Anda di halaman 1dari 27

Agama

I. Beri tanda silang (X) pada a, b, c atau d untuk jawaban yang benar!

1 Simpan pinjam di koperasi dapat menghapuskan rentenir. Kata rentenir


berarti ....
a. lintah darat
b. tangan panjang
c. lintah laut
d. kuda laut

2 Peribahasa yang berarti pengeluaran lebih besar daripada pendapatan


adalah ....
a. Besar pasak daripada tiang.
b. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.
c. Sedia payung sebelum hujan.
d. Sekali merengkuh dayung, satu dua pulau terlampaui.

3 Berikut ini adalah ciri-ciri bahasa pengumuman, kecuali ....


a. jelas
b. cermat
c. indah
d. efektif

4 Jika tidak hemat, utang akan membesar. Ungkapan tidak hemat berarti ....
a. suka jajan di sekolah
b. suka jajan di rumah
c. boros
d. suka mentraktir teman

5 Pemakaian huruf kapital yang salah terdapat pada ....


a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Lembaga-Lembaga Negara
c. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial
d. Undang-Undang Pendidikan RI

6 Pemakaian tanda pisah yang salah terdapat pada kalimat .


a. Adik bersekolah di SD ini tahun 19972003.
b. Pameran berlangsung tanggal 21 Juli26 Juli.
c. Bus JakartaSurabaya akan terisi penuh pada saat liburan.
d. Dari Anyersampai Panarukan sudah dibuat jalan.

7 Sekolah adalah sarana umum sehingga perlu dijaga .


Kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .
a. kebersihan sekaligus kekotorannya
b. kerapian dan keselamatannya
c. kebersihan dan kerapiannya
d. keindahan dan kekompakannya

8 Bagaimana kalau dua ribu saja. Boleh, kan? Kalimat ini diucapkan
oleh ....
a. penjual
b. penawar
c. pembeli
d. makelar

9 Sebelum menulis cerita, kita harus menentukan hal-hal berikut ini,


kecuali ....
a. kertas
b. amanat
c. tema
d. tokoh

10 Koperasi sekolah mempunyai prospek cerah. Istilah prospek berarti ....


a. masa depan
b. masa lalu
c. masa untung
d. masa usaha

11 Harganya Rp1.500,00/kg.
Kalimat tersebut adalah jawaban atas pertanyaan ....
a. Apa barangnya?
b. Berapa harganya?
c. Siapa penjualnya?
d. Seberapa harganya?

12 Ungkapan yang berarti sama saja adalah ....


a. setali tiga uang
b. setali uang dahulu
c. seuang tiga tali
d. ada uang ada barang

13 Kalimat utama paragraf pertaman bacaan di atas terletak pada ....


a. kalimat pertama
b. kalimat kedua
c. kalimat ketiga
d. kalimat keempat
14 Orang yang disiplin dan taat peraturan berarti ....
a. pikirannya tenang
b. hatinya tenang
c. perilakunya tenang
d. ketiganya benar

15 Teman lain sedang asyik bermain atau bercengkerama. Hal ini terjadi
karena teman lain itu memiliki sikap....
a. gemar bermain
b. disiplin
c. suka bercakap-cakap
d. senang santai

16 Kata ganti dia pada kalimat terakhir bacaan tersebut maksudnya adalah .
a. Badu
b. Bu Guru
c. Pak Guru d. teman yang lain

17 Kedisiplinan di kelas itu diawasi oleh .


a. ibu guru
b. bapak guru
c. kepala sekolah d. kepala sekolah dan guru

18 Di bawah ini ciri-ciri bahasa dalam teks pengumuman, kecuali ....


a. singkat
b. jelas
c. padat d. bertele-tele

19 Peraturan dibuat supaya hidup berjalan teratur.


Lawan kata teratur adalah .
a. kacau
b. rusak
c. buruk d. rumit

20 Bermain drama harus dapat menjiwai karakter tokoh yang dibawakan.


Kata karakter bersinonim dengan kata .
a. jiwa
b. ucapan
c perasaan d. watak

II. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat!
21. Huruf pertama kalimat biasanya menggunakan huruf..............
22. Cara penjualan dengan mencari nilai tertinggi disebut .................
23. Orang yang meminjam uang disebut .........................
24. Koperasi sebagai perwujudan perekonomian berdasarkan asas...............
25. Pengumuman dibuat bertujuan untuk..........................
26. "Aku membeli buku". Yang termasuk predikat adalah kata..............
27. Tanda pisah pada kalimat digunakan untuk................
28. Satu baris bersajak a b a b. Merupakan ciri-ciri..............
29. Ketika berbicara di telepon sebaiknya mengguanakan bahasa yang.......
10. Menulis pengumuman harus dengan bahasa yang.................

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!


31. Buatlah pengumuman untuk menjaga ketertiban kelasmu!
32. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini!
- rambu-rambu - undang-undan

Nama :

Kelas

Mata Pelajara: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

1. Pakaian, ban, dan kertas berturut-turut dibuat dari bahan . . . .


2. Bahan alam yang digunakan dalam pembuatan tembikar adalah . . . .

3. Lapisan tanah yang mengandung humus adalah . . . .

4. Badan pesawat terbang terbuat dari logam . . . .

5. Bahan mineral yang digunakan sebagai obat kulit adalah . . . .

6. Munculnya bukit-bukit pasir di pantai disebabkan oleh . . . .

7. Saluran air yang tersumbat sampah dapat menyebabkan . . . .

8. Fungsi hutan bakau bagi pantai adalah . . . .

9. Nelayan pergi melaut dengan memanfaatkan angin . . . .

10. Pengikisan pantai akibat gelombang air laut disebut . . . .

11. alam sekali berotasi, bumi membutuhkan waktu selama . . . jam.

12. Bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari mengalami . . . .

13. Pasang naik dan surut air laut diakibatkan oleh . . . .

14. Perubahan bentuk bulan dimanfaatkan pada penanggalan . . . .

15. Benda langit yang tampak jelas pada malam hari adalah . . . .

16. Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh . . . .

17. Penyebab timbulnya bunyi adalah . . . .

18. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai disebut . . . .

19. Pembangkit tenaga surya mendapatkan energi alternatif berupa . . . .

20. Alat yang mengubah energi panas matahari menjadi listrik disebut . . . .

21. Gaya adalah . . . .

22. Sebuah gelas dipukul sehingga pecah. Artinya, gelas mendapat gaya yang
menyebabkan perubahan . . . .

23. Tanah liat dapat dibuat menjadi berbagai bentuk dengan memberi gaya berupa . . . .

24. Eka menaiki sepeda di jalan menurun. Dian menaiki sepeda di jalan menanjak. Gaya
yang paling besar dikeluarkan oleh . . . .

25. Jika gaya saat mendorong meja diperkecil, gerakan meja semakin . .
Beri Tanda Silang (X) Pada A, B, C atau D Pada Jawaban Yang Benar!
1). Surat Al-Kausar Terdiri Dari....
A. 1 Ayat
B. 2 Ayat
C. 3 Ayat
D. 4 Ayat

2). Al Kausar Memiliki Arti Yaitu,...


A. Nikmat Yang Banyak
B. Demi Masa
C. Pertolongan
D. Kebahagiaan

3). Surat Al Kausar Termasuk Kedalam Surat...,


A. Madaniyah
B. Makiyah
C. Pendek
D. Panjang

4). Pada Peristiwa Fathu Makkah, Turunlah Surah,..


A. Al-Ikhlas
B. An-Nasr
C. Al-Isro
D. Al-Asr

5). Dibawah ini Adalah Makhluk Yang Paling Taat Kepada Allah SWT,
A. Malaikat
B. Jin
C. Manusia
D. Setan
6). Kita Harus Saling Nasihat Menasihati, Yaitu Sesuai Dengan Pesan...
A. Al-Ikhlas
B. Al-Isro
C. Al-Asr
D. An-Nasr

7). Allah SWT Menciptakan Malaikat Dari Cahaya, dan Menciptakan Setan Dari,..
A. Tanah
B. Api
C. Batu
D. Nur

8). Penggalan Ayat Disamping Artinya,..


A. Karena Nabimu
B. Karena Rasulmu
C. Karena Tuhanmu
D. Karena Malaikatmu

9). Jumlah Malaikat Yang Wajib Diketahui Yaitu,..


A. 15
B. 25
C. 10
D. 20

10). Malaikat Yang Tugasnya Menjaga Pintu Surga Yaitu,..


A. Malaikat Jibril
B. Malaikat Mikail
C. Malaikat Malik
D. Malaikat Ridwan

Lihat: Soal UKK PAI Kelas 1 SD Untuk UKK 2016 (20 PG, 10 Isian, 5 Esay)

11). Yang Bukan Termasuk Ciri-ciri Malaikat Adalah,..


A. Tidak Bias Dilihat Mata Manusia
B. Mempunyai Napsu
C. Tidak Berjenis Kelamin
D. Selalu Taat Dan Patuh Terhadap Perintah Allah SWT

12). Salah Satu Nabi Yang Mendapatkan Gelar Ulul Azmi ,..
A. Nabi Nuh AS
B. Nabi Adam AS
C. Nabi Yahya AS
D. Nabi Idris AS
13). Nabi Ibrahim AS Melingkarkan......... Pada Leher Berhala Yang Paling Besar.
A. Tombak
B. Kolok
C. Pedang
D. Kapak

14). Mukjizat Nabi Ibrahim AS Yaitu...,,


A. Tongkat Menjadi Ular
B. Dapat Membelah Lautan
C. Dapat Menghidupkan Orang Yang Mati,
D. Tahan Dibakar

15). Perintah Allah SWT Melalui Mimpi Kepada Nabi Ibrahim AS Adalah,..
A. Menyembelih Domba
B. Menyembelih Unta
C. Menyembelih Bapaknya
D. Menyembelih Anaknya

16). Anak Nabi Ibrahim AS Yaitu,..


A. Nabi Muhamad SAW
B. Nabi Ismail AS
C. Nabi Yakub
D. Nabi Musa

17). Sikap Raja Namruz Ketika Disuruh Agar Menyemabah Allah SWT Adalah,..
A. Marah Dan Menolaknya
B. Melaksanakan
C. Biasa-Biasa Saja
D. Mengikutinya

18). Rabbi Zidnii Ilmaan Warzuqni Fahman. Merupakan...


A. Doa Keselamatan
B. Doa Memohon Ampunan
C. Doa Ilmu Yang Bermanfaat,
D. Doa Kebahagiaan

19). ..............Adalah Nama Batu Hitam Yang Berada Di Kabah.


A. Hajar Qayyad
B. Hajar Abyad
C. Hajar Abad
D. Hajar Aswad

20). Kita Memohon Pertolongan Kepada Allah SWT Dengan...


A. Dzikir
B. Berdo'a
C. Takbir
D. Bersemedi

Lihat: Soal UKK PAI Kelas 2 SD/MI Terbaru Untuk UKK 2016 (15 PG, 10 Isian,
5 Esay)

II. Isilah Titik-titik Dengan Jawaban Yang Benar!


21). Lanjutan Ayat Disamping.................
22). Bunyi Bacaan Tasbih Yaitu.............
23). Mahluk Allah SWT Yang Paling Taat Adalah..........
24). Manusia Oleh Allah SWT Diciptakan Dari...............
25). Ayah Nabi Ismail AS Adalah...........
26). Mukjijat Nabi Ibrahim Yaitu,..................
27). Idul Adha Merupakan Hikmah Dari Peristiwa................
28). Malaikat Yang Tugasnya Mencabut Nyawa Yaitu........
29). Do'a Agar Mendapat Ilmu Yang Bermanfaat.........
30). Tahmid, Takbir, Dan Tasbih Ketika Berzikir Ba'da Sholat dibaca
sebanyak.......kali.

III. Jawab Pertanyaan Dengan Tepat!


31). Tuliskan 10 Nama Malaikat Yang Wajib Diketahui!
32). Tuliskan Ayat Pertama Surat Al Asr!
33). Apa Hikmah Dari Berkurban?
34). Tuliskan Lafadz Dzikir Setelah Sholat Fardlu!
35). Apa Arti Dari Berdo'a?
PKN

I. Beri Silang (X) pada A, B, C atau D untuk Jawaban yang Kamu Anggap Benar!
1). Di Bawah Ini Yang Termasuk Lembaga Yudikatif Yaitu,,...
A. Presiden
B. DPR
C. Mahkamah Agung (MA)
D. MPR

2). Lembaga Negara Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan,,,..


