Anda di halaman 1dari 29

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

Buku Panduan Guru Tahun 6


2015
Sekolah Kebangsaan

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD


PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas
berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa
ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau
menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan
pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa ini harus diajar secara berfokus dan
terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru perlu menetapkan objektif yang
mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa
yang disediakan.

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa

Murid patut mengetahui dan boleh:

5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.2 memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.3 memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks
dengan betul.

5.1.2 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata ganti nama mengikut konteks dengan betul.

5.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul.

5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata penguat, kata bantu dan kata
penegas mengikut konteks dengan betul.

5.1.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul.

5.1.7 Memahami dan menggunakan adverba dan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul .

5.2.1 Memahami dan menggunakan pelbagai imbuhan dalam pelbagai situasi dengan betul
5.2.2 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam pelbagai situasi dengan betul.

131
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

5.2.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.3.1 Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina pelbagai ayat dengan menggunakan penanda wacana dengan betul dalam
pelbagai situasi.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


KEMAHIRAN TATABAHASA

132
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Semasa merancang strategi pengajaran dan


pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru
perlu memberi pertimbangan pada aktiviti
yang sesuai dilaksanakan sebelum, semasa
dan selepas pengajaran dan pembelajaran
yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran
kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui
pelbagai aktiviti secara terancang bagi
mencapai objektif yang telah ditentukan.
Guru boleh merancang strategi pengajaran
dan pembelajaran dengan pelbagai cara
seperti dalam contoh rancangan mengajar
yang disediakan ini.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEMA PERPADUAN

133
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

TAJUK Faedah Gotong-royong

MASA

5.2.2 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata


STANDARD PEMBELAJARAN
ganda dengan betul dalam pelbagai situasi.

Pada akhir pengajaran murid dapat:


i melengkapkan ayat menggunakan kata ganda berirama
dan kata ganda penuh dengan betul.
OBJEKTIF ii membina ayat menggunakan kata ganda berirama dan
kata ganda penuh mengikut konteks.

Ilmu : Sejarah,
Nilai : Bekerjasama , Semangat kejiranan
EMK : TMK, Keusahawanan, Celik Kewangan
PENGISIAN KURIKULUM
KB : Menjana Idea
TKP : Verbal Linguistik
BCB : Bacaan Mekanis / Perbincangan
Sebutan dan Intonasi
SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kata ganda
Kosa kata : muhibah, perpaduan
Petikan
BAHAN BANTU BELAJAR
Lembaran kerja

PENILAIAN PENGAJARAN DAN Murid melengkapkan ayat dengan kata ganda dan membina
PEMBELAJARAN ayat dengan menggunakan kata ganda.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

134
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Soal jawab

1. Murid membaca petikan yang EMK : Celik kewangan: Lampiran 1


mengandungi kata ganda penuh dan ENT :
berirama secara senyap. BCB - Bacaan mekanis Media:
KP: Verbal linguistik Petikan teks
2. Beberapa orang murid dipilih secara Nilai: Bersatu padu
rawak membaca petikan secara kuat.

3. Murid diminta mengenal pasti peralatan


yang diperlukan semasa gotong royong KBAT : Analisis
serta anggaran kosnya secara kumpulan.
(Perbelanjaan-membuat keputusan mudah
dan pertimbangan tentang cara berbelanja
yang bijak)

4. Murid melengkapkan peta Peta Pemikiran: Lampiran 2


pemikiran berdasarkan perbincangan Peta Bulatan
kumpulan.

Menyenaraikan kata ganda

1. Murid mendengar penerangan guru KP: Verbal Linguistik Lampiran 3


tentang kata ganda penuh dan kata ganda
berirama .

2. Murid diminta menggaris dan mencatat


kata ganda yang terdapat dalam petikan .

3. Murid menyebut kata ganda dalam


lembaran kerja yang disediakan.

Menulis

1. Murid mengisi tempat kosong dengan BCB : Perbincangan Lampiran 4


kata ganda yang diberi.

Penilaian

135
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

1. Murid melengkapkan ayat menggunakan KP - Verbal Linguistik Lampiran 5


kata ganda penuh dan kata ganda Nilai : Kerjasama
berirama dengan betul.

2. Murid membaca semula ayat yang telah


dilengkapkan menggunakan kata ganda
dan berbincang dengan guru untuk
mendapatkan jawapan yang betul.

Pemulihan

1. Murid membulatkan jawapan dengan KB - Mengecam Lampiran 6


kata ganda yang sesuai. Lembaran kerja

Pengayaan

1. Murid membina ayat dengan EMK


Faedah : Keusahawanan
Aktiviti Gotong- royong Lampiran 7
menggunakan kata ganda penuh dan ENT:
kata ganda berirama yang diberi. KB- Menjana
Konsep gotong-royong Idea
membawa maksud mengerjakan atau
mengusahakan sesuatu secara bersama-sama. Aktiviti ini amat berfaedah
kepada penduduk di sesuatu kawasan perumahan. Semangat muhibah dan
perpaduan antara kaum dapat diperkukuh juga.

Tanpa mengira pangkat, bangsa dan agama, penduduk bekerjasama


bagai aur dengan tebing. Mereka bersama-sama mengutip sampah-sarap,
membersihkan halaman rumah, menebas semak-samun dan rumput-rampai,
menyapu daun-daun kering dan sebagainya. Golongan wanita akan
menyediakan lauk-pauk dan kuih-muih untuk dijamukan kepada penduduk
yang bergotong-royong. Semua kerja dilakukan secara sukarela tanpa
mengharapkan upah. Ternyata, amalan ini bukan saja dapat menjimatkan kos
dan masa, malah mengeratkan silaturahim antara masyarakat setempat.

Seterusnya, hubungan baik antara penduduk dengan pihak berkuasa


tempatan turut dapat diwujudkan. Secara tidak langsung, orang ramaiLampiran
dapat 1
memahami tanggungjawab masing-masing dengan lebih jelas serta tolong-
Baca dan antara
menolong garis kata gandalain.
satu sama

Jelasnya, bahawa aktiviti gotong-royong banyak memberi faedah kepada


kita. Oleh yang demikian, amalan yang merupakan tradisi yang mulia ini perlu
dikekalkan dan dilakukan secara berterusan.
136
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Lampiran 2
Lengkapkan peta bulatan di bawah dengan menyatakan alatan dan kos yang
diperlukan untuk mengadakan program gotong-royong.

137
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Senaraikan kata ganda yang


Lampiran 3
telah digaris pada teks yang
telah dibaca.

1. __________________________________________________

138
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

4. __________________________________________________

5. __________________________________________________

6. __________________________________________________

7. __________________________________________________

8. __________________________________________________

9. __________________________________________________

10. _________________________________________________

Lampiran 4
Isikan tempat kosong dengan
kata ganda berima yang betul.

sanak-saudara gotong- royong

kuih- muih kenduri- kendara


139
lauk- pauk buah-buahan
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

1. Majlis _____________________________ sering dianjurkan oleh masyarakat Melayu.

2. Biasanya _____________________ akan datang lebih awal untuk membantu membuat persiapan.

3. Mereka akan memasak _________________________ tradisional atau pun kuih-kuih moden untuk
dihidangkan untuk tetamu.

4. ___________________________ semasa kenduri-kendara dimasak secara bergotong-royong.

5. Anggota keluarga yang tidak dapat membantu pula akan membawa ________________ sebagai
pencuci mulut.

6. Majlis kenduri yang dilangsungkan secara ____________________ dapat mengeratkan hubungan


silaturahim.

Lampiran 5
Isikan tempat kosong dengan
kata ganda yang betul. Penilaian

1. Para penduduk Taman Mawar mengadakan aktiviti _________________ pada hari Ahad yang
lepas.

2. ________________ yang disediakan oleh ibu itu dibeli di pasar malam.

140
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

3. Mereka bekerjasama mengutip ___________________ yang ada di sekeliling kawasan taman


perumahan itu.

4. Ayah dan jirannya sedang menebas________________ yang menutupi longkang di hadapan rumah
mereka.

5. Ahmad lari _________________ apabila dikejar oleh seekor anjing yang tidak berlesen di
kawasan perumahan itu.

6. Ikhwan yang berjalan__________________ kerana sudah lewat untuk ke sekolah telah dipelawa
oleh Encik Muthu menaiki keretanya untuk dihantar ke sekolah.

7. Puan Lia menyediakan ____________________ dan air teh yang akan dihidangkan untuk tetamu
yang akan bertandang ke rumahnya petang nanti.

8. __________________ bawah umur tidak digalakkan bermain di taman permainan pada waktu
malam.

9. Penduduk taman perumahan yang membaiki dewan komuniti itu dijamu dengan makanan yang
dimasak secara ____________________.

10. Jawatankuasa Penduduk Taman Mulia memohon agar penduduk di taman itu sentiasa
____________________ dengan orang luar yang kerap masuk ke kawasan perumahan untuk
mengelakkan kes kecurian.

