Anda di halaman 1dari 1

Kepada

Tuan Pengetua

Tarikh:______________

Tuan,

PERMOHONAN PERTUKARAN KELAS TINGKATAN 4

Saya ( ________________________________), bapa kepada (____________________________).


Anak saya merupakan pelajar kelas 4B di sekolah tuan pengetua. Saya terasa amat
terhutang budi sekiranya pengetua mengizinkan anak saya untuk keluar dari kelas 4B.

2. Untuk pengetahuan tuan, anak saya tidak berminat dalam subjek __________. Dia
berasa sukar dan tekanan semasa belajar subjek_________________.

3. Dengan ini, saya harap permohonan anak saya dapat dipertimbangkan oleh pihak
tuan.

Sekian, terima kasih

Yang Benar,

( )
NO. KP: