Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN ENAM, TAHUN 2017

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


1 A1 - 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal, Pentaksiran :
60 MINIT hambur dan pendaratan dengan lakuan yang menghambur, membuat layangan, dan 1. Prestasi Kemahiran
3-6 betul. mendarat dengan kedua-dua belah kaki. 2. Senarai Semak
JAN 2017 A2 - 2.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.1.1 Menerangkan penghasilan daya lonjakan bagi 3. Rubrik
hambur dan pendaratan dalam melakukan hambur dan layangan di udara. 4. Portfolio
pergerakan. Pengurusan Kendiri 5. Penilaian Kendiri
A5 5.1.1 5.1.4 6. Kertas-Pensil
5.1 Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 5.2.4
5.3 Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
2 A1 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan lokomotor, Pentaksiran :
60 MINIT yang memerlukan kawalan badan dan imbangan, dan putaran dalam kumpulan kecil. 1. Prestasi Kemahiran
9-13 sokongan. 1.2.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan 2. Senarai Semak
JAN 2017 lokomotor, imbangan, dan putaran yang telah direka 3. Rubrik
cipta dalam kumpulan kecil. 4. Portfolio
A2 2.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, 5. Penilaian Kendiri
kawalan badan dan sokongan dalam imbangan, dan putaran yang digunakan dalam 6. Kertas-Pensil
pergerakan. rangkaian pergerakan yang direka cipta.
A5 Pengurusan Kendiri
5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
3 A1 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.3.1 Bergayut pada palang dengan posisi badan Pentaksiran :
60 MINIT gayut dan ayun dengan lakuan yang betul. songsang (inverted). 1. Prestasi Kemahiran
16-20 A2 2.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai 2. Senarai Semak
JAN 2017 gayut dan ayun dalam pergerakan. dengan posisi badan songsang semasa bergayut 3. Rubrik
pada palang. 4. Portfolio
A5 Pengurusan Kendiri 5. Penilaian Kendiri
5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4 6. Kertas-Pensil
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
4 A1 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.1 Melakukan putaran menegak 360 di atas Pentaksiran :
60 MINIT putaran dengan lakuan yang betul. trampolin dan mendarat di atas trampolin. 1. Prestasi Kemahiran
23-27 A2 2.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.4.1 Menerangkan cara memutarkan badan. 2. Senarai Semak
JAN 2017 putaran dalam pergerakan. 3. Rubrik
A5 Pengurusan Kendiri 4. Portfolio
5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4 5. Penilaian Kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri 6. Kertas-Pensil
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
TAHUN BARU 5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
CINA 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
5 dan 6 A1 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai 1.5.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan yang Pentaksiran :
120 MINIT corak pergerakan mengikut irama. menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut 1. Prestasi Kemahiran
31-3 muzik yang didengar. 2. Senarai Semak
FEB 2017 1.5.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan 3. Rubrik
langkah lurus yang telah direka cipta mengikut 4. Portfolio
muzik yang didengar. 5. Penilaian Kendiri
1.5.3 Melakukan pergerakan tarian rakyat atau etnik 6. Kertas-Pensil
mengikut muzik yang didengar.
HARI WILAYAH A2 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.5.1 Mengenal pasti langkah lurus yang digunakan
pergerakan mengikut irama. dalam rangkaian pergerakan yang direka cipta.
2.5.2 Mengenal pasti konsep pergerakan yang
diaplikasikan dalam rangkaian pergerakan langkah
lurus.
2.5.3 Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor serta konsep pergerakan yang
6-10 digunakan dalam tarian rakyat atau etnik.
FEB 2017
A5 Pengurusan Kendiri
5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
7 10 A1 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.6.1 Menghantar bola kepada rakan yang diadang Pentaksiran :
240 MINIT asas permainan kategori serangan dengan oleh pemain lawan. 1. Prestasi Kemahiran
lakuan yang betul. 1.6.2 Menerima bola ketika diadang oleh pemain 2. Senarai Semak
13-17 lawan. 3. Rubrik
FEB 1.6.3 Mengelecek bola melepasi pemain lawan dan 4. Portfolio
2017 menghantar kepada rakan sepasukan. 5. Penilaian Kendiri
1.6.4 Memintas bola yang dihantar oleh pemain 6. Kertas-Pensil
lawan dan menghantar kepada rakan di posisi yang
