Anda di halaman 1dari 10

1.

0 Pendahuluan

Pendidikan telah memainkan peranan yang penting dalam setiap hidup pelajar kerana ia
menentukan masa depan mereka. Pelajar-pelajar sekolah yang mendapat keputusan yang
cemerlang dalam peperiksaan telah mendapat peluang ke IPTA termasuk IPTS dan IPG
tetapi mereka gagal mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Ini kerana,
mereka gagal mencapai kecemerlangan dalam aspek matlamat diri. Ini menyebabkan
pelajar gagal mencapai kecemerlangan dalam akademik. Hal ini berlaku kerana mereka
tidak membuat perancangan yang tutur.

Para pelajar yang belajar di pelbagai institut pengajian harus membuat perancangan
yang tutur untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik mahupun dalam matlamat diri.
Oleh itu, mereka perlu membuat perancangan jangka pendek dan perancangan masa
panjang. Melalui perancangan jangka pendek dan perancangan jangka panjang mereka
dapat mencapai matlatmanya dengan sempurna tanpa sebarang halangan.

Konsep SMART merupakan satu elemen yang penting dalam mencapai kecemerlangan
dalam bidang akademik dan matlamat diri yang berasaskan perancangan jangka pendek
dan perancangan jangka panjang. Dengan konsep SMART dan perancangan jangka
pendek dan perancangan jangka panjang dapat mencapai kecemerlangan dalam matlamat
diri dan juga dalam bidang akademik khususya di IPG.

2.0 Konsep SMART

Dari pandangan, sebagai seorang pelajar IPG saya telah mengamalkan konsep SMART.
Ini kerana konsep ini membantu saya dalam membuat perancangan jangka pendek dan jangka
panjang untuk mencapai matlamat akademik dan diri. Setiap huruf dalam perkataan SMART
membawa erti dan refleksi yang tertentu yang berkaitan dengan kehidupan saya. Refleksinya
boleh membantu saya dalam mencapai matlamat diri dan akademik di IPG.

1
Specific

Timely Measurable

SMART

Realistic

Achievable

Gambar Rajah 1: Smart

Merujuk huruf S dalam perkataan SMART membawa maksud specific. Maksud


specific ialah kita mesti mempunyai matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas akan membantu
untuk mencapai matlamat diri dan akademik.

Seterusnya, merujuk huruf M dalam perkataan SMART membawa maksud


measurable. Maksud measurable tahap pencapaian kita dapat di ukur.

Selain itu, merujuk huruf A dalam perkataan SMART membawa maksud achievable.
Maksud achievable ialah matlamat yang kita rancang harus dicapai.

Tambahan pula, merujuk huruf R dalam perkataan SMART membawa maksud


realistic. Maksud realistic adalah kita harus mencapai matlamat kita tanpa bergantung kepada
bantuan orang lain.

Akhirnya, merujuk huruf T dalam perkataan SMART membawa maksud timely.


Maksud timely adalah kita harus mencapai matlamat kita pada tempoh masa yang kita
tetapkan.

2
3.0 Kelebihan smart

Antara kelebihan SMART adalah kita dapat pemikiran yang jelas terhadap matlamat
diri kita. Kita juga tidak akan memberi pemerhatian terhadap benda lain agar kita tidak
memilih jalan yang tidak bermanfaat. Dengan ini, kita dapat mencapai matlamat kita pada
sasaran yang kita ditetapkan.

Selain itu, SMART dapat membantu dalam mengetahui kelemahan yang menjadi
halangan kita untuk mencapai matlamatnya supaya kita dapat memperbaikinya. Ia
membantu kita dalam membuat suatu pengukuran dalam pencapain matlamat diri kita juga.

Seterusnya, SMART membantu mengetahui kebolehhan yang dimiliki oleh kita supaya
kita dapat memilih matlamatnya dan kita boleh mencapai matlamatnya tanpa sebarang
halangan.

Tambahan pula, SMART dapat memberi kesedaran bahawa tidak mengambil masa
yang terlalu panjang untuk kita dalam mencapai matlamat diri yang kita dihidangkan.

4.0 Perancangan jangka pendek

Perancangan jangka pendek merujuk kepada perancangan yang meliputi jangka masa satu
tahun atau dua tahun. Sebagai seorang pelajar guru di IPG, saya mempunyai pelbagai
matlamat diri pada masa ini.

3
Pencapai
an
akadeik

Matlam
Hubunga kesihata
n at diri n
saya

kewanga
n

Gambar Rajah 2: Matlamat diri saya

Walaubagaimana pun, saya juga mempunyai perancangan matlamat akademik dalam


jangka pendek di IPG. Perancangan matlamat akademik saya ialah mendapat skor yang
tinggi dalam semua assignment dan mendapat keputusan 4 flat dalam peperiksaaan yang
akan saya dudu ki pada hujung penggal satu.
4.1 Langkah langkah

Untuk mencapai matlamat diri dan matlamt akademik, iaitu mendapat skor yang tinggi
dalam semua assignment dan mendapat keputusan 4 flat dalam peperiksaaan, saya telah
mengambil pelbagai insiatif untuk mencapai matlamat saya dalam jangka pendek ini.
Perkataan specific merujuk kepada matlamt diri dan matlamat akademik. Ia juga
menunjukkan matlamat yang saya dipilih ini adalah jelas dan terperinci. Saya akan
menumpukan sepenuh perhatian terhadap matlamat yang saya ingin dicapaikan. Saya juga
tidak akan mengubah fikiran saya untuk mengubah matlamatnya kerana pilihan matlamat
yang dipilih oleh saya adalah tetap.

