA ANISA FUJIYANTI
14 FATHUR ADITIA
15 FINA JUANTI .F
16 FITRI YANTI
17 INTAN PERMATA SARI
18 ISWAL NURHAMDI
19 KIRANTI MUTIARA SANI
20 LIA AMELIA
21 LIA JULIANTI
22 LISTIA RAHAYU
23 MONICA ROHMAH STIQOMAH
24 NADILLA INTAN NUR RAHMAT
25 NOVA SRI RAHAYU
26 POPI NURSIDA
27 RAHMA RISMAYANTI
28 RANI PRITPI SINTA
29 RIDWAN NURSIDIQ
30 RISA ROSMALINA
31 RUFI NUR VAUZIAH
32 SALSA SEPTIANI
33 SALSABILA RAMADANI
34 SANTI SEPTIANI
35 SARAH FADILAH
36 SILMI SABILA
37 SITI ROHIMATUL AHADIAH
38 SOVIA SABILA NURVITA
39 SRI MULYANI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
40 TINA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
41 TRIANI PUJIANTI
42 ULFIA MAULIDIA 0.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 ZULFA ZANIAH 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0
SANSAN 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0
Nilai Rata-rata #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui: 0
Ka.SMK M GARUT Guru Mata Pelajaran
Aneu Rahmayani, S.IP 0
NIP. NIP
MMADIYAH GARUT
men 0
ktif 0

6/2017

Sikap Sosial & Spiritual


Keterangan
Deskripsi
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0

Pelajaran
SMK MUHAMMADIYAH GARUT

Jumlah Pertemuan

No NIS Nama Peserta Didik Jk v 1


v 2
v 3 4 5

1 AJENG IRMA v v v v v
2 ALI ALPARIGI v v v v v

3 ANGGA ANDRIANSYAH v v v v v
4 ANISA FAUZIAH v v v v v

5 ASTI PURNAMA SARI v v v v v


6 AYU SRI WAHYUNI v v v v v

7 BAKTI SUKMA WIJAYA v v v v v


8 BILLY SETIADI v v v v v

9 DEA RAMDAYANI v v v v v
10 DEA TIARA SARI v v v v v

11 DHEA PUTRI PERMATA SARI v v v v v


12 DINI MAULANI v v v v v

13 ELLA ANISA FUJIYANTI v v v v v


14 FATHUR ADITIA v v v v v

15 FINA JUANTI .F v v v v v
16 FITRI YANTI v v v v v

17 INTAN PERMATA SARI v v v v v


18 ISWAL NURHAMDI v v v v v

19 KIRANTI MUTIARA SANI v s s v v


20 LIA AMELIA v v v v v

21 LIA JULIANTI v v v v v
22 LISTIA RAHAYU v v v v v

23 MONICA ROHMAH STIQOMAH v v v v v


24 NADILLA INTAN NUR RAHMAT v v v v v

25 NOVA SRI RAHAYU v v v v v


26 POPI NURSIDA v v v v

27 RAHMA RISMAYANTI v v v v v
28 RANI PRITPI SINTA v v v v v

29 RIDWAN NURSIDIQ v v v v v
30 RISA ROSMALINA v v v v v

31 RUFI NUR VAUZIAH v v v v v


32 SALSA SEPTIANI v v v v v

33 SALSABILA RAMADANI v s v v v
34 SANTI SEPTIANI v v v v v
35 SARAH FADILAH v v v v v
36 SILMI SABILA v v v v v

37 SITI ROHIMATUL AHADIAH v v v v v


38 SOVIA SABILA NURVITA v v v v v

39 SRI MULYANI v v v v v
40 TINA v v v v v

41 TRIANI PUJIANTI s v v v v
42 ULFIA MAULIDIA v v v v v

43 ZULFA ZANIAH v v v v v
44 SANSAN v v v v v

Wali Kelas : Jumlah

Mengetahui :
Kepala Sekolah

Drs. DEDIH HERDIYAT


NIP. 19610606 198603.1.017
Daftar Kehadir

: 18 Minimal Kehadiran 70%

6 7 8 9 10 11 12 13
v v 14 v 15 v 16 17 18
v 19 v 20 v 21 22 23
v 24
v v v v v s s v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v s v v v v v v v v v v s v v v v
v v v a v v v v v s v i v v s v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v s v v v v v v v v v v v v s s v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v s v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v s v v v v v v v v v v v v v
v v v v v i v v v v v v v v v v v v v
v v v a v v v v a i v v v v v v v v v
v v v v a a v v v v v v v v v v v v v
v v v a v v s s a a a v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v s s
v v v v v v v v v v v v v v v v v v i
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v s s v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v s s v v v v v v v v v v v v
v v v v s v v v a a v v v v v v v v v
v v s s v v v v v v i i v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v s s s v v v s s v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v s v v v v
v v v v a a v v v a a v v v v v v v v
v v v s v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v i i v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v i v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v s v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v i i v v v v v v v v v
v i v v v v v v v v v s s s v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v s v v v
v v v v v v v v v i i i v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Err:504 L: Err:504 P: Err:504