20-24 FEB sesuai.
2017 1.6.5 Melakukan takel, mengawal bola, dan
menghantar kepada rakan di posisi yang sesuai.
1.6.6 Menjaring dengan melepasi pengadang yang
A2 2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep bergerak.
27-3 pergerakan dan prinsip mekanik dalam 2.6.1 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk
MAC kemahiran asas permainan kategori menghantar bola kepada pemain yang diadang.
2017 serangan. 2.6.2 Mengaplikasi strategi yang sesuai semasa
menerima bola apabila diadang oleh pemain lawan.
2.6.3 Mengenal pasti situasi dan ruang yang sesuai
6-10 untuk mengelecek dan menghantar bola kepada
MAC rakan.
2017 2.6.4 Mengenal pasti posisi pemain sepasukan
yang sesuai untuk dihantar bola selepas takel atau
memintas bola.
2.6.5 Menentukan pemasaan yang sesuai untuk
menjaring dengan melepasi pengadang yang
bergerak.
A5 Pengurusan Kendiri
CUTI 5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
PERTENGAHAN 5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
SEMESTER
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
11 A3 3.6 Berkebolehan mengukur tahap 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan Pentaksiran :
60 MINIT kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan 1. Prestasi Kemahiran
Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia 2. Senarai Semak
(SEGAK). 3. Rubrik
13-17 MAC 3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK. 4. Portfolio
2017 A4 4.6 Berkebolehan mengenal pasti tahap 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan 5. Penilaian Kendiri
kecergasan fizikal. norma Ujian SEGAK. 6. Kertas-Pensil
4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri dan
melakukan tindakan susulan berdasarkan
PROGRAM keputusan Ujian SEGAK.
KECERGASAN A5 Pengurusan Kendiri
SEGAK 5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
12 13 A1 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran Pentaksiran :
120 MINIT asas permainan kategori jaring dengan menggunakan anggota badan dan alatan. 1. Prestasi Kemahiran
lakuan yang betul. 1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan 2. Senarai Semak
anggota badan, menghantar kepada rakan 3. Rubrik
sepasukan, atau mengembalikan ke gelanggang 4. Portfolio
27-31 lawan. 5. Penilaian Kendiri
MAC 1.7.3 Menerima bola atau bulu tangkis yang diservis 6. Kertas-Pensil
2017 dengan menggunakan alatan dan menghantar ke
gelanggang lawan.
1.7.4 Melakukan voli pepat dan voli kilas
menggunakan alatan dengan gerak kaki yang betul.
4-4 1.7.5 Melakukan adangan menggunakan anggota
APRIL badan untuk menyekat bola masuk ke gelanggang
2017 sendiri.
A2 2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan
pergerakan dan prinsip mekanik dalam daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa
kemahiran asas permainan kategori jaring. melakukan servis.
2.7.2 Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis
yang diservis dan bertindak balas mengikut situasi.
2.7.3 Membezakan lakuan voli pepat dengan
lakuan voli kilas.
2.7.4 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk
mengadang.
2.7.5 Menyatakan perkaitan antara sudut
mengadang dengan arah bola jatuh selepas
A5 diadang.
5.1 Pengurusan Kendiri Pengurusan Kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.3 Interaksi Sosial Tanggungjawab kendiri
5.4 Dinamika Kumpulan 5.2.1 5.2.4
Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
14 16 A1 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.8.1 Melakukan balingan tangan lurus ke sasaran Pentaksiran :
180 MINIT asas permainan kategori memadang dengan dengan pelbagai kelajuan. 1. Prestasi Kemahiran
lakuan yang betul. 1.8.2 Memukul bola yang dibaling dengan pelbagai 2. Senarai Semak
kelajuan. 3. Rubrik
10-14 1.8.3 Menahan bola yang dibaling dengan pelbagai 4. Portfolio
APRIL kelajuan dengan menggunakan alatan pemukul. 5. Penilaian Kendiri
2017 1.8.4 Melakukan balingan dari pelbagai aras dan 6. Kertas-Pensil
ISRA MIKRAJ kelajuan mengikut situasi.
1.8.5 Menangkap bola dari pelbagai aras dan
17-21 kelajuan.
APRIL A2 2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.8.1 Menyatakan perkaitan antara mekanik
2017 pergerakan dan prinsip mekanik dalam lakuan membaling dengan kelajuan balingan.
kemahiran asas permainan kategori 2.8.2 Mengenal pasti kelajuan ayunan pemukul
memadang. ketika kontak dengan bola yang dibaling pada
24-28 pelbagai kelajuan.
APRIL 2.8.3 Mengenal pasti pemasaan memukul bola yang
2017 datang pada pelbagai kelajuan.
2.8.4 Membezakan penggunaan daya semasa