Lampiran 6
Pemulihan
Isikan tempat kosong dengan
kata ganda yang betul

1. Anas lari ____________________ dikejar anjing.

A. hina-dina B. huru-hara C. lintang-pukang

2. Jalan ke kampung itu ____________________.


141
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

A. berdentum-dentum B. berlalu-lalang C. bersimpang-siur

3. Keadaan di pasar malam itu _______________ dengan suara orang ramai.

A. kacau-bilau B. gopoh-gapah C riuh-rendah

4. Ibu membuang _________________ ke dalam tong sampah.

A. sampah-sarap B. saki-baki C. rumput- rampai

5. Rambut adik ______________ kerana tidak disikat.

A. kacau-bilau B. kusut-masai C. bolak-balik

6. Ibu membeli _____________ di gerai itu untuk minum petang nanti.

B. sayur-mayur B. lauk-pauk C. kuih-muih

Lampiran 7
Pengayaan
Bina ayat dengan kata ganda
yang diberi.

1. kayu-kayan
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1. sayur-mayur

142
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. gelap-gelita
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. buku-buku
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. rumah-rumah
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. pemimpin-pemimpin
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

TEMA KESENIAN DAN ESTETIKA

TAJUK Permainan Tradisional

MASA

5.3.1 Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam


STANDARD PEMBELAJARAN
pelbagai situasi.

Pada akhir pengajaran murid dapat:


OBJEKTIF i. menyenaraikan lima ayat songsang daripada teks.
ii. menukar lima ayat biasa kepada ayat songsang.

143
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Ilmu : Sejarah
Nilai : Kemasyarakatan / Kerjasama
EMK : TMK
PENGISIAN KURIKULUM KB : Kenal pasti idea utama
KMD : Ramalan
KP : Kinestetik, Naturalis
BCB - Mencatat

SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat songsang

BAHAN BANTU BELAJAR MS Power point, Lembaran kerja, Kertas sebak

PENILAIAN PENGAJARAN DAN Menyenaraikan lima ayat songsang daripada teks.


PEMBELAJARAN Menukar ayat biasa kepada ayat songsang.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Tayangan dan bersoal jawab

1. Guru menayangkan slaid dan minta murid EMK: TMK Lampiran 1


menyebut permainan tradisional yang ENT : KP : Naturalis Media:
ditayangkan. Ilmu : Sejarah Slaid power
Contoh: Nilai : Semangat point
ketingting bermasyarakat
congkak
gasing
sepak raga

144
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM
Bacaan dan berbincang

1. Murid membaca senyap petikan teks yang EMK : - Lampiran 2


diedarkan untuk mendapatkan maklumat. ENT :
BCB: Bacaan mekanis
2. Murid mendengar penerangan guru tentang KB: Kenal pasti idea utama
ayat songsang yang terdapat dalam teks
dialog.
KBAT : Analisis
3. Murid diminta mengenal pasti ayat
songsang yang terdapat dalam teks dialog.

4. Murid secara rawak diminta membaca ayat


songsang tersebut.

Perbincangan dalam kumpulan dan


pembentangan Lampiran 2

1. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk ENT :


menukarkan ayat songsang tersebut kepada KP: Verbal Linguistik
ayat biasa pada kertas sebak. BCB: Bacaan kuat

2. Setiap wakil kumpulan diminta Nilai: Kerjasama


membentangkan hasil dapatan kumpulan
masing-masing di hadapan kelas.

Penilaian

1. Murid menukar ayat yang diberi kepada Nilai : Kerjasama Lampiran 3


ayat songsang.

Pemulihan

1. Murid membina lima ayat songsang ENT : Lampiran 4


mudah daripada ayat yang diberi. KP - Verbal linguistik
BCB - Bacaan kuat

Pengayaan

1. Murid membina enam ayat songsang. ENT: Lampiran 5


145
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM
BCB - mencatat

Lampiran 1
Terangkan kepada rakan
tentang permainan di bawah
menggunakan ayat kamu
sendiri.

146
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Amir: Apa khabar Muthu? Sedang melayari internet ke?

Muthu: Khabar baik, Amir. Ya, saya sedang melihat gambar permainan tradisional.

Amir: Sungguh tekun kamu. Boleh saya lihat bersama-sama?

Muthu: Marilah, saya sedang melihat gambar dan membaca petikan tentang permainan
tradisional dan maklumat tentang setiap permainan. Di sini ada permainan gasing,
kabbadi dan congkak.

Amir: Baca
Mengapakah
dan carikamu
lima ayat
ingin mencari maklumat tentang permainan ini? Lampiran 2
songsang dalam petikan.
Muthu: Saya sedang menyiapkan folio tentang jenis-jenis permainan tradisional untuk Kelab
Permainan Dalaman Sekolah.

