Anda di halaman 1dari 5

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

BAHASA ARAB TINGKATAN 4 KERTAS 2

2 JAM 30 MINIT

ARAHAN:

1. Kertas soalan ini mengandungi 5


soalan.

2. Jawab soalan 1 dan 2. Pilih dan 1


3
jawab 2 soalan sahaja daripada 0
soalan 3, 4 dan 5. 3
2
0
3. Soalan hendaklah dijawab dalam3
kertas jawapan yang disediakan. 0

4. Kertas jawapan hendaklah 4


3
diserahkan kepada pengawas 0
peperiksaan setelah masa tamat.
E

120..
..
(Ust.
(Ust.
(Ustzh
Madrisshafiee
Mohamad
Hjh. Nuridah
Salleh
Tahiruddin)
Somoh)
Amit)