Anda di halaman 1dari 2

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBS

PETUGAS TUGAS-TUGAS
Menghadiri mesyuarat di peringkat KPM / JPN dan PPD
Menerima pekeliling dari KPM/LPM/JPN/PPD
Membentuk Jawatankuasa PBS
Melantik Pentaksir
PENGETUA /
GURU BESAR
Melantik Jawatankuasa Kes-Kes Khas
Mempengerusikan Mesyuarat PBS ( Sekurang-kurangnya 4 kali setahun )
Memberikan Taklimat Kepada Ibu Bapa
Memastikan Pelaksanaan PBS Lancar
Memastikan Aspek Penjaminan Kualiti PBS dilaksanakan.
Menghadiri mesyuarat di peringkat KPM / JPN dan PPD
Menyediakan Jadual Waktu
Menyediakan Jadual Pencerapan
GPK 1 / GPK HEM / Memastikan pelaksanaan PS, PP dan SEGAK mengikut prosedur yang
GPK KO-KURIKULUM / telah ditetapkan ( GPK 1 )
PENOLONG KANAN
PETANG
Memastikan pelaksanaan Ppsi mengikut prosedur yang telah ditetapkan
( GPK HEM )
Memastikan pelaksanaan PAJSK mengikut prosedur yang telah ditetapkan
( GPK KO-KUM )
Memastikan Aspek Penjaminan Kualiti PBS dilaksanakan.
Menyediakan Fail Pengurusan PBS
Menyediakan Fail Pendua
Menyediakan Minit Mesyuarat ( Sekurang-kurangnya 4 kali setahun )
SETIAUSAHA PBS Menyediakan Surat Lantikan
Menyediakan Laporan Aktiviti / Program
Menyediakan Laporan Pencerapan dan Pemantauan
Menyediakan Analisis Pentaksiran keseluruhan
GKMP DAN Menghadiri mesyuarat di peringkat Daerah dan Zon
KETUA PANITIA
Merancang program PS mengikut mata pelajaran masing-masing
Memastikan pelaksanaan PS mengikut mata pelajaran masing-masing
berjalan lancar
Melaksanakan aktiviti / program PS
Melaksanakan pemantauan memastikan Modul Perekodan Perkembangan
Pembelajaran Murid dilaksanakan ( Tahun/Tingkatan 1,2 dan 3 )
Melaksanakan pemantauan memastikan Modul Off Line Tahap
Penguasaan Murid dilaksanakan ( Tahun 4,5 dan 6 )
Melaksanakan pementoran kepada mentee
Memastikan Aspek Penjaminan Kualiti PS dilaksanakan. ( pengesanan dan
penyelarasan )
Menyediakan Laporan Post Mortem program mengikut mata pelajaran
Menyediakan Analisis Pentaksiran mengikut mata pelajaran masing-masing
Memastikan bilik darjah bersedia untuk guru mata pelajaran mentadbir
pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran
Memastikan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid
gabungan dilaksanakan ( Tahun/Tingkatan 1,2 dan 3 )
Menyediakan Laporan Pencapaian Keseluruhan kelas masing-masing
GURU KELAS
Mengumpul dan membuat kemasukan prestasi SEGAK, Sukan,
Penglibatan Kokurikulum dan Exstrakokurikulum.
Memastikan pelajar mempunyai Pelaporan Formatif , Sumatif, PAJSK dan
Ppsi.
Menyediakan Sijil-Sijil Penghargaan jika perlu
Merancang Pentaksiran dan Menyediakan Buku Rekod Mengajar / Portfolio
Guru
Menyediakan Instrumen Pentaksiran
Mentadbir Pentaksiran
Mentaksir murid dan hasil kerja murid
GURU MATA Catatan Refleksi dan tindakan
PELAJARAN Membuat pemulihan kepada murid yang tidak mencapai kemahiran dan
mentadbir pentaksiran semula.
Mengisi Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid
( Tahun/Tingkatan 1,2 dan 3 ) dan Modul Off Line Tahap Penguasaan Murid
( SR Tahap 2)
Menguruskan SEGAK bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan
Melaksanakan pentaksiran-psikometrik ( Ppsi )
GURU BIMBINGAN
KAUNSELING
Terlibat dalam Jawatankuasa Kes-Kes Khas
Memberikan khidmat kaunseling kepada murid-murid yang bermasalah
Merancang aktiviti pentaksiran
GURU PENASIHAT
SUKAN, KOKURIKULUM Mengesahkan Kehadiran aktiviti murid
DAN Melaksanakan aktiviti dan pentaksiran
EXSTRAKOKURIKULUM
Mengisi borang penglibatan murid

Catatan : Jawatankuasa lain boleh diwujudkan mengikut keperluan sekolah.