A. Bank Indonesia
B. BPK
C. Bank Sentral
D. DPR

3). Presiden Mempunyai Kewenangan Mengangat Dan Menerima Duta Besar Dan
Konsul.
Kewenangan Tersebut Berkaitan Dengan Kedudukan Presiden,,,...
A. Sebagai Kepala Negara
B. Sebagai Lembaga Tinggi Negara
C. Sebagai Kepala Pemerintahan
D. Sebagai Panglima Tertinggi TNI

4). Munculnya Internet Adalah Pengaruh Globalisasi Dalam Bidang,,..


A. Ekonomi Dan Perdagangan
B. Sosial Budaya
C. Komunikasi Dan Informasi
D. Transfortasi

5). Berikut Ini Yang Termasuk Dampak Positif Arus Globalisasi Yaitu,,..
A. Banyaknya Kejahatan
B. Informasi Tanpa Batas
C. Masuknya Budaya Barat
D. Berkembangnya IPTEK

6). MPR Bersidang Sedikitnya,........Kali Dalam Lima Tahun Sekali.


A. Satu
B. Empat D. Tiga
C. Dua

7). Pemegang Kekuasaan Kehakiman Yang Tertinggi Adalah .


A. MA
B. MPR
C. DPA
D. Hakim

8). Masa Kerja Presiden Dan Wakil Presiden Yaitu,,.........


A. 10 Tahun
B. 5 Tahun
C. 7 Tahun
D. 6 Tahun

9). Arus Globalisasi Akan Makin Cepat Masuk Ke Negara Kita Jika Kita,,...
A. Bersahabat Dengan Bangsa Lain
B. Tertutup Dengan Bangsa Lain
C. Bermusuhan Dengan Bangsa Lain
D. Terbuka Dengan Bangsa Lain

10). Misi Kesenian Bougenville Yang Tampil Di Madrid Spanyol Dari Daerah....,,
A. Kalimantan Selatan
B. Kalimantan Barat
C. Sulawesi Utara
D. Sulawesi Selatan

Lihat: Soal UKK Bahasa Indonesia Kelas 4 SD Terbaru Persiapan UKK Tahun 2016
disini

11). Menonton TV Hingga Larut Malam Merupakan Kegiatan yang,,..


A. Tidak Baik
B. Baik
C. Baik Sekali
D. Wajar

12). Dengan Teknologi Yang Ada, Sikap Kita Adalah..,,..


A. Membiarkannya
B. Membencinya
C. Merusaknya
D. Memanfaatkannya

13). Ki Manteb Sudarsono Mengharumkan Nama Bangsa Melalui Bidang,,...


A. Tarian Daerah
B. Seni Gamelan
C. Seni Suara Daerah
D. Seni Pedalangan

14). Pemberian Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Mengelola Dan Mengurus


Daerah Disebut,..
A. Otonomi Khusus
B. Peraturan Daerah
C. Otonomi Pusat
D. Otonomi Daerah

15). Mengubah Dan Menetapkan UUD Adalah,,...


A. DPR
B. MPR
C. MA
D. Presiden

16). Dalam Menghadapi Era Globalisasi Kita Harus Memiliki Mental,,...


A. Kuat
B. Tajam
C. Lemah
D. Biasa

17). Dengan Orang Asing, Sebaiknya Sikap Kita,....


A. Menghormati
B. Menghina
C. Mengikuti
D. Membenci

18). Yang Bukan Termasuk Kesenian Indonesia ....


A. Wayang
B. Reog
C. Tari
D. Disco Remix

19). Sikap Kita Terhadap Dampak Negatif Globalisasi Sebaiknya,,...


A. Cuek
B. Mengikuti
C. Membiarkan
D. Tegas

20). MA Adalah Salah Satu Lembaga Pemerintahan Yang Memegang ,....


