Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4
Tarikh : 2 Januari 2014 ( Khamis )
Mata Pelajaran dan
Sejarah Tahun 4 Mulia
Kelas
Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah
Masa 8.45 9.15 pagi
Standard Kandungan:
Fokus 1.3 Sejarah Sekolah

Standard Pembelajaran:
1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana
dan bendera sekolah.
1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.
K1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah institusi
pendidikan yang perlu dibanggakan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i Menjelaskan maksud warna serta simbol pada lencana dan
bendera sekolah.
ii Menyusun struktur organisasi pentadbiran sekolah.
iii Menyatakan tentang pencapaian dan kejayaan sekolah
dalam bidang kokurikulum.

Aktiviti 1. Mendengar sambil menyayikan lagu sekolah(TMK).


2. Menyatakan tentang perkara berkaitan dengan identiti
sekolah (KPS).
3. Menerangkan makna simbol dan warna pada lencana serta
bendera sekolah melalui slaid powerpoint (KPS)
4. Perbincangan dan membentangkan struktur organisasi
pentadbiran sekolah melalui slaid powerpoint. (TMK)
5. Menyenaraikan pencaipan dan kejayaan sekolah dalam
bidang kokurikulum..

EMK Nilai Murni bersyukur, kerjasama, taat


KPS - Imaginasi dan Empati
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan lambang dan
pencapaian sekolah.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis.
Standard Prestasi TP 2 & 3
Menerangkan maksud simbol dan warna pada lencana
serta bendera sekolah.
Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.
Refleksi
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI EMK CATATAN


Permulaan (5 minit) Nilai Murni BBM

Mendengar audio mp3. -bersyukur -Komputer riba,


- kasih sayang
LCD, MP3
1. Murid mendengar sambil menyaynyikan
Lagu Sekolah berbantukan MP3.
EMK
2. Guru bertanyakan soalan kepada murid
berkaitan lagu yang diperdengarkan:
-TKP
a) Siapa tahu tajuk lagu ini?
Murid menjawab soalan guru secara -TMK
lisan
b) Apa maksud lirik lagu ini? KB
Murid menjawab secara lisan
c) Apa lagi perkara yang melambangkan
-Menjana Idea
identiti sekolah selain lagu ini?
-menghubung kait
Murid menjawab soalan guru.

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk


pelajaran hari ini.

Aktiviti 1 (15 minit)


Makna lencana
EMK
1. Guru membahagikan murid kepada empat sekolah:
Patriotik warna-warna
kumpulan. Kumpulan 1&2 diminta menerangkan simbol-simbol
Nilai
makna warna dan simbol pada lencana.
Cintakan sekolah
Kumpulan 3&4 diminta menerangkan makna Makna bendera:
Kerjasama Warna
warna dan simbol pada bendera sekolah. Simbol-simbol
KB
2. Murid-murid berbincang dalam kumpulan menjana idea
BBM LCD, PC
masing-masing tentang makna warna dan TMK
TP 3
simbol pada lencana/bendera sekolah serta Menerangkan
maksud warna dan
menyenaraikan hasil dapatan mereka dalam simbol lencana &
powerpoint. bendera.

3. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk


membentangkan hasil perbincangan di hadapan
kelas.

4. Murid membentangkan hasil dapatan masing-


masing.

5. Guru merumuskan pembentangan dan


mengaitkan kepentingan lencana dan bendera
sekolah.
Aktiviti 2 (20 minit) Nilai
BBM
Kerjasama
PC, LCD
1. Guru menunjukkan gambar slaid struktur
Taat pemimpin
organisasi pentadbiran sekolah.
TP-2
2. Murid diminta menjelaskan kandungan yang
EMK
terdapat dalam gambar slaid.
Menyatakan
ICT
organisasi
3. Guru juga merumuskan jawapan murid.
pentadbiran
sekolah.
4. Guru meminta murid murid menyusunkan KB
struktur organisasi pentadbiran sekolah dalam mengklafikasi
powerpoint.

5. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk


membentangkan hasil perbincangan di hadapan
kelas.

6. Murid membentangkan hasil dapatan masing-


masing.

7. Guru mengaitkan jawapan murid dengan


peranan / tugas pentabdir sekolah.

Aktiviti 3 (15 minit) Nilai


1. Guru menyediakan borang pencapaian dan kerjasama BBM
kejayaan sekolah dalam bidang kokurikulum.
EMK Papan Kenyataan
mengikut 3 kategori iaitu :
Kategori 1 Sukan & Permainan Kokurikulum
Kategori 2 Badan Uniform KB
Kategori 3 Kelab & Persatuan
menjana idea *DSP
2. Murid akan bergerak ke papan maklumat menjelas K1.3.9
kokurikulum mengikut kumpulan. Murid akan
mencatatkan maklumat pencapaian mengikut
kategori.

3. Murid akan membentangkan jawapan


mereka dan guru akan memberi
maklumbalas.

Penutup (5 minit) Nilai


1. Guru menunjukkan semula gambar lencana menjaga alam
dan bendera sekolah.
sekitar
2. Murid diminta menyatakan kepentingan
memahami makna lencana, bendera dan
organisasi .

3. Guru merumuskan isi-isi penting dalam


pelajaran hari ini.