Anda di halaman 1dari 56

NAMA :

KELAS :
1
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


Borang Rekod Tahap Penguasaan
Pentaksiran Sekolah
Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1

Tahap Prestasi Pencapaian


Bab Tarikh
(TP) Pelajar
1
2
3
1
4
5
6
1
2
3
2
4
5
6
1
2
3
3
4
5
6
1
2
3
4
4
5
6
1
2
3
5.1
4
5
6
1
2
3
5.2
4
5
6
Sila tandakan pada pencapaian pelajar mengikut Tahap Prestasi yang
diperoleh.

RUMUSAN TAHAP PENGUASAAN PELAJAR

Bab 1 2 3 4 5.1 5.2


Tahap
Pencapaian

2

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrif reka bentuk dan teknologi


ii Mendefinisi invensi dan inovasi
iiiMenyatakan satu kepentingan reka bentuk dan teknologi, atau;
iv Menyatakan satu elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada,
atau;
v Menyatakan satu peranan rekabentuk, atau;
vi Menyatakan satu etika dalam reka bentuk1. Nyatakan maksud Reka Bentuk.

2. Nyatakan maksud Teknologi

3. Beri satu kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi

___________________________________________________________

3
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenal pasti dua elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada
ii Menjelaskan dua prinsip reka bentuk
iii Mengenal pasti satu peranan reka bentuk
iv Menerangkan satu etika dalam reka bentuk1. Berdasarkan rajah, kenalpasti elemen reka bentuk yang ada dengan
menandakan pada ruang yang disediakan.

Bil Elemen Tandakan jika ada


1 Garisan
2 Rupa
3 Bentuk
4 Tekstur
5 Saiz
6 Warna
7 Ruang

Sumber : http://evercoolhomes.com/creative-diy-
lamps/

2. Berdasarkan rajah pada soalan 1, nyatakan dan jelaskan dua prinsip yang
reka bentuk yang terlibat.

Prinsip Penerangan / Huraian

4
3. Berdasarkan rajah,pilih sama ada produk tersebut mempunyai peranan
reka bentuk terhadap individu, masyarakat atau negara serta huraikan

Sumber:http://peroduakotadamansara.blogspot.my/2015/10/senarai-harga-kereta-perodua-terkini.html

Peranan kepada Huraian

4. Berdasarkan rajah, nyatakan satu etika yang perlu dititikberatkan oleh


pereka serta huraikan etika tersebut.

Sumber : http://www.bhauto.my/modenas-mr1-rm2948/

Etika Huraian

5
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Melakar satu lakaran reka bentuk produk yang terdiri daripada beberapa
objek asas geometri dengan mengaplikasikan dua elemen dan dua
prinsip

1. Lakarkan satu reka bentuk produk yang terdiri daripada beberapa


gabungan objek asas geometri. Labelkan lakaran anda dan nyatakan dua
elemen dan dua prinsip yang digunakan dalam lakaran produk anda.

6
BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Membanding beza dua prinsip dan dua elemen pada tiga produk yang
berlainan dalam bentuk jadual

1. Banding bezakan ketiga-tiga produk di bawah dari segi elemen dan prinsip

Produk Elemen Prinsip

7
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Menilai objek baharu yang dibina berasaskan elemen dan prinsip reka
bentuk

1. Pelajar di minta membina produk berdasarkan lakaran asas geometri yang


telah dihasilkan sebelum ini.

Nama Produk : _______________________________________________

Kegunaan :

Teknik Pembinaan Produk :

___________________________________________________________

8
BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan semula objek baharu yang sudah dinilai setelah


mengambilkira penambahbaikan.
ii Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan objek baharu
iii Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan objek baharu

1. Nyatakan penambahbaikan yang telah dilakukan terhadap produk anda


(bergambar atau bertulis).

Sebelum Selepas

2. Lakukan ujian penilaian produk anda dan catatkan hasil ujian dalam jadual
di bawah.

Jenis Ujian Parameter Keputusan

9
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrif pengurusan projek reka bentuk

1. Nyatakan definisi pengurusan projek rekabentuk.

2. Berdasarkan pernyataan yang diberi, pilih proses kerja yang bersesuaian


antara skop kerja, tempoh masa atau kos projek.

