Anda di halaman 1dari 1

TAHUN/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MASA/MAT
A
PELAJARAN
Dunia Seni 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi EMK
Visual kreatif Seni
1.1.1 Unsur seni 1.2.1 Media 1.3.1 1.4.1 Kreativiti,
Keusahawanan
Tahun 2 1.1.1.1 1.2.1.1 1.3.2 1.4.2 (EK1-EK5) dan Nilai
murni
Masa : 1.1.1.2 1.2.1.2 1.3.3 Bahan Bantu
12.20-1.20 Belajar
tgh
1.1.1.3 1.2.2 Proses dan 1.Contoh : hasil
Teknik karya
Bidang : 1.1.2 Prinsip 1.2.2.1 2.Media :
Menggamb rekaan Pensel,berus,
ar (Catan)
1.1.2.1 Warna poster,
palet,kertas
lukisan.
Tema Objektif Pembelajaran Refleksi
/Tajuk :
Alam
semulajadi
(Pokok Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut Pada akhir
Bunga) tajuk) pembelajaran:
1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada __ /__murid dapat
catan. mencapai
2.Memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam objektif yang
membuat catan. ditetapkan
3.Mengaplikasi pengetahuan,kefahaman dan kemahiran media,proses dan dan ___orang murid
teknik serta yang
bahasa seni visual dalam penghasilan catan. tidak menguasai
4.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan diberi bimbingan .
penekanan pada
bahasa seni visual.
Aktiviti P&P
1. Guru menunjukkan contoh catan gambar pokok bunga.
2. Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan.
3. Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru.
4. Murid mempamer dan menceritakan catan yang dihasilkan.
Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan pokok bunga
berdasarkan empat
Standard Kandungan.