A. Kekuasaan Eksekutif
B. Kekuasaan Yudikatif
C. Kekuasaan Perwakilan
D. Kekuasaan Legislatif

Lihat: Soal UKK IPA Kelas 4 SD Terbaru Untuk UKK SD/MI Tahun 2016

II. Isilah titik-titik Dengan Jawaban yang Benar!


21) Presiden Dan Anggota DPR Dipilih Melalui,,..............
22). Presiden Memiliki Hak Untuk Memulihkan Nama Baik Seseorang Yang
Disebut,,.......
23). Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Merupakan Wewenang dari,........
24). Pemotongan Masa Hukuman Bagi Para Narapidana Disebut Dengan,,,,,,,..............
25). Kita Harus Mencintai Produk...........................,,
26). Dampak Negatif Bermain Games Adalah,,..........
27). Tugas dan Wewenang Menteri Adalah,,........
28). Tugas dan Wewenang MPR adalah.............
29). Tugas dan Wewenang DPR adalah....................
30). Menteri Diangkat dan Diberhentikan Oleh............

III. Jawab Pertanyaan Dibawah ini Dengan Tepat!


31). Apa Yang Dimaksud Dengan Lembaga Eksekutuif?
32). Apa Yang Dimaksud Dengan Pemilu?
32). Kapan Pemilihan Umum Pertamakali Dilakukan di Indonesia?
33). Sebutkan Dampak Negatif Globalisasi!
34). Misi Kebudayaan Indonesia Sering Tampil di Luar Negeri, untuk Apa?
35). Apa Yang Dimaksud Dengan Grasi?
IPS

(1). Danau Yang Terdapat Di Puncak Gunung Disebut...


A. Situ
B. Kawah
C. Bendungan
D. Telaga

(2).Transportasi Air Pada Zaman Dahulu Berupa...


A. Rakit
B. Kapal Feri
C. Kapal Selam
D. Perahu Karet

(3). Ukuran Peta Di Indonesia Dinyatakan Dalam Satuan....


A. Inchi
B. Km
C. Cm
D. Mil

(4). Yang Bukantermasukgejalaalamadalah .


A.. Gempa Bumi
B. Kebakaran
C. Gunung Meletus
D. Tsunami

(5). Berikut Ini Yang Termasuk Kenampakan Alam Berupa Daratan Adalah .
A. Bukit
B. Sungai
C. Danau
D. Rawa
Lihat juga: Soal IPS Kelas 5 SD UAS Semester 2/Genap Persiapan UKK 2016
(6). Kegiatan Yang Dilakuka Nmanusia Untuk Mencari Penghasilan Dalam
Rangka Memenuhi Kebutuhan hidup disebut...
A. Kegiatan Produksi
B. Kegiatan Konsumsi
C. Kegiatan Distribusi
D. Kegiatan Ekonomi

(7). Berikut yang Termasukcontoh Kegiatan Konsumsi .


A Pedagang Menjajakan Dagangan
B. Petani Menanam Padi
C. Murid-Murid Membeli Buku
D. Nelayan Mencariikan

(8). Timbangan Pada Lambang Koperasi mengandung arti...


A. Persahabatan Yang Kokoh
B. Pancasila
C. Sifat Nasional Koperasi
D. Sifat Adil

(9). Skala Yang Menggunakan Angka disebut...


A. Skala Peta
B. Skala Numerik
C. Skala Grafis
D. Skala Gambar

(10). ASDP Merupakan Singkatan dari...


A. Angkutan Sungai Dan Penerbangan
B. Angkutan Sungai Danau Dan Penyebrangan
C. Angkutan Selat Danaudan Penyebrangan
D. Asosiasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyebrangan

1 Keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab .


a pemerintah
b lurah
c bersama warga
d ketua RW

2 Bencana alam yang terjadi bukan semata kondisi alam, tetapi dapat dipengaruhi
oleh .
a. musim dan iklim b perkembangan industri
c kemajuan pembangunan
d sikap hidup warga

3 Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam garis .


a kecukupan
b kebahagiaan
c kemiskinan d kekerabatan
4 Pemerintah telah memberikan BLT kepada warga yang berhak menerima. BLT
adalah .
a Bimbingan Langsung Terampil
b Bimbingan Lingkungan Terpadu
c Bantuan Langsung Tunai
d Bantuan Lingkungan Terprogram

5 Masyarakat yang paling kecil adalah .


a desa
b keluarga
c RW
d kecamatan

6 Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh .


a. negara
b pemerintah
c keluarga
d. masyarakat serta sosial

7 Untuk mengurangi jumlah pengangguran dapat diadakan .


a pelatihan kerja
b urbanisasi
c pemberian uang saku d transmigrasi

8 Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh .


a negara
b pemerintah
c keluarga d masyarakat serta sosial

9 Banyaknya pengangguran jika tidak terkendali akan menimbulkan masalah


sosial, dalam bentuk .
a kerawanan sosial
b kecemburuan sosial
c ketergantungan masyarakat
d gangguan keamanan

10 Perbedaan sosial yang sangat menonjol dalam lingkungan kita adalah keadaan
masyarakat yang kaya dan ada pula .
a masyarakat pegawai
b masyarakat miskin
c para pedagang
d petani dan buruh

11. .........
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat!
1 Tidak merata persebaran penduduk di Indonesia disebabkan oleh ........
2 Masyarakat membutuhkan kehidupan yang........
3 Usaha pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran adalah........
4 Penduduk Indonesia berkonsentrasi di pulau ........
5 Indonesia dalam jumlah penduduk menduduki peringkat ........
6 Pengangguran menimbulkan masalah baru, yaitu ...........

7. Apakah yang dapat dilakukan terhadap korban bencana alam?


8. Apakah yang dimaksud tunawisma?
9. Apa itu pengangguran

10. apa sebab adanya pengangguran ?


MTK

1. Letak bilangan bulat positif adalah .


A. di sebelah kanan -1
B. di sebelah kanan 0
C. di sebelah kiri 0
D. di sebelah kiri 1

2. 5 + (7) = .
A. 12
B. -2
C. 2
D. -12

3. Penulisan tahun 17-8-45 dengan Romawi adalah .


A. XVII VII XLV
B. XVII VIII XIV
C. XVI VIII XLV
D. XVII VIII XLV

4. n + (-21) = 5, n = .
A. 12
B. -12
C. 16
D. -16

5. Ibu Rinda berbelanja di pasar, ia membeli 5 kg beras, 1,5 kg daging ayam, dan
4 pon gula pasir. Beras belanjaan Ibu Rinda kg.
A. 7
B. 7,5
C. 8
D. 8,5

6. KPK dari 6 dan 7 adalah .


A. 46
B. 47
C. 42
D. 40

7. Faktor yang dimiliki dua bilangan atau lebih sesuai dengan bilanganbilangan
yang ditentukan disebut .
A. faktor persekutuan
B. faktor terkecil
C. faktor perserikatan
D. faktor prima

8. 54 adalah bilangan yang habis dibagi .


A. 4
B. 2
C. 5
D. 3

9. Balok memiliki sisi buah


A. 6
B. 2
C. 8
D. 4

10. Rumus untuk mengurangkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat
negatif adalah .
A. a (-b) = a b
B. a + b = a b
C. a b = a + b
D. a (-b) = a + b

11. LVIII = .
A. 56
B. 58
C. 48
D. 57

12. 5/6 + 3/6 = .


A. 8/6
B. 2/6
C. 6/6
D. 1/6

13. 127 = .
A. CXXVII
B. CIXVII
C. CIIVII
D. CXXVI
14. Garis pertemuan antara dua sisi disebut .
A. rusuk
B. sisi
C. bidang
D. sudut

15. 5 windu + 2 dasawarsa 24 bulan = . tahun.


A. 58
B. 50
C. 68
D. 56

16. Nilai a pada kalimat, 43 x a = 1935 adalah .


A. 46
A. 40
C. 45
D 46

17. 8 kg = hg
A. 800
B. 80
C. 8
D. 8000

18. 9 + ( 5) + 6 + ( 4) = .
A. -6
B. 6
C. 12
D. 24

19. 3 x 124 = .
A. 276
B. 374
C. 272
D. 372

20. Sisi-sisi pada kubus berbentuk .


A. kotak
B. persegi panjang
C. segitiga
D. persegi
Bahasa Inggris

1. is for writing.
a. Book
b. Eraser
c. Pen
d. Bag

2. There is pencil.
a. one
b. two
c. three
d. four

3. Im thirsty. I need . glass of water.


a. two
b. three
c. four
d. a

4. There three pens in the pencil box.


a. are
b. is
c. no
d. was

5. It is eight oclock in the morning.


We say .
a. Good afternoon
b. Good night
c. Good evening
d. Good morning
6. Twelve + Eighteen = .
a. Thirty
b. Thirty one
c. Thirty two
d. Thirty three