Proses Kerja Pernyataan


Terdiri daripada skop produk dan skop projek
Melibatkan kualiti, ciri, dan fungsi reka bentuk
yang dikehendaki
Melibatkan kepimpinan dan pengurusan
terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan
ahli kumpulan

Melibatkan peruntukan kewangan bagi


menjayakan projek.

Tempoh yang ditetapkan untuk


menyempurnakan sesuatu projek

10
BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenalpasti masalah yang dihadapi


ii Menjana idea reka bentuk yang dapat menyelesaikan masalah

1. Masalah yang hendak diselesaikan selalunya timbul daripada pengalaman


dan situasi harian. Nyatakan satu masalah yang anda dihadapi. Contoh
pernyataan masalah adalah seperti berikut.

Saya mempunyai hobi mengumpul kereta permainan yang kecil.


Sehingga ke hari ini, saya mempunyai kira-kira 100 kereta kecil di dalam
bilik tidur saya dan kereta kecil ini akan bertambah dari masa ke semasa.
Ini menyebabkan bilik saya berselerak di sebabkan kereta kecil ini tdak
dapat disusun dengan kemas. Oleh itu, saya perlu membuat reka bentuk
tempat untuk menyimpan dan menyusun kereta kecil ini supaya bilik saya
akan sentiasa kemas, tersusun dan cantik

11
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

2. Berdasarkan penyataan masalah yang anda tulis di soalan 1, anda di


minta menjana satu idea bagi menyelesaikan masalah tersebut. Anda
boleh melukis idea tersebut atau anda boleh huraikan idea anda dalam
bentuk ayat.

12
BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Merangka perancangan berdasarkan langkah pengurusan


pelaksanaan projek
ii Melengkapkan jadual kerja perancangan projek

1. Anda dikehendaki melengkapkan perancangan projek berikut :

Langkah 1 Perancangan Projek

Pengurus Projek

Nama Produk

Kuantiti Produk

Pelanggan

Langkah 2 Penjadualan

Jangka Masa Projek

Langkah 3 Pengawalan

Bilangan Ahli Projek


Kualiti (bahan utama yang
digunakan)

13
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


2. Lorekkan pada ruangan mengikut perancangan projek.
BULAN PERTAMA BULAN KEDUA BULAN KETIGA
AKTIVITI
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
Perbincangan
bersama
pelanggan

Penyataan
masalah

Penetapan
Objektif

Pengumpulan
maklumat dan
data

Menyenaraikan
pelbagai
alternatif
lakaran

Menyenarai
bahan, alatan
dan mesin

Membina,
menanda dan
memotong

Membuat
pemasangan
projek

Menguji dan
menilai projek

Membuat
kemasan

Mengumpul,
merekod
maklumat
projek

Mengiran kos
pengeluaran
Membuat
persembahan

14
BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis jadual kerja secara sistematik* (perincian tugasan)

1. Stuktur pecahan murid :

Jawatan Nama Pelajar Tugasan


Pengurus

Setiausaha /
Bendahari

Pereka Bentuk

Pembangun
Mock-Up

2. Senaraikan bahan yang digunakan untuk membuat mock-up :

3. Senaraikan alatan / mesin yang digunakan :

4. Nyatakan tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan projek

5. Jumlah tenaga manusia (sumber manusia) yang diperlukan untuk


menghasilkan produk.

