Anda di halaman 1dari 1

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN

DIUTAMAKAN
Ruj. Tuan :
Ruj. Kami :
Tarikh : 03 JANUARI 2017
Kepada,

xxxxxxxxxx

Tuan/Puan,

PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT KELAB CEGAH JENAYAH,


Xxxxxx

Berhubung dengan perkara tersebut di atas dinyatakan, maka pada menjalankan kuasa
yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub
dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan 21 Mei 1998 P.U (A) 196 bahawa tuan/puan telah
dilantik sebagai GURU PENASIHAT UNIT x SESI 2017 berkuat kuasa mulai 03 JANUARI
2017 hingga 31 DISEMBER 2017.

2. Sehubungan itu, tuan/puan dikehendaki merujuk senarai tugas dan tanggungjawab


yang perlu dilaksanakan oleh tuan sepanjang memegang jawatan tersebut sepertimana
yang terkandung di dalam Buku Pengurusan Kokurikulum 2017.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab dengan


penuh dedikasi untuk meningkatkan prestasi kokurikulum sekolah.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

Sk : Fail Peribadi/PBPPP
Fail Unit Kokurikulum

(Sila catatkan nombor rujukan apabila berurusan dengan kami. Terima kasih.)