Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DUNIA SENI VISUAL


TAHUN 2

Tarikh
Masa
Kelas
Bidang Membuat corak dan rekaan
Tema Alam Semula Jadi
Tajuk Corak Pembalut Hadiah
Aktiviti Cetakan

Standard 2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi Seni 2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi
Pembelajaran Estetik 2.2.1 Media Kreatif Seni
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1.1, 2.2.1.2 2.3.1 2.4.1
2.1.1.1, 2.1.1.2 2.3.2 2.4.2
2.2.2 Teknik dan 2.3.3
2.1.2 Prinsip Proses
Rekaan 2.2.2.1Teknik
2.1.2.1 Cetakan

Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;


Pembelajaran 1. Menyatakan unsur rupa, warna serta imbangan pada corak rekaan.
2. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak
cetakan.
4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
Guru menunjukkan contoh corak teknik cetakan.
Guru berinteraksi dengan murid tentang bahasa seni visual seperti
rupa, warna dan hormoni.
Aplikasi seni
Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang
sesuai untuk membuat corak teknik cetakan.
Guru membuat cara blok cetakan menggunakan tali parcel dan
bongkah kayu.
Guru menunjuk cara bagi menghasilkan corak teknik cetakan.
Ekspresi kreatif
Murid menggunakan bahan secara kreatif.
Murid menghasilkan teknik cetakan mengikut kreativiti.
Apresiasi Seni
Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.
Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.
Murid menyatakan hasil corak teknik cetakan boleh dijadikan
hiasan pada rekaan lain.
EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti cetakan berdasarkan
empat standard kandungan.
Bahan Bantu 1. Alat : bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet, surat khabar
Belajar 2. Bahan : gam UHU, kertas lukisan dan warna poster atau tempera
3. Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh karya teknik cetakan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pembentangan akan datang.