membaling bola pada pelbagai kelajuan.
2.8.5 Menerangkan penggunaan serap daya
semasa menangkap bola yang dibaling.
A5 Pengurusan Kendiri
5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
17 18 A1 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.9.1 Melakukan lari beritma dengan pantas dan Pentaksiran :
120 MINIT asas berlari dan berjalan dengan lakuan melepasi halangan secara berterusan. 1. Prestasi Kemahiran
yang betul. 1.9.2 Berjalan kaki pada satu jarak yang jauh. 2. Senarai Semak
1-5 A2 2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.9.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan 3. Rubrik
MEI dan prinsip pergerakan dalam kemahiran asas terkawal dengan lari beritma melepasi halangan. 4. Portfolio
2017 berlari dan berjalan. 2.9.2 Mengenal pasti teknik berjalan kaki yang 5. Penilaian Kendiri
HARI BURUH A5 betul. 6. Kertas-Pensil
5.1 Pengurusan Kendiri Pengurusan Kendiri
8-12 5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.1.1 5.1.4
MEI 5.3 Interaksi Sosial Tanggungjawab kendiri
2017 5.4 Dinamika Kumpulan 5.2.1 5.2.4
HARI WESAK
Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
19 A1 1.10 Berkebolehan melakukan 1.10.1 Melakukan lompat tinggi dengan gaya Pentaksiran :
60 MINIT kemahiran Fosbury Flop. 1. Prestasi Kemahiran
asas lompatan dengan lakuan yang betul. 2.10.1 Mengenal pasti bahagian badan yang 2. Senarai Semak
A2 2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep terlebih dahulu menyentuh tilam semasa mendarat 3. Rubrik
15-19 pergerakan dan prinsip mekanik dalam dalam lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop. 4. Portfolio
MEI kemahiran asas lompatan. 2.10.2 Mengenal pasti sudut lonjakan semasa 5. Penilaian Kendiri
2017 melakukan lompat tinggi dengan gaya Fosbury 6. Kertas-Pensil
Flop.
A5 Pengurusan Kendiri
5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
20 A1 1.11 Berkebolehan melakukan 1.11.1 Berlari, melangkah silang, dan merejam Pentaksiran :
60 MINIT kemahiran objek berbentuk rod pada satu jarak. 1. Prestasi Kemahiran
asas balingan dengan lakuan yang betul. 1.11.2 Memutar dan membaling objek berbentuk 2. Senarai Semak
22-26 sfera yang bertali pada satu jarak. 3. Rubrik
MEI 2.11.1 Mengenal pasti sudut pelepasan semasa 4. Portfolio
2017 A2 2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep merejam objek berbentuk rod. 5. Penilaian Kendiri
pergerakan dan prinsip mekanik dalam 2.11.2 Mengenal pasti kedudukan badan semasa 6. Kertas-Pensil
kemahiran asas balingan. membaling objek berbentuk sfera yang
bertali.
Pengurusan Kendiri
A5 5.1.1 5.1.4
5.1 Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 5.2.4
5.3 Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
21 22 A1 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti 1.14.1 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan Pentaksiran :
120 MINIT rekreasi dan kesenggangan. clue. 1. Prestasi Kemahiran
1.14.2 Bermain permainan tradisional yang 2. Senarai Semak
menggunakan kemahiran berlari dan mengelak 3. Rubrik
NUZUL QURAN dalam permainan Libat dan Hidup Mati. 4. Portfolio
A2 2.14 Berkebolehan mengaplikasi 2.14.1 Mentafsir clue pada kad maklumat semasa 5. Penilaian Kendiri
12-16 pengetahuan dan strategi dalam aktiviti melakukan aktiviti pandu arah. 6. Kertas-Pensil
JUN rekreasi dan kesenggangan. 2.14.2 Mengenal pasti strategi yang sesuai
2017 digunakan semasa bermain permainan tradisional
seperti permainan Libat dan Hidup Mati.
A5 Pengurusan Kendiri
5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
19-23 5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
JUN
2017 5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
23 24 A3 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti 3.1.1 Melakukan aktiviti memanaskan badan dan Pentaksiran :
120 fizikal berdasarkan konsep kecergasan. menyejukkan badan. 1. Prestasi Kemahiran
MINIT 3.1.2 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas 2. Senarai Semak
melakukan aktiviti fizikal. 3. Rubrik
HARI RAYA A4 4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep 4.1.1 Merancang aktiviti memanaskan dan 4. Portfolio
PUASA kecergasan semasa melakukan aktiviti fizikal. menyejukkan badan. 5. Penilaian Kendiri
4.1.2 Menggunakan kadar nadi sebagai petunjuk 6. Kertas-Pensil
26-30 intensiti dalam merancang aktiviti fizikal.
JUN A5 Pengurusan Kendiri
2017 5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
3-7 5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
JULAI 5.3.1
2017 Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5

