Anda di halaman 1dari 5

Berkuatkuasa Jun 2013 0

Pro Forma Kursus


Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan
Reka Bentuk Dan Teknologi

Nama Kursus Asas Teknologi Bahan dan Pembuatan


Basic Material and Manufacturing Technology
Kod Kursus RBT1044
Kredit 4(3+1)
Jam Pembelajaran 160 Jam
Bahasa Pengantar Bahasa Melayu
Prasyarat Tiada
Semester Dua
Hasil 1. Mengamalkan peraturan keselamatan dalam bengkel Reka
Pembelajaran Bentuk dan Teknologi. (2.1, 3.1,4.2, 4.3, 5.5, 7.1 )

2. Menjelaskan jenis-jenis peralatan, mesin dan proses-proses yang


berkaitan dengan teknologi pembuatan. (1.1, 1.3, 6.3)

3. Mengkategorikan bahan-bahan kejuruteraan yang biasa


digunakan dalam bidang pembuatan. (1.1,1.3, 6.4 )

4. Mengaplikasikan kemahiran asas pembuatan. (2.4, 6.5, 7.4)

5. Menghubungkaitkan jenis bahan dengan kaedah pembuatan dan


reka bentuk yang dihasilkan (1.5, 6.1, 7.5, 8.2, 8.4)

Sinopsis Kursus ini memberikan pengetahuan dan kemahiran dalam tajuk


keselamatan Bengkel, Asas Teknologi Bahan dan Asas Teknologi
Pembuatan. Bagi tajuk keselamatan Bengkel menekankan tentang
tingkahlaku, pakaian, pencegahan kebakaran dan peraturan
keselamatan di bengkel. Asas Teknologi bahan pula menyentuh
tentang bahan daripada kayu, bahan-bahan logam dan bukan logam.
Bagi tajuk Asas Teknologi Pembuatan adalah berkaitan peralatan
ketukangan, barangan logam dan kelengkapan, tanggam kayu, proses
pembentukan dan pemindahan tenaga.

This course provides knowledge and skills in the title of the safety
workshop, Basic of Technology and Basic of Materials Manufacturing
Technology. For security topics emphasized on behavior, dress, fire
prevention and safety regulations in the workshop. For Technology
base material touched on material from wood, metal materials and
non-metallic. The topic of Basic Manufacturing Technology are related
to craftsmanship equipment, metal products and equipment, wood
joinery, the process of formation and energy transfer.

Berkuatkuasa Jun 2013 1


BIL. TAJUK KANDUNGAN JAM
1 Keselamatan Bengkel 1.1 Aspek Keselamatan 5
Pengenalan
Tingkah laku dan pakaian
Pencegahan kebakaran
Peraturan keselamatan di
bengkel
2 Asas Teknologi Bahan 2.1 Bahan-bahan Logam 5
2.1.1 Ciri-ciri bahan logam:
Logam Ferus:Keluli,
besi tuang, aloi
Logam Bukan Ferus:
Aluminium, zink,
kuprum dll

2.2 Bukan Logam 5


2.2.1 Ciri-ciri bahan bukan logam:
Plastik (termoset dan
termo haba),
Getah,
Seramik dan lain-lain
5
2.3 Kayu
2.3.1 Ciri-cirikayu :
Sifat utama kayu
kekuatan tegangan,
kekuatan mampatan dan
ricihan, kekerasan
Jenis-jenis kayu dan
pengelasan
Struktur kayu
Pengeringan kayu
Kecacatan kayu
Proses pembuatan kayu:
veneer, papan lapis, MDF
3 Asas Teknologi Pembuatan 3.1 Peralatan Ketukangan 5
3.1.1 Alatan Tangan
mengukur
menanda
membentuk
memotong

3.1.2 Mesin
Pemotongan satu poin

Berkuatkuasa Jun 2013 2


BIL. TAJUK KANDUNGAN JAM
Pemotongan multi-poin
Pemotongan abrasif

3.1.3 Kegunaan alatan tangan


dan mesin
3.1.4 Baik pulih alatan tangan

3.2 Barangan Logam dan 5


Kelengkapan
3.2.1 Jenis barangan logam
dan kelengkapan
3.2.2 Cara pemasangan alat
kelengkapan.

3.3 Tanggam Kayu 5


3.3.1 Jenis dan kegunaan :
tanggam temu
tanggam parit
tanggam lekap palang
tanggam lubang dan
puting
tanggam temu serong
tanggam bajang

3.4 Proses Pembentukan 5

3.4.1 Penuangan, Kerja Tekan,


Pengacuan dan
Pembentukan Plastik

3.5 Pemindahan Tenaga 5

3.5.1 Proses Pemindahan Tenaga


berikut:
Takal
Tali sawat
Gear
Bearing
Gandar

3.6 Proses Pembuatan produk

Berkuatkuasa Jun 2013 3


BIL. TAJUK KANDUNGAN JAM
(amali)

3.6.1 Menghasilkan satu produk


yang mengandungi proses
berikut:

Langkah proses pembuatan


2
produk
Proses penyediaan tanggam 3
Proses Pemotongan dan 5
Pemesinan: bahan kayu dan
logam
Proses Penyambungan:
Kekal dan Tidak Kekal 10
(Kimpalan, rivet, paku, skru,
glu dan lain-lain)
Kemasan produk
10
Jumlah 75 Jam

Pentaksiran Kerja Kursus 60%


Peperiksaan 40 %
Jam Jam Pembelajaran Bersemuka 75 Jam
Pembelajaran Jam Pembelajaran Bukan Bersemuka 85 Jam
Rujukan Asas Khairul Nizam M.A et.Al (2004). Modul Bahan Binaan Awam. Kuala
Lumpur: Kem. Pengajian Tinggi

Mat Lazim Zakaria, (1987). Bahan dan Binaan. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka

Zainal Abidin Ahmad (1998). Proses Pembuatan Jilid II : Skudai :


Universiti Teknologi Malaysia.

Rujukan Lesko, J. (1999). Industrial design materials and manufacturing.New


Tambahan York: John Wiley & Sons, Inc.

Stensel, P., Tung, A. & Soh Beng Seng (2000). Keeping up with Design
And Technology. Singapore: Pearson Education Asia Pte Ltd.

Stensel, P., Tung, A. & Soh Beng Seng. (2000). Building a foundation
with Design & Technology. Singapore: Pearson Education Asia
Pte Ltd.

Ulrich, K.T. &Steren, D.E. (2000). Product design and development.


Boston: McGraw Hill.

Berkuatkuasa Jun 2013 4