I
Daftar Kehadiran Peserta Didik
Tahun Pelajaran 2016-2017 Kelas
X AP.1

Jumlah Presentase
NILAI
S I TK Hadir tdk Hadir

2 - - 89% 11% 80
- - - 100% 0% 90
2 - - 89% 11% 80
2 1 1 78% 22% 70
- - - 100% 0% 90
- - - 100% 0% 90
3 - - 83% 17% 80
- - - 100% 0% 90
- - - 100% 0% 90
1 - - 94% 6% 90
1 - - 94% 6% 90
- 1 - 94% 6% 90
- 1 2 83% 17% 80
- - 2 89% 11% 80
2 - 4 67% 33% 60
2 - - 89% 11% 80
- 1 - 94% 6% 90
- - - 100% 0% 90
4 - - 78% 22% 70
- - - 100% 0% 90
- - - 100% 0% 90
2 - - 89% 11% 80
1 - 2
2 2 - 78% 22% 70
- - - 100% 0% 90
5 - - 72% 28% 70
- - - 100% 0% 90
1 - - 94% 6% 90
- - 4 78% 22% 70
1 - - 94% 6% 90
- - - 100% 0% 90
- 2 - 89% 11% 80
1 - - 94% 6% 90
- 1 - 94% 6% 90
- - - 100% 0% 90
- - - 100% 0% 90
1 - - 94% 6% 90
- 2 - 89% 11% 80
3 1 - 78% 22% 70
1 - - 94% 6% 90
1 3 - 78% 22% 70
- - - 100% 0% 90
- - - 100% 0% 90
- - - 100% 0% 90

Guru Mata Pelajaran

Aneu Rahmayani, S.IP


NIP
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

3.Memahami ,menerapkan, menganalisis


pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah

KOMPETENSI DASAR

3.1Menerapkan komunikasi efektif

3.2Mengidentifikasi peralatan / mesin-mesin


komunikasi kantor

3.3Menerapkan teknik berkomunikasi melalui


telapon ( Bhs. Indonesia dan Bhs. Inggris )

3.4Menerapkan tata laksana pembuatan


surat ( Bhs. Indonesia dan Bhs. Inggris )

3.5Menerapkan cara pembuatan surat


pribadi ( surat lamaran kerja )

3.6Menerapkan cara pembuatan surat dinas


( surat tugas, surat undangan, surat
pengantar, surat edaran )
3.7Menerapkan cara pembuatan surat niaga
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ( Surat
Permintaan Penawaran dan Penawaran )

3.8Menerapkan cara pembuatan surat


niaga Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
(Surat Pesanan dan Penerimaan Pesanan)

3.9Menerapkan cara pembuatan surat niaga


Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (Surat
Pengiriman Barang dan Penerimaan
Pengiriman Barang)
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

4.Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta


dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan

KOMPETENSI DASAR

4.1Melaksanakan komunikasi efektif

4.2Mengoperasikan peralatan / mesin-mesin


komunikasi kantor

4.3Melaksanakan teknik berkomunikasi


melalui telepon ( Bhs. Indonesia dan Bhs.
Inggris )

4.4Menyusun tata laksana pembuatan surat


( Bhs. Indonesia dan Bhs. Inggris )

4.5Membuat surat pribadi ( surat lamaran


kerja )

4.6Membuat surat dinas ( surat tugas, surat


undangan, surat pengantar, surat edaran )
4.7Membuat surat niaga Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris ( Surat Permintaan
Penawaran dan Penawaran )

4.8Membuat surat niaga Bahasa Indonesia


dan Bahasa Inggris (Surat Pesanan dan
Penerimaan Pesanan)

4.9Membuat surat niaga Bahasa Indonesia


dan Bahasa Inggris (Surat Pengiriman Barang
dan Penerimaan Pengiriman Barang)