25 26 A3 3.2 Berkebolehan melakukan senaman 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti Pentaksiran :
120 MINIT meningkatkan kapasiti aerobik. aerobik dalam jangka masa yang ditetapkan 1. Prestasi Kemahiran
pada intensiti rendah dan sederhana. 2. Senarai Semak
10-14 A4 4.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep 4.2.1 Menyatakan penggunaan teknologi dalam 3. Rubrik
JULAI asas kapasiti aerobik. memantau intensiti latihan semasa melakukan 4. Portfolio
2017 senaman meningkatkan kapasiti aerobik. 5. Penilaian Kendiri
4.2.2 Merancang sesi senaman bagi meningkatkan 6. Kertas-Pensil
17-21 kapasiti aerobik berdasarkan prinsip FITT.
JULAI A5 Pengurusan Kendiri
2017 5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5

27 A3 3.3 Berkebolehan melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan khusus pada Pentaksiran :
60 MINIT meningkatkan kelenturan. otot-otot yang terlibat dalam aktivitiN fizikal yang 1. Prestasi Kemahiran
akan dilakukan. 2. Senarai Semak
A4 4.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep 4.3.1 Mengenal pasti senaman regangan yang 3. Rubrik
asas kelenturan. boleh meningkatkan kelenturan pada sendi-sendi 4. Portfolio
24-28 tertentu. 5. Penilaian Kendiri
JULAI 4.3.2 Merancang sesi senaman regangan bagi 6. Kertas-Pensil
2017 meningkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FITT.
A5 Pengurusan Kendiri
5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
28 29 A3 3.4 Berkebolehan melakukan senaman 3.4.1 Melakukan senaman kekuatan dan daya Pentaksiran :
120 MINIT meningkatkan kekuatan dan daya tahan tahan otot yang menggunakan otot-otot utama. 1. Prestasi Kemahiran
otot. 4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang terlibat 2. Senarai Semak
A4 4.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep semasa melakukan aktiviti kekuatan dan daya tahan 3. Rubrik
31-4 asas kekuatan dan daya tahan otot. otot. 4. Portfolio
OGOS 4.4.2 Merancang aktiviti senaman untuk 5. Penilaian Kendiri
2017 meningkatkan daya tahan otot berdasarkan prinsip 6. Kertas-Pensil
FITT.
Pengurusan Kendiri
7-11 A5 5.1.1 5.1.4
OGOS 2017 5.1 Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 5.2.4
5.3 Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
30 A3 3.5 Berkebolehan mengenal pasti 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat Pentaksiran :
60 MINIT komposisi badan. badan. 1. Prestasi Kemahiran
A4 4.5 Berkebolehan memahami 4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri 2. Senarai Semak
perkaitan antara komposisi badan dengan dengan norma. 3. Rubrik
14-18 kecergasan. 4.5.2 Menyatakan cara-cara untuk mengurangkan 4. Portfolio
OGOS risiko penyakit hipokinetik. 5. Penilaian Kendiri
2017 A5 Pengurusan Kendiri 6. Kertas-Pensil
5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
31 A3 3.6 Berkebolehan mengukur tahap 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan Pentaksiran :
60 MINIT kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan 1. Prestasi Kemahiran
Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia 2. Senarai Semak
(SEGAK). 3. Rubrik
3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK. 4. Portfolio
21-26 A4 4.6 Berkebolehan mengenal pasti tahap 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan 5. Penilaian Kendiri
OGOS kecergasan fizikal. norma Ujian SEGAK. 6. Kertas-Pensil
2017 4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri dan
melakukan tindakan susulan berdasarkan
PROGRAM keputusan Ujian SEGAK.
KECERGASAN A5 Pengurusan Kendiri
SEGAK 5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
A1 - 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal,
32-33 hambur dan pendaratan dengan lakuan yang menghambur, membuat layangan, dan
60 MINIT betul. mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
A2 - 2.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.1.1 Menerangkan penghasilan daya lonjakan bagi
hambur dan pendaratan dalam melakukan hambur dan layangan di udara.
4-8 pergerakan. Pengurusan Kendiri
SEPTEMBER A5 5.1.1 5.1.4
2017
5.1 Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 5.2.4
5.3 Interaksi Sosial Interaksi Sosial
11-15 5.4 Dinamika Kumpulan 5.3.1
SEPT 2017 Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
A1 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan lokomotor,
34-35 yang memerlukan kawalan badan dan imbangan, dan putaran dalam kumpulan kecil.
60 MINIT sokongan. 1.2.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan
18-22 lokomotor, imbangan, dan putaran yang telah direka
SEPTEMBER cipta dalam kumpulan kecil.
2017 A2 2.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor,
kawalan badan dan sokongan dalam imbangan, dan putaran yang digunakan dalam
pergerakan. rangkaian pergerakan yang direka cipta.
25-29 A5 Pengurusan Kendiri
SEPTEMBER 5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
2017 5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
A1 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.3.1 Bergayut pada palang dengan posisi badan
36-37 gayut dan ayun dengan lakuan yang betul. songsang (inverted).
60 MINIT A2 2.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai
gayut dan ayun dalam pergerakan. dengan posisi badan songsang semasa bergayut
2-6 pada palang.
OKTOBER A5 Pengurusan Kendiri
2017 5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
9-13 5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
OKTOBER 5.3.1
2017 Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
38-40 A1 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.1 Melakukan putaran menegak 360 di atas
60 MINIT putaran dengan lakuan yang betul. trampolin dan mendarat di atas trampolin.
A2 2.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.4.1 Menerangkan cara memutarkan badan.
16-20 putaran dalam pergerakan.
OKTOBER A5 Pengurusan Kendiri
2017 5.1 Pengurusan Kendiri 5.1.1 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
23-27 5.3 Interaksi Sosial 5.2.1 5.2.4
OKTOBER 5.4 Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
2017 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5
30-3
NOVEMBER
2017

