Anda di halaman 1dari 4

Anexa 1

Nota de SOLICITARE BENEFICIARI servicii cabinet asistenta


psihopedagogica

/ nr inreg Registru evidenta a activitatilor din cabinetul de asistenta


psihopedagogica..

Prin prezenta, dl/dna.


.in calitate de ELEV/ CADRU DIDACTIC/
PARINTE elev al Colegiului Emil Negrutiu, clasa...solicit
serviciile cabinetului de asistenta psihopedagogica.

Motivul
solicitarii
..........................

Data
Semnatura

Anexa 1

Nota de SOLICITARE BENEFICIARI servicii cabinet asistenta


psihopedagogica

/ nr inreg Registru evidenta a activitatilor din cabinetul de asistenta


psihopedagogica..

Prin prezenta, dl/dna.


.in calitate de ELEV/ CADRU DIDACTIC/
PARINTE elev al Colegiului Emil Negrutiu, clasa...solicit
serviciile cabinetului de asistenta psihopedagogica.

Motivul
solicitarii
..........................

Data
Semnatura

Anexa 1
Nota de SOLICITARE BENEFICIARI servicii cabinet asistenta
psihopedagogica

/ nr inreg Registru evidenta a activitatilor din cabinetul de asistenta


psihopedagogica..

Prin prezenta, dl/dna.


.in calitate de ELEV/ CADRU DIDACTIC/
PARINTE elev al Colegiului Emil Negrutiu, clasa...solicit
serviciile cabinetului de asistenta psihopedagogica.

Motivul
solicitarii
..........................

Data
Semnatura

Anexa 2

Nota de INFORMARE a DIRIGINTELUI de catre consilierul scolar

/ nr inreg Registru evidenta a activitatilor din cabinetul de asistenta


psihopedagogica

Prin prezenta am informat Dl/Dna diriginta..a


clasei..

despre solicitarea elevului/parintelui elevului


din data
de.pentru a beneficia de serviciile cabinetului de asistenta
psihopedagogica, urmand a fi realizata o notificare de comun acord, diriginte-
consilier scolar, despre datele programarii, respectiv prezenta elevului/parintelui
elevului, la cabinetul de asistenta psihopedagogica, in vederea respectarii
procedurii interne din scoala,recomandata de catre managementul institutiei.

Mentiuni notificare/ date programare:


.........

Data
Semnatura diriginte
Anexa 2

Nota de INFORMARE a DIRIGINTELUI de catre consilierul scolar

/ nr inreg Registru evidenta a activitatilor din cabinetul de asistenta


psihopedagogica

Prin prezenta am informat Dl/Dna diriginta..a


clasei..

despre solicitarea elevului/parintelui elevului


din data
de.pentru a beneficia de serviciile cabinetului de asistenta
psihopedagogica, urmand a fi realizata o notificare de comun acord, diriginte-
consilier scolar, despre datele programarii, respectiv prezenta elevului/parintelui
elevului, la cabinetul de asistenta psihopedagogica, in vederea respectarii
procedurii interne din scoala,recomandata de catre managementul institutiei.

Mentiuni notificare/ date programare:


.........

Data
Semnatura diriginte

Anexa 3

NOTA de INFORMARE SOLICITARE PREZENTA PARINTE

/ nr inreg Registru evidenta a activitatilor din cabinetul de asistenta


psihopedagogica..

Prin prezenta am informat si solicitat


DIRIGINTELE.CLASEIdespre nevoia
contactarii parintelui/parintilor
elevului.. in vederea stabilirii unei
date in care acesta/acestia va/vor fi prezent/prezenti la cabinetul de asistenta
psihopedagogica.

Din considerente organizatorice si procedurale privind accesul in unitate,


dirigintele va fi responsabil de contactarea parintelui/parintilor si
anuntarea prezentei in scoala.
Alte mentiuni:

..

Data
Semnatura diriginte

Anexa 3

NOTA de INFORMARE SOLICITARE PREZENTA PARINTE

/ nr inreg Registru evidenta a activitatilor din cabinetul de asistenta


psihopedagogica..

Prin prezenta am informat si solicitat


DIRIGINTELE.CLASEIdespre nevoia
contactarii parintelui/parintilor
elevului.. in vederea stabilirii unei
date in care acesta/acestia va/vor fi prezent/prezenti la cabinetul de asistenta
psihopedagogica.

Din considerente organizatorice si procedurale privind accesul in unitate,


dirigintele va fi responsabil de contactarea parintelui/parintilor si
anuntarea prezentei in scoala.

Alte mentiuni:

..

Data
Semnatura diriginte