15
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Menilai perancangan yang disediakan mengikut prosedur (masa,


langkah kerja, kewangan, sumber manusia)

1. Berikan penilaian kepada perancangan yang disediakan.

Item Ulasan / Catatan

Masa

Langkah
Kerja

Kewangan

Sumber
Manusia

16
BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan kertas kerja pengurusan projek reka bentuk mengikut


format. (1. Nama Pelajar, 2. Tajuk, 3. Penyataan Masalah, 4.
Tujuan/Objektif, 5. Perancangan Projek, 6. Jadual Kerja, 7. Anggaran
Kos, 8. Penutup)

KERTAS KERJA BAGI PENGURUSAN PROJEK


REKA BENTUK

TAJUK PRODUK

_________________________

TAHUN

__________

NAMA SEKOLAH

______________________________

Ahli Kumpulan

Nama No Kad Pengenalan

17
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

1. Tajuk Projek

___________________________________________________________

2. Penyataan Masalah

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Tujuan / Objektif :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

18
4. Sasaran Pelanggan

5. Senarai Tugasan

Jawatan Nama Pelajar Senarai Tugas

19
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

6. Jadual Kerja
BULAN PERTAMA BULAN KEDUA BULAN KETIGA
AKTIVITI M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

20
7. Anggaran Kos (anggaran kos bagi ______ unit)

7.1 Kos Bahan dan alat

Bil Bahan / Alat Kuantiti Harga Seunit (RM) Jumlah (RM)

Jumlah

7.2 Kos Upah

Kos Upah = Bilangan pekerja x masa x kadar upah sejam x bilangan hari

7.3 Kos Overhead

Perkara Kos / hari (RM) Jumlah (RM)

7.4 Jumlah Kos Modal

Kos Modal / Pengeluaran = Kos Bahan + Kos Upah + Kos Overhead

Kos Modal bagi satu unit =

21
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

7. 5 Kos Jualan

Kos Jualan = Kos Modal (bagi seunit) + Peratus Keuntungan

8. Penutup

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Disediakan oleh : Tarikh :

______________________________________
( )

Disahkan oleh : Tarikh :

______________________________________
( )

22
BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrif maksud projek brief


ii Menyatakan satu ciri projek brief

1. Berikan takrifan projek brief

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Nyatakan satu ciri projek brief

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

23
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenal pasti tiga ciri dalam projek brief

1. Terdapat 7 ciri-ciri projek brief. Kenal pasti 3 ciri dalam projek brief.

Ciri Penerangan

24
BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Melengkapkan senarai semak projek brief untuk penghasilan produk


(lakaran produk atau mock-up)

1. Anda di beri jadual senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama seperti di


bawah. Senarai semak ini perlu lengkap dengan penyataan masalah yang
bersesuaian dengan projek anda. (Anda boleh menggunakan projek yang
telah dibina di Bab 1 atau projek yang dirancang di Bab 2 atau membuat
projek baru)

Kriteria Penyataan Masalah


Pertimbangan
Utama

Fungsi

Persembahan

Tujuan
Pasaran

Kuantiti

Stail/Gaya

25
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 3 : PROJEK BRIEF

Kriteria Penyataan Masalah


Pertimbangan
Utama

Kualiti

Kos

Jangka Masa

26
BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis maklumat senarai semak secara prosedur (fungsi dan


jangka masa)
ii Mempersembahkan data dalam bentuk jadual

1. Lengkapkan borang brief di bawah.

Kriteria
Pertimbangan Catatan
Utama
Fungsi

Persembahan

Tujuan Pasaran

Kuantiti

27
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 3 : PROJEK BRIEF

Kriteria
Pertimbangan Catatan
Utama
Stail/ Gaya

Kualiti

Kos

Jangka Masa

28
BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Membincangkan projek brief dengan daya usaha. (Menggunakan


lakaran atau mock-up dan membincangkan dua ciri projek brief)

1. Lakarkan lakaran projek berdasarkan hasil dapatan daripada borang projek


brief. Tuliskan tajuk projek serta labelkan dua ciri projek brief yang terdapat
pada lakaran produk anda.

29
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan mock-up atau model berdasarkan lakaran dengan nilai


tambah. (aspek fungsi, persembahan dan kos produk)
ii Memperincikan ujian mengukur tahap keberkesanan reka bentuk
mock-up atau model

1. Lakukan ujian penilaian produk anda dan catatkan hasil ujian dalam jadual
di bawah.

Jenis Ujian Parameter Keputusan

30
BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Menyatakan satu peranan lakaran dalam reka bentuk


ii Menyenaraikan dua teknik lakaran piktorial

1. Nyatakan satu peranan lakaran dalam reka bentuk

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Senaraikan dua teknik lakaran piktorial.

a _______________________________________

b _______________________________________

31
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenal pasti dua teknik lakaran piktorial

1. Padankan tiga teknik lakaran piktorial dibawah dengan tepat.

Lakaran Oblik

Lakaran Isometrik

Lakaran Perspektif

32
BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Menghasilkan tiga lakaran asas produk* dalam bentuk 3D dengan


mengaplikasikan teknik lakaran piktorial.