7. Dina takes a bath in the .


a. bathroom
b. bedroom
c. living room
d. kitchen

8. I wear to school.
a. pajamas
b. T-shirt
c. short
d. uniform

9. Fifteen, sixteen,.
a. nineteen
b. seventeen
c. fourteen
d. thirteen

10. I use . In the rainy season.


a. hat
b. t-shirt
c. umbrella
d. shoes

11. I sit on the.


a. table
b. chair
c. bed
d. cupboard

12. 42
a. Forty one
b. Forty two
c. Forty three
d. Forty four

13. There is a stove in the


a. bathroom
b. bedroom
c. kitchen
d. garage

14. Mrs. Julie : Good afternoon students!


Students : teacher.
a. Good morning
b. Good evening
c. Good night
d. Good afternoon

15. There is a in the kitchen. (pisau)


a. knife
b. glass
c. bowl
d. plate

16. . three books.


a. These is
b. This is
c. These are
d. Those is

17. I wear in my sweet finger.


a. earring
b. ring
c. necklace
d. ribbon

18. I have apple.


a. a
b. two
c. three
d. an

19. Fifty six = .


a. 53
b. 54
c. 55
d. 56

20. Dian :Hello!


Rani :.
a. Bye
b. Hello
c. No
d. Yes

21. There is cat under the table.


under means .
a. di bawah
b. di atas
c. di belakang
d. di samping
22. I want to eat a of fried rice.
a. glass
b. cup
c. plate
d. bottle

23. Nedi :How are you?


Meti : I am thank you.
a. very
b. yes
c. fine
d. no

24. 50 24 =
a. Twenty three
b. Twenty four
c. Twenty five
d. Twenty six

25. I go to school at 6.30 in the .


a. evening
b. morning
c. afternoon
d. night

26. I can see with my .


a. nose
b. ear
c. head
d. eyes

27. I smell something with my .


a. nose
b. ear
c. mouth
d. eyes

28. Toni :Is it a book?


Isti Yes,.
a. It is
b. It isnt
c. No
d. I am

29. Doni and Dian are playing . (sepeda)


a. toy car
b. bicycle
c. doll
d. mask
30. Before twenty is .
a. seventeen
b. eighteen
c. nineteen
d. twenty one

31. I have fingers.


a. nine
b. ten
c. eleven
d. twelve

32. My aunt husband is my .


a. father
b. grandfather
c. uncle
d. brother

33. Mr. Pramono and Mrs. Pramono are husband and .


a. wife
b. aunt
c. mother
d. grandmother

34. 9 X 4 = .
a. Thirty six
b. Thirty seven
c. Thirty eight
d. Thirty nine

35. My brother was driving.


What is his job?
a. Teacher
b. Gardener
c. Policeman
d. Driver

36. Mr. Saepullah is my father, Mrs. Saepullah is my mother.


They are my .
a. uncle
b. grandfather
c. parents
d. brother

37. We are . In the dining room.


a. reading
b. eating
c. sleeping
d. playing
38. I have one .
a. ears
b. head
c. hands
d. feet

39. We are playing . In the yard. (sepak bola)


a. toy car
b. doll
c. kite
d. foot ball

40. Yuli is your daughter. Dicky is your son.


They are your .
a. mother
b. father
c. grandmother
d. children

My name is Dania.

I am ten years old.


I am a student.
I like study English very much.
I study about the names of animals.
They are elephant, giraffe, horse, lion, tiger and so on.
Mrs. Yuli is my English teacher.
She is beautiful, smart, and very kind.
I like her very much.

81. What is Dania?


82. How old is Dania?
83. What does Dania study?
84. Is Mrs. Yuli an English teacher?
85. Why does Dania like Mrs. Yuli very much?

86. We have flag ceremony on .


87. We have holiday on .
88. We celebrate Indonesia Independence Day on .
89. We have Kartinis day on .
90. We have breakfast in the .
91. My father puts his car in the .
92. It is part of tree. It is absorb water. It is a .
93. The color of leave is .
94. In the middle of the fruit, we will get .
95. We borrow the books in the .

96. Write eights parts of the tree!


97. Write eight names of the flowers!
98. Write five names the rooms in your house!
99. Write seven days in a week!
100.Write twelve names of the months in a year!