Anda di halaman 1dari 2

Hari: ........................... Tarikh : ..............................

Kira peralatan kebersihan diri di bawah dan tulis bilangannya.