1. Lakarkan tiga lakaran perkembangan idea untuk produk anda. Anda boleh
menggunakan idea produk dari Bab 1 ataupun anda boleh menjana idea
produk baru. Labelkan lakaran anda.

LAKARAN 1

33
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 4 : LAKARAN

LAKARAN 2

34
BAB 4 : LAKARAN

LAKARAN 3

35
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis rupa bentuk lakaran dan memilih lakaran terbaik


ii Mempersembahkan data dalam bentuk jadual

1. Lengkapkan jadual analisis lakaran di bawah berdasarkan tiga lakaran


yang telah dibuat .Anda boleh menggunakan skala 1,2 dan 3 untuk menilai
lakaran tersebut.

Skala 1 ( Tidak)
Skala 2 (Tidak Pasti)
Skala 3 (Ya)

Item Lakaran 1 Lakaran 2 Lakaran 3


Menarik
perhatian
pelanggan
Warna
seimbang
dan sesuai
Bentuk
mudah
dihasilkan
Mempunyai
nilai
estetika
Maklumat
lakaran
lengkap
Jumlah

Daripada jumlah markah yang diberikan pada setiap lakaran, lakaran


terbaik adalah lakaran _______

36
BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Menilai maklumat yang ada pada lakaran

1. Berdasarkan kepada lakaran yang telah dipilih, buat penilaian maklumat


yang ada pada lakaran tersebut.

Maklumat Catatan

Fungsi

Bahan

Dimensi produk

Nilai estetika

Jenis warna

Elemen

37
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

2. Cadangkan penambahbaikan yang boleh dibuat ke atas lakaran yang


dipilih.

Maklumat Catatan

Penambahan Fungsi

Bahan yang digunakan

Jenis kemasan / hiasan

Penyambungan yang
digunakan

38
BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan lakaran baharu dengan nilai tambah (estetika, keceriaan


atau ergonomik)

1. Berdasarkan kepada lakaran yang telah dipilih, anda perlu melakar semula
produk berkenaan dengan membuat tambah nilai dari segi estetika,
keceriaan atau ergonomik.

39
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrifkan maksud sistem fertigasi


ii Menyatakan satu komponen utama sistem fertigasi

1. Berikan definisi sistem fertigasi.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Nyatakan 3 komponen utama sistem fertigasi.

40
BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenal pasti dua komponen* utama fertigasi (dari segi kegunaan


sistem fertigasi)

1. Berikan dua fungsi komponen utama dalam sistem fertigasi.

Komponen Fungsi

41
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Merangka lakaran model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi


dengan mengaplikasikan elemen* (garisan, bentuk, tekstur, saiz,warna
atau arah)

1. Lakarkan model struktur reka bentuk sistem fertigasi dengan


mengaplikasikan elemen seperti garisan, bentuk, tekstur, saiz dan warna.
Lakaran perlu dalam bentuk 3D.

42
BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk sistem fertigasi mengikut


prosedur* (menyediakan borang soal selidik, kenal pasti responden,
mengedar dan mengutip borang soal selidik / mencatat maklumat)
ii Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.

1. Isikan jadual berikut berdasarkan borang penilaian pelanggan yang telah


anda edarkan kepada responden.

Bilangan Responden

Lelaki
Perempuan

Jadual 1 : Analisis Elemen Reka Bentuk Sistem Fertigasi

Bilangan
Bil Elemen
Ada Tiada

1 Garisan

2 Bentuk

3 Tekstur

4 Warna

5 Saiz

Jadual 1 menunjukkan ________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

43
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

Borang soal selidik elemen dalam reka bentuk sistem fertigasi.