41-43 A1 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai 1.5.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan yang
120 MINIT corak pergerakan mengikut irama. menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut
muzik yang didengar.
1.5.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan
6-10 langkah lurus yang telah direka cipta mengikut
NOVEMBER muzik yang didengar.
2017 1.5.3 Melakukan pergerakan tarian rakyat atau etnik
mengikut muzik yang didengar.
A2 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.5.1 Mengenal pasti langkah lurus yang digunakan
13-7 pergerakan mengikut irama. dalam rangkaian pergerakan yang direka cipta.
NOVEMBER 2.5.2 Mengenal pasti konsep pergerakan yang
2017 diaplikasikan dalam rangkaian pergerakan langkah
lurus.
2.5.3 Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor serta konsep pergerakan yang
digunakan dalam tarian rakyat atau etnik.
Pengurusan Kendiri
20-24 A5 5.1.1 5.1.4
NOVEMBER 5.1 Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
2017 5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 5.2.4
5.3 Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 5.4.5

*Catatan : PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Enam adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor, kognitif,
dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan
Modul Kemahiran atau Modul Kecergasan tanpa terikat dengan susunan modul dalam kurikulum ini.

DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :

. .
NORAZLINA BINTI OMAR MAHERAN BINTI ABD HALIM
GURU SUBJEK PJ GURU BESAR, SK. DESA PANDAN.

Anda mungkin juga menyukai