Anda di halaman 1dari 2
2ise017 KUMPULAN CERITA BERBAHASA JAWA ‘Corta Rakyat Ny Roro Kidul Dalam Bahasa Jawa Biog yang beriskan kenten bahiasa Jawa mai cari dongeng bahasa Jawa, Legenda bahasa jawa, cerita rakyt bahasa jaw, cerita wayang bahass Jawa, ning pleate bahasa Jawa, ada juga aksara Jawa Serta tembang macapat Home - CERITA CEKAK » cerita legend nyt roo Kil vers jawa = CERITA RAKYAT » cerita wayang Drab siwagi dalam Bahasa jawa = Kerajan pajajaran bahasa Jawa = LEGENDA = Gerta Rakyat Nyt oro Kil Dalam Banasa Jawa Cerita Rakyat Nyi Roro Kidul Dalam Bahasa Jawa ‘Admin Selasa, Februari 10, 2015. CERITA CEKAK, cerita tegendanyiroro kul vers jawa, CERITA RAKYAT, cerita wayangprabu stwagi dalam banasa jawa, Kerajaan pajajaran bahasa Jawa, LEGENDA Sugeng_ndalu sedulur kabeh. Sebagaimana yang kia Ketahui Indonesia memang terkenal akan ekayaan budaya éan keseniannya. Di antara kebucayaan kita telah mengenal yang namarya éongeng, Legenda, cerkak, cerita eekak, sange, dan lain sebageinya. Di bawah foi kami akan bagikan sebuah contoh cerita rakyat Nyfrore Kidul dalam bahaa Jawa, Selamat menyimak. ‘na. sawijning wektu nalikane Kerajaan Pajajaran anti Raja Prabu Siang! anduwenl cerita kang rmoungahake marang sekabehe wae kang pada sirau bab sejarahPrabu Siiwangt. Raja ana ing tlatah Pajajaraniku ora mung néuweni permaisuriananging uge néuweni slr karti cacah 7 wanita kang ay. Sina cerita Prabu Stwang! anduwent keturanan sake permatsuri kang awujud bocah wadon kanth jeneng Put Lara Kadita kang tegese wong wadon kang ayu Wanita yang cantik jlita). Sawise Putr Kata nambah umur lan katon bocah wadon kang ayy soho welas asin marang sepocho- dhe banjur para soir ngrso iri lan wedhi yen piyambake pada kasishra saka wolasane Prabu Siliwangs. Para selr Kang cacah ptu mau pada rerembugan kangge anggawe loko permis lan Daatrne yiku Put Lara Kadi, Putri Lara Kadita lan fbune digawe santet saka para permatsuriPrabu Siang kanthi wosud foro Kut ‘ana ing sekabeh awak tan ral. Ana ing pengaru stir para ser uge Prabu Siang! akhire ngusir Put Lara Kadita (an Ibune saka keraton Kerajaan Pajajaran mergo Kuwatir yen penyakit Lara Kacita lan bane da nyedar an nular ana ing tata keraton, (Balam kisah cerita rakyat Ny! Roro Kidul dalam bahasa Jawa aknimya Lara Kacita meninggalxan kerajaan Pajajaran) ‘na ing kahanan iki, Putri Lara Kacita lan shy tndak tanga ana tujuan kang elas. permaisuri tlar donya ana ing pengembaraan, sawentara Putri Lara Kadita nglanjtake lakune rmenyang ssh Kit ngani teks menyang gunung ing pings segoro. Amarga kesel banget, Puri Lara Kaeitangaso tan keuron ana ing gunungplngairansegoro Diceritakake hntphkumpuancertabahasajawa blogspot com/201S02\ertraky-ry-roro-kidd hil Car isin, POPULER SEPEKAN Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Terbary 2016 Cerak banasa jana - Sugg erg HancaSedaya, dt tahun 2016 seoa ita senantasa dertan CCerkak Bahasa Jawa Hari Pertama Masuke Sekolah ‘era basa jw manga tetang hat pertama masuk soln menengahpertama yarg dala ‘Tulisan Aksara Jawa dan Pasangannya ut para sahabat yang secang mencrt tusan aksara Jawa dan psanganya Di bana in akan kami baghan Naskah Drama Bahasa Jawa 6 Orang Sugeng Malu tarcaSeéaya, Bag! Temar-Tenan Yarg Secang Manca Reterene Nisan Drama Bae Jawa 6 Cerita Rayat Roro Jongerang dalam Bahasa Jawa umpuan cera java. Sugeng nda encang sey, esa legenca oro Jongrar Sangat erat huborgareya Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa tng cra Ramayana marag arma kao bojon Sta an ‘Amira tidak ana alas kanggerndakae ant Rama Cerita Rakyat Ny! Roro Kidul Dalam Bahasa Jawa Supe el seer abe, Sebagnenana yang ta tah Isdoresia memang terra akan kekayaan Legenda Gunung Brome Bahasa Jawa Supeng neal rercara sedaya, merle ak ktngan 10k jman ctx ctertan legen cura bromo Sahara metesay 1370 fen 2c67 729 Dep tay 208? we 2ise017 ‘Corta Rakyat Ny Roro Kidul Dalam Bahasa Jawa Wektu tlem plyambakipun ngimpi Ketemu karo “Wong suc” sing maring!ptutursupaya putt ngresik awake dening nyeplung menyang Segara kanggo jaluk marasake awake saka penyakt, ugo mulhake rupa ayune, saha kangge nduweni kekuatan ampuh kanggo males wong kang anggawa uripe dheweke sengsara kaya mengkone, Natta tangi, tanpa mangu Putri Lara Kacita Langsung ambyur menyang tengah segoro kanti ombak kang gedhe, Ian nglelebke ngant’dhasarsaka Segoro Kil. Neimpt dachkasuryatan, Saliyane male ‘manchfisikayune, Putri Lara Kata uga dwenehi Kakuwasan adkodrat an pat. Nanging, put Kudu tetep mbaureksa ana Segors Kidul. Wivitiku banjur dlarani minangha Nyi Rore Kid dumugi nganti umeka sak Di atas merupakan salah satu contoh legenda, dongeng, ataupun cerita cekak dengan tema cerita rakyat Nyi Roro Kidul Dalam Bahasa Jawa. Semoga cerita cerkak di alas bermanfaat buat sedulur semua baik dalam belajar maupun sekedar sebagai pengetahuan uum tentang dongeng, sange, Legenda, cerkak dalam Sahasa Jawa. Terimakasih dan jangan lupa komentar, Update: Artikel di atas dapat Anda download melalui tink in ‘Artikel Terkait Certa Rakyat Nyi Roro Kid! Dalam Bahasa Jawa PAWARTA BAHASA JAWA CCERITA WAYANG BAHASA JAWA SESORAH JAWA EKAK BAHASA JAWA ‘Conynght® Kunpulan Canta Berbahasa Jawa Temple by Bama, i Kumpulan Cerita Baha SukaiHalaman 450 ka ‘Kumputan Cerita Bahas Jawa memperbarui foto hntphkumpuancertabahasajawa blogspot com/201S02\ertraky-ry-roro-kidd hil 22.