Anda di halaman 1dari 4

Dengan menggunakan kata kunci yang telah disediakan,

sila jawab soalan dengan membina ayat yang sesuai


dan tepat.
TAMADUN HWANG HO

1. Apakah ciri bandar dalam Tamadun Hwang Ho/ Apakah keistimewaan bandar
Anyang? (Ting 4 , ms29-30)

-tinggi -terdapat -didiami -dilengkapi -dikelilingi

2. Nyatakan susun lapis dalam organisasi sosial masyarakat Hwang Ho (Shang).


(Ting 4 , ms30)

-lapisan atasan -
lapisan bawahan
3. Nyatakan pengkhususan pekerjaan masyarakat Hwang Ho. (Ting 4 , ms30)

-kumpulan tentera -tonggak ekonomi -mereka cipta -tentera


paksaan
4. Bagaimanakah sistem pemerintahan beraja diamalkan dalam Dinasti Shang?
(Ting 4 , ms31)
-pengganti raja -kewibawaan -berkuasa secara lansung-
mandat -pengesahan politik -urusan pentadbiran -mentadbir
wilayah -pungutan cukai

5. Nyatakan amalan agama dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat


Shang. (Ting 4 , ms31-33)
-ani -poli -roh -menyembah tuhan -bukit -upacara -ramalan
-Yin -Feng
6. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada
peradaban manusia pada hari ini. (Ting 4 , ms32-33)

-monarki -terusan -pembajakan -penciptaan -batas


-menggantikan alat -tulisan -roh -Yin -Feng -kalendar -
falsafah
7. Berdasarkan kajian anda, apakah faedah yang diperoleh negara kita hasil
daripada kemajuan pertanian?

-makanan cukup -tidak import -peluang kerja -


*(dan nyatakan dua jawapan yang munasabah selain dari kata kunci di atas)
ekonomi
8. Pada pendapat anda apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk
memajukan bidang pertanian di negara kita?

-pembukaan kawasan -teknologi -R&D -bantuan


*(dan nyatakan dua jawapan yang munasabah selain dari kata kunci di atas)
-galakan

PENINGKATAN TAMADUN (PERUNDANGAN DAN PENDIDIKAN)

1. Terangkan tentang undang-undang bertulis yang terdapat dalam tamadun Rom.


(Ting 4 , ms46)

-dua belas -papan -awam -cabang -


prinsip -bersalah -keadilan -bukti -kumpul -
Justinian
2. Huraikan perkembangan sistem perundangan yang terdapat di India pada zaman
peningkatan tamadun. (Ting 4 , ms46-47)

-Dharma -raja -kesalahan -denda -Brahmin -titah -dipahat


-tepi jalan -Asoka

3. Terangkan teras sistem perundangan tamadun China. (Ting 4 , ms47)

-dua prinsip -falsafah -tegas -belas kasihan -


penguatkuasaan -liar -memiliki kuasa -Confucius -
pekerti -keharmonian
4. Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah
negara?
-keamanan -kemerdekaan -keadilan -perpaduan
-tindakan liar -kemakmuran -kesejahteraan -
kawal tingkah laku

5. Apakah ciri-ciri manusia yang dilahirkan dalam sistem pendidikan di Yunani?


(Ting 4 , ms53-54)
-seimbang - cemerlang -kesejahteraan -dititikberatkan
-tentera -senjata -sekolah falsafah -sejarawan -bidang
sains

6. Bagaimanakah sistem pendidikan membawa kegemilangan kepada tamadun


Rom? (Ting 4 , ms54)
-aplikasi -infrastruktur -Yunani -jurutera
-melahirkan

7. Mengapakah sistem pendidikan di negara kita bermatlamat melahirkan


masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek?

-kreatif -kelas pertama -berpersonaliti -


berkemahiran -sihat -penyanyang -bersatu -
sejahtera
8. Pada -cemerlang
pandangan anda, mengapakah pendidikan memainkan peranan penting
dalam meningkatkan tamadun manusia ?

-berilmu -tenaga kerja -patuh ajaran -menerima


maklumat -buta huruf -teknologi -hubungan
negara luar

PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH

1. Jelaskan cara-cara penyebaran Islam secara rahsia. (Ting 4 , ms108-109)

-tiga tahun -ditujukan -awal memeluk Islam -pertama


-bilangan -akhlak
2. Jelaskan cara-cara penyebaran Islam secara terbuka. (Ting 4 , ms109)

-10 tahun -Abdul Muttalib -bermusyawarah -menolak -Abu


Lahab -Bukit Safa -ketua pentadbir -perbahasan
PENGARUH ISLAM DI TANAH MELAYU (EKONOMI)

1. Mengapakah orang Melayu mula terlibat dalam kegiatan perdagangan selepas


kedatangan Islam di rantau Asia Tenggara ? (Ting 4 , ms209)
-pedagang Islam -saranan Islam -Nabi Muhammad s.a.w
-saluran penting -pusat perdagangan-lingua franca -bina kapal
-mahir perniagaan
2. Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri-negeri Melayu pada
abad ke-16 dan abad ke-17. (Ting 4 , ms210)

-nama -pangkat -tarikh -gelaran -jawi


3. Cukai di Melaka dibahagikan kepada cukai tetap (cukai import) dan cukai diraja.
Nyatakan peraturan cukai tersebut. (Ting 4 , ms211)
(i)Cukai tetap
-pemerintah -6% -5% -beras -bazar
(ii)Cukai diraja
-orang asing -3% 6%

4. Nyatakan kepentingan sistem mata wang dan sistem cukai terhadap


pembangunan ekonomi negara.
-perdagangan -ekonomi -pelaburan -industri -taraf
hidup -pembangunan

KESAN-KESAN DASAR EKONOMI (PEMBANDARAN & MASYARAKAT


MAJMUK)

1. Terangkan faktor yang membantu proses pembandaran di Tanah Melayu pada


awal abad ke-19.
(Ting 4 , ms263-264)
-sumber semula jadi -pertambahan penduduk -pusat pentadbiran
-infrastruktur -strategik -perhubungan -komersil -industri
-dasar British
2. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi bandar-bandar baru di Tanah
Melayu?
3. (Ting 4 , ms263-264)

-ekonomi penjajah -kumpul hasil -keperluan harian -pusat


pentadbiran -pusat petempatan -sistem perhubungan
-pelabuhan
4. Huraikan pembentukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. (Ting 4 ,
ms264)
-menarik minat -dasar penjajah -petempatan berbeza
-jenis pekerjaan -luar bandar -estet -kawasan
bandar -bahasa pertuturan

ZAMAN GELAP (soalan bonus) (Ting 4 , ms215-216)

(a) Mengapakah Zaman Pertengahan di Eropah dianggap sebagai Zaman Gelap


?

(b) Jelaskan keadaan politik, ekonomi dan sosial di Eropah pada Zaman Gelap.
(c) (i)Pada pandangan anda, mengapakah Gereja Katolik mempunyai
pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat di Eropah pada
Zaman Gelap ?

(ii) Bagaimanakah kita mampu menghindarkan negara kita daripada


mengalami Zaman Gelap seperti yang berlaku di Eropah pada Zaman
Pertengahan.