Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA JAYA

2017
AKU JANJI PENGAWAS

Nama :

..
(Huruf Besar)

No Kad Pengenalan:
....
Alamat Pos :
..

...

....
Poskod : Bandar:
..

Adalah saya pengawas yang bernama di atas, dengan ini mengaku bahawa saya
bersetuju mematuhi segala peraturan dan undang-undang sekolah ini, selama
saya belajar di sekolah ini. Sekiranya saya melanggar mana-mana peraturan dan
undang-undang tersebut, saya sanggup menerima sebarang hukuman yang
berkaitan termasuk dilucutkan jawatan. Persetujuan ini dibuat atas kerelaan hati
saya sendiri tanpa desakan atau paksaan mana-mana pihak.

..
.
Tandatangan Pengawas Tandatangan Ibu Bapa /
Penjaga
(
)

Tarikh: .. Tarikh:
.
Disahkan : ..
Tandatangan Guru Pengawas

Nama: