Anda di halaman 1dari 1

CATATAN REFLEKSI

1. Isu /perkara yang difokus:

Sudut RMT di kantin sekolah

2. Analisis isu/perkara yang difokus:

2.1 Kekuatan:

Terdapat sudut RMT di kantin sekolah yang dilengkapi dengan info penting.

2.2 kelemahan:

Sudut RMT tidak ceria walaupun dilengkapi dengan info penting.

3. Cadangan penambahbaikan:

Guru boleh menceriakan sudut tersebut dengan melukis mural di dinding.