Sila lengkapkan borang soal selidik ini.

Jantina :

Lelaki
Perempuan

Analisis Elemen Reka Bentuk Sistem Fertigasi.

Tandakan ()
Bil Elemen Huraian
Ada Tiada
Terdapat lakaran
laluan paip saliran
1 Garisan dan komponen-
komponen yang
digunakan
Bentuk lakaran
menunjukkan
2 Bentuk keseluruhan sistem
pada pandangan
mata sebenar
Lakaran
menunjukkan
3 Tekstur kesan rasa dan
ekspresi terhadap
objek yang di lakar
Lakaran
4 Warna menggunakan
teknik rendering
Menunjukkan
perbandingan
5 Saiz
komponen yang
digunakan

Anda perlu fotokopi borang ini dan mengedarkannya kepada responden. Hasil
dapatan perlu di masukkan ke dalam Jadual 1.

44
BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Membuat rumusan lakaran secara menyeluruh dari segi elemen,


komponen dan bahan dengan daya usaha* (lakaran berlabel jenis
elemen, komponen dan bahan yang digunakan)

1. Lakarkan lakaran baharu sistem fertigasi hasil dari analisis elemen yang
dibuat sebelum ini.

45
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem


fertigasi
ii Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan model struktur
reka bentuk bentuk fertigasi
iii Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan

1. Lakukan ujian penilaian bagi mengukur tahap keberkesanan model


struktur reka bentuk fertigasi anda dan catatkan hasil ujian dalam jadual di
bawah.

Jenis Ujian Parameter Keputusan

46
BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrifkan maksud reka bentuk fesyen.


ii Menyatakan jenis reka bentuk fesyen.
iii Mengenal pasti satu teknik cantuman.
iv Menerangkan satu jenis perkakasan dan penggunaannya dalam
proses penyediaan reka bentuk fesyen.

1. Berikan definisi reka bentuk fesyen.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Nyatakan dua jenis reka bentuk fesyen.

a ________________________

b ________________________

3. Kenal pasti teknik cantuman di bawah.

Teknik Cantuman :

4. Nyatakan satu jenis perkakasan / alatan serta fungsinya dalam proses


penyediaan reka bentuk fesyen.

Perkakasan / Alatan Fungsi

47
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenalpasti dua teknik cantuman


ii Menerangkan tiga jenis perkakasan dan penggunaannya dalam proses
penyediaan reka bentuk fesyen
iii Merangka satu lakaran reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan
elemen garisan, bentuk atau warna

1. Tuliskan dua teknik cantuman (selain dari teknik cantuman yang telah
dinyatakan sebelum ini)

i _________________________

ii _________________________

2. Nyatakan tiga jenis perkakasan / alatan serta fungsinya dalam proses


penyediaan reka bentuk fesyen. (selain dari perkakasan yang telah
dinyatakan sebelum ini)

Perkakasan / Alatan Fungsi

48
BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

3. Lakarkan reka bentuk fesyen dengan menggunakan elemen garisan,


bentuk dan warna.

49
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Merangka dua lakaran reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan


elemen garisan, bentuk dan warna

1. Lakarkan reka bentuk fesyen dengan menggunakan elemen garisan, bentuk


dan warna.

LAKARAN 1

50
BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

LAKARAN 2

51
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk fesyen mengikut


prosedur* (menyediakan borang soal selidik, kenal pasti responden,
mengedar dan mengutip borang soal selidik / mencatat maklumat)
ii Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.

1. Isikan jadual berikut berdasarkan borang penilaian pelanggan yang telah


anda edarkan kepada responden.

Bilangan Responden

Lelaki
Perempuan

Jadual 1 : Analisis Elemen Reka Bentuk Fesyen

Lakaran 1 Lakaran 2
Bil Elemen (Bilangan) (Bilangan)
Ya Tidak Ya Tidak

1 Garisan

2 Bentuk

3 Warna

Jadual 1 menunjukkan ________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

52
Borang soal selidik elemen dalam reka bentuk sistem fertigasi.

Sila lengkapkan borang soal selidