Anda di halaman 1dari 2

FONOLOGI = HURUF VOKAL

VOKAL DEPAN SEMPIT [ i ]


- depan lidah diangkat setinggi-tingginya
- depan lidah dinaikkan hingga hampir menyentuh lelangit keras,
- sementara hujung lidah didekatkan pada gusi.

- Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung.


- Contoh: bilik, titik, ipar, jari, cari

VOKAL DEPAN SEPERUH SEMPIT [ e-taling ]


- depan lidah diturunkan sepertiga
- contoh perkataan : epal, elok, enak

VOKAL DEPAN LUAS [ a ]


- depan lidah diturunkan serendah-rendahnya
- Lelangit lembut berkeadaan terangkat rapat ke belakang tekak
- contoh perkataan : barang, sayang, abang

VOKAL TENGAH [ e-pepet ]


- dihasilkan dengan meletakkan lidah seperti biasa di lantai rongga
mulut.
- Bahagian tepi lidah dilengkungkan sedikit
- rongga mulut berkeadaan sederhana luasnya.

- Contoh: enam, empat, kenduri, gerai


VOKAL BELAKANG SEMPIT [ u ]
- dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah setinggi mungkin ke
atas
- tetapi tidak menutup ruang aliran udara. Bentuk bibir dibundarkan.

- Contoh: ubat, ulat, undang, udang, ulang

VOKAL BELAKANG SEPARUH SEMPIT [ o ]


- dihasilkan dengan menurunkan belakang lidah 1/3
- di antara tempat yang paling tinggi dan tempat yang paling rendah.
- Contoh: obor, solo, polo, toko, orang