Amir: Bilakah permainan gasing ini mula dimainkan, Muthu?

Muthu: Permainan gasing dikatakan mula dimainkan pada zaman pemerintahan Sultan Melaka.
Ada banyak jenis gasing antaranya gasing jantung, gasing tanjung, gasing kuno, dan
gasing uri.

Amir: Banyak juga rupanya jenis gasing ini, ya. Apakah pula nama permainan ini?

Muthu: Ini kabbadi. Kabbadi berasal dari India. Enam orang bilangan pemainnya dalam satu
pasukan. Pemain yang berjaya disentuh badan oleh pihak lawan akan keluar dari petak
permainan.

Amir: Pandai kamu bermain kabbadi ini, Muthu?

Muthu: Bolehlah sedikit-sedikit. Ayah saya lagi pandai. Beliaulah guru saya.

Amir: Oh, begitu! Permainan ini saya tahu. Ini namanya congkak, betulkah?
147
Muthu: Betul. Permainan congkak ini sangat digemari oleh kanak-kanak perempuan.
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Pemain akan memasukkan buah congkak ke dalam lubang megikut urutan.


Orang zaman dahulu menggorek lubang kecil pada tanah untuk bermain
permainan ini. Pemain yang banyak mendapat mata akan dikira pemenang.

Lampiran 3
Penilaian
Tukarkan ayat di bawah
kepada ayat songsang dengan
betul.

1. Ibu memasak lemang dan rendang pada hari raya.

2. Masyarakat Malaysia kaya dengan pelbagai budaya.

3. Mei Lin dan Mei Mei menarikan tarian kipas sempena Tahun Baru Cina.

148
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

4. Layang- layang terbang tinggi di awan.

5. Permainan tradisional yang popular di negeri Kelantan apa?

Lampiran 4
Pemulihan
Tukarkan ayat di bawah
kepada ayat songsang.

1. Gasing itu berpusing laju.

2. Wau itu cantik sekali.

3. Budak- budak itu masih bermain.

149
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

4. Layang-layang itu diberikan kepada saya.

5. Pembuatan gasing itu belum tentu elok.

Lampiran 5
Pengayaan
Bina enam ayat songsang

1. ___________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________

150
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

6.____________________________________________________________________

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEMA SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

TAJUK Lawatan Sambil Belajar ke Planetarium Negara

MASA

5.3.2 Memahami dan membina pelbagai ayat dengan


STANDARD PEMBELAJARAN menggunakan penanda wacana dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Pada akhir pengajaran murid dapat:


i. menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk dalam petikan.
OBJEKTIF Ii. membina ayat tunggal dan ayat majmuk bagi
membentuk perenggan dengan menggunakan
penanda wacana yang betul.

Ilmu : Dunia Sains, Sejarah


Nilai : Patuh, berdisiplin, mementingkan kesihatan
EMK : TMK, Celik Kewangan
PENGISIAN KURIKULUM
KB Menjana Idea
KP Verbal Linguistik
BCB Bacaan Mekanis

151
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

SISTEM BAHASA Penanda wacana, Kata kerja, Penjodoh bilangan

BAHAN BANTU BELAJAR Kad perkataan, pen marker, kertas sebak, lembaran kerja

PENILAIAN PENGAJARAN DAN Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan
PEMBELAJARAN dengan menggunakan penanda wacana.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Permainan bahasa dan bersoal jawab

1. Murid diminta memadankan kad perkataan Ilmu : Sejarah Lampiran 1


menjadi penanda wacana. Nilai : Menghargai

2. Murid membaca penanda wacana yang


telah dipadankan.

3. Bersoal jawab dengan murid dan


mengaitkan dengan tajuk pelajaran.

Bacaan dan perbincangan

1. Murid membaca catatan lawatan yang ENT: Lampiran 2


diberi secara senyap. BCB: Bacaan mekanis
KB: Menjana Idea
2. Murid diminta membina ayat dengan KP : Verbal linguistik
menggunakan penanda wacana yang sesuai
berpandukan jadual catatan yang dibaca. Nilai : Kerjasama

KBAT : Aplikasi

Menyampaikan maklumat

1. Secara kumpulan, murid diminta EMK : : Celik Kewangan Lampiran 3


152
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM
melengkapkan jadual anggaran kos ENT :
perbelanjaan. KP: Verbal Linguistik
KB: Menjana Idea
2. Setiap wakil kumpulan diminta
membentangkan hasil perbincangan Nilai : Kerjasama
mereka menggunakan penanda wacana.