4
Seterusnya, perancangan yang kedua saya untuk mendapat skor yang tinggi dalam
semua assignment dan mendapat keputusan 4 flat ialah saya akan sentiasa memastikan
bahawa matlamat yang dipilih oleh saya dapat diukur. Ini merujuk kepada measurable. Ini
kerana, kelemahan yang ada pada saya boleh diperbaikikan. Saya akan sentiasa membuat
banyak latihan dan membuat ulang kaji untuk memperbaikikan kelemahan diri saya.

Disamping itu, perancangan yang ketiga untuk mendapat skor yang tinggi dalam semua
assignment dan mendapat keputusan 4 flat adalah saya akan sentiasa memastikan bahawa
matlamat yang saya dipilih bolehnya dicapai. Ia merujuk kepada perkataan achievable.
Oleh itu, saya akan berlebih fokus dalam mencapai matlamat diri saya.

Selain itu, bagi mencapai matlamat diri dan akademik, saya tidak akan bergantung
kepada bantuan orang lain. Oleh itu, Saya akan menerapkan nilai berdikari. Ia merujuk
kepada perkataan realistic. Dengan ini, saya akan berusaha sendiri untuk mencapai
malamatnya.

Akhirnya, saya memastikan bahawa matlmat diri saya perlu dicapai dalam tempoh masa
yang ditetapkan. Ia pula merujuk kepada perkataan Timely. Untuk mencapai matlamatnya
pada tempoh masa yang ditetapkan, saya akan rajin berusaha dan belajar bersungguh-
sungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.

5.0 Perancangan jangka panjang

Maksud perancangan jangka panjang ialah satu rancangan umum yang komprehensif atau
menyeluruh yang menerangkan rancangan meyeluruh untuk mencapai matlamat. Perancangan
ini meliputi tempoh masa yang panjang iaitu melebihi tiga tahun. Sebagai seorang pelajar guru
di IPG, saya juga mempunyai perancangan jangka panjang. Perancangan saya ialah dari segi
matlamat diri dan akademik. Iaitu, saya ingin menjadi seorang pelajar guru yang cemerlang dan
seorang bakal guru Bahasa Tamil pada lima tahun yang akan datang.

5.1 Langkah-langkah

5
Antara langkah- langkah yang saya akan ambil untuk mencapai matlamat diri adalah
saya akan sentiasa fokus dan menumpuhkan perhatian yang sepenuhnya untuk mencapai
matlamat saya. Saya juga akan set minda saya untuk mencapai matlamat.

Selain itu, untuk menjadi seoarang bakal guru yang cemerlang, saya perlu membuat
suatu pemantauan terhadap saya dalam aktiviti menerusi untuk mencapai maklumat. Dengan
ini, saya boleh megetahui bahawa saya dalam perjalanan yang dirancangkan untuk mencapai
matlamatnya. Saya juga akan menilai kebolehan dan kelemahan diri yang ada pada saya. Ini
kerana, saya dapat mengukur tahap pencapain matlamat berdasarkan aspek measurable.

Seterusnya, saya juga akan membuat beberapa langkah untuk mencapai matlamat diri saya
secara berdikari iaitu tanpa bergantung kepada bantuan orang lain berdasarkan aspek
realistic. Jika saya mengalami sebarang halangan dalam mencapai matlamat diri, saya akan
mendengar kepada nasihat ibu bapa.

Akhirnya, untuk memastikan pengurusan diri saya tutur, saya akan menguruskan masa
dengan lebih efisien dan bersistematik yang berdasarkan aspek timely. Bagi memastikan
bahawa saya menggunakan masa dengan sistematik, saya akan membuat suatu jadual waktu
yang mengandungi aktiviti harian sendiri. Dengan ini, saya dapat melakukan kerja saya pada
masa yang tetap.

6.0 Penutup

Secara Kesimpulannya, ini adalah rancangan-rancangan saya untuk mencapai


matlamat diri dan akademik. Saya akan mematuhi segala rancangan saya dalam lima
tahun supaya saya dapat mencapaikan matlamat saya. Dengan kegunaan konsep
SMART juga saya dapat merealisasikan matlamat diri saya. Elemen- elemen yang
mengandungi dalam konsep SMART memberi satu refleksi terhadap pencapaian
matlamat. Akhir sekali, saya akan dapat menjadi seorang bakal guru yang cemerlang
dalam misi matlamat saya.

6
7.0 Rujukan

Internet

Dilayari pada ogos 22

Konsep Smart

http://www.kirmansyam.com/tag/konsep-smart

Dilayari pada ogos 23

Perancangan jangka pendek

7
https://uniprof.wordpress.com/2013/12/27/bahagian-4-prinsip-prinsip-perancangan-
kepentingan-perancangan/

Dilayari pada ogos 24

Perancangan jangka panjang

http://carajuki.com/inilah-pengertian-dan-bentuk-investasi-jangka-panjang/

Dilayari pada ogos 26

Elemen- elemen kemahiran belajar

http://cikguaniza-kemahiranbelajar/2009/02/belajar-cara-belajar-bcb.html

Dilayari pada ogos 27

Penetapan matlamat diri dan akademik

https://sites.google.com/site/kemahiranbelajar123/bab-2-pengurusan-pembelajaran/2-1-
penetapan-matlamat-diri-dan-akademik

8.0 Lampiran

8
Gambar 1: merujuk kepada buku kemahiran belajar

Gambar 2: merujuk kepada buku yang mengadungi teks kemahiran belajar

9
Gambar 3: merujuk kepada buku kemahiran belajar

10