Anda di halaman 1dari 2

PERBEZAAN ANTARA PENILAIAN FORMATIF DAN PENILAIAN

SUMATIF

Penilaian formatif dan penilaian sumatif mempunyai beberapa ciri-ciri perbezaan dari
segi pengertian, tujuan, aktiviti, masa, bentuk sasaran, liputan, rekod dan tindakan.

Berikut merupakan perbandingan perbezaan antara dua jenis penilaian.

Jenis Penilaian Formatif Penilaian Sumatif


Ciri

Satu jenis ujian formal atau tak Satu jenis ujian formal untuk
Pengertian formal untuk mengesan tahap mengesan tahap pencapaian
penguasaan dan kemajuan murid dalam sesuatu tap
di dalam kelas. persekolahan.

Mengesan penguasaan dan Mengesan pencapaian murid


Tujuan kemajuan murid untuk membaiki berdasarkan beberapa unit
kelemahan dengan kada segera. pembelajaran dan
pemeringkatan gred murid di
dalam kelas.

Menjalankan ujian formal atau Menjalankan ujian formal dalam


Aktiviti tidak formal semasa sesi beberapa waktu berdasarkan
pengajaran dan pembelajaran ketetapan jadual secara individu
sama ada dibuat secara individu, mengikut kelas.
kumpulan atau menyeluruh.

Masa Semasa sesi pengajaran Semasa semester pertama


dilakukan atau setiap hujung (pertengahan tahun) dan
bulan. semester kedua (akhir tahun).

Ujian tidak formal (pemerhatian Ujian formal adalah ujian kertas


Bentuk dan sesi soaljawab), atau formal pensel atau ujian, lisan dalam
(ujian bulan) melibatkan ujian jangka masa yang ditetapkan
kertas pensel dam masa yang mengikut kesesuaiannya.
singkat.
Sasaran Secara individu, secara kumpulan Secara kelas
atau kelas.

Liputan Meliputi sesuatu kemahiran (ujian Meliputi beberapa unit


tidak formal) atau beberapa pembelajaran atau sesuatu
kemahiran (ujian formal) tahap persekolahan

Rekod Tiada (bagi ujian tidak formal) Penggunaan rekod profil atau
dan penggunaan senarai semak pensijilan.
atau rekod prestasi (bagi ujian
formal)

Membetulkan kelemahan dengan Menempatkan murid kumpulan


kadar segera atau menjalankan atau kelas yang sesuai.
Tindakan aktiviti pengayaan atau Merancan g dan mengubahsuai
pemulihan di dalam kelas. pelajaran atau kurikulum.
Memberi sijil berdasarkan
pencapaian dalam peperiksaan.