Anda di halaman 1dari 2

Terapi Keluarga Strategik Jay Hayley & Cloe Madanes

it is a therapy where the therapist initiates what happens during therapy,


designs a specific approach for each person's presenting problem, and where
the therapist takes responsibility for directly influencing people.

Keluarga = individu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi,


mempunyai peraturan dan cara bertingkah laku tertentu, sentiasa cuba
kekalkan kestabilan walupun bermasalah.

Peranan kaunselor: lebih banyak memberi arahan, campur tangan dalam


menentukan goal, pelan spesifik (kerja rumah) utk mengubah.

Punca-punca masalah:

1 Perubahan struktur dlm system hierarki keluarga menimbulkan


ketidakstabilan.
2 Ahli kelompok tidak bertanggungjawab.
3 Peraturan tidak sesuai.
4 Masalah individu: tidak ingin berubah; menyalahkan orang lain.

Proses:

1 Peringkat Prasesi: suasana terapeutik yg membolehkan ahli


melibatkan diri, bersedia membuat perkongsian tanpa berasa diancam.
2 Peringkat Masalah: kaunselor memproseskan soalan kepada klien
untuk memahami, menganalisis, menerokakan masalah sebenar.
3 Peringkat Interaksi: Ahli diminta atau dipaksa utk membincangkan
masalah mereka: hierarki, coalition, komunikasi.
4 Peringkat Goal Setting: Fokus kepada isu yg paling memerlukan
penyelesaian, setujui oleh kaunselor dn ahli. Sambil membincangkan
masalah, sambil menentukan matlamat (goal) untuk menyelesaikan
masalah dan cara mencapai matlamat.
5 Peringkat Akhir: Peringkat setting-tugas (Task-setting stage).
Merumuskan sesi-sesi dengan memberikan KERJA RUMAH kpd ahli-
ahli keluarga utk melakukan di luar sesi.
Sebagai tambahan, kaunselor melanjutkan pemahamannya terhadap
masalah keluarga, dinamika.

Teknik-teknik:
Kerja rumah (homework assignments):

Matlamat- mengubahkan dinamika keluarga yg bermasalah.

Dilakukan di luar sesi. Membantu perjalinan hubungan yg lebih erat. Bersifat


hands-on.

Hanya diberikan selepas beberapa sesi yang membantu membina hubungan


saling mempercayai antara kaunselor dengan keluarga.

Anda mungkin juga menyukai