Penilaian

1. Murid diminta menulis laporan Lawatan ENT : Lampiran 4


Sambil Belajar dengan menggunakan ayat KB : Menjana Idea
tunggal, ayat majmuk dan penanda wacana
yang sesuai.

Pemulihan

1. Murid diminta melengkapkan ENT: Lampiran 5


tempat kosong berdasarkan KB : Mengenal pasti
petikan dengan penanda wacana
yang sesuai.

Pengayaan

1. Murid membina ayat tunggal dan ayat ENT: Lampiran 6


majmuk menggunakan penanda wacana KB : Mengesan
yang sesuai.

153
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Lampiran 1
Lampiran 1
Padankan kad perkataan di
bawah menjadi penanda
wacana.

Di itu
samping

Selain sekali

Oleh itu

Akhir sebab

154
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Lampiran 2
Baca dan fahami catatan
lawatan di bawah.

Waktu Aktiviti

5.30 pagi Bangun tidur, mengemaskan tempat tidur, mandi dan bersiap

Berkumpul di pekarangan sekolah. Mendengar taklimat ringkas daripada


7.00 pagi
guru.

8.00 pagi Beratur menaiki bas.

9.00 pagi Bersarapan di perhentian rehat dan rawat Air Keroh, Melaka.

Sampai di Planetarium Negara.


10.30 pagi Mendengar taklimat daripada pegawai bertugas.

Melawat Planetarium Negara, mengambil gambar dan mencatat maklumat


11.00 pagi tentang planet Zuhal yang dipamerkan.
Mencuba teleskop mini untuk melihat gerhana bulan.

1.30 petang Solat dan makan tengah hari.

3.00 petang Pergi ke Pasar Seni dan membeli cenderamata untuk keluarga dan rakan.

155
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Menaiki bas untuk pulang ke rumah.


5.00 petang
Berasa sungguh gembira kerana dapat melawat ke Planetarium Negara.

Lampiran 3

Andaikan kamu memiliki


RM 100. Tuliskan
anggaran kos
perbelanjaan .

Anggaran Kos
.Bil Butiran
Perbelanjaan
1. Tambang pengangkutan

2. Kos makan dan minum

3. Tiket masuk

4. Pembelian cenderamata

Jumlah

156
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Lampiran 4
Sebagai Setiausaha Persatuan Alam Sekitar, Penilaian
kamu telah ditugaskan untuk menulis
laporan tentang aktiviti lawatan yang telah
diadakan oleh Persatuan Alam Sekitar. Tulis
laporan itu selengkapnya.

Laporan Lawatan ke Planetarium Negara

157
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Lampiran 5
Lengkapkan petikan di bawah Pemulihan
dengan penanda wacana yang
sesuai

Faiz berasa sungguh gementar ketika menjejakkan kaki ke dalam pesawat udara
itu tadi. ___________________ inilah kali pertama Faiz menaiki kapal terbang. Dia dan
keluarganya akan bercuti ke Kuala Lumpur. _____________Faiz sungguh teruja untuk
melihat Menara Berkembar Petronas yang menjadi mercu tanda kebanggaan negara.
_________________ Faiz juga tidak sabar untuk mengunjungi Menara Berkembar
Petronas.

Semasa tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, pak ciknya telah
sedia menunggu. Setelah menyalami pak ciknya, Faiz dan keluarganya menaiki kereta.
Sepanjang perjalanan ke rumah pak ciknya, matanya tidak lepas memandang keindahan
bangunan kota metropolitan Kuala Lumpur.______________ dia berbesar hati kerana
menjadi warganegara Malaysia yang maju dan makmur ini.

Faiz berpeluang untuk menyertai beberapa aktiviti di Petrosains seperti


menjelajah Dino Trek, menaiki simulator helikopter dan banyak lagi. Aktiviti-aktiviti
tersebut amat bermanfaat kerana dapat menambah pengetahuan. Faiz rambang mata
apabila melihat pelbagai barang cenderahati yang dijual di situ. _______________, dia
tetap ingat akan pesanan ibunya agar berpada-pada ketika berbelanja.
____________________ dia membeli rantai kunci bebentuk dinosaur untuk dihadiahkan
kepada rakan karibnya.

_______________ mereka pulang setelah menghabiskan seminggu di sana.


Mereka mengucapkan terima kasih kepada pak ciknya atas layanan baik sepanjang
mereka berada di sana. 158
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru Tahun 6
2015
Sekolah Kebangsaan

Lampiran 6
Pengayaan
Bina ayat majmuk menggunakan penanda
wacana yang sesuai bagi menyudahkan frasa
di bawah.

Jika saya memiliki RM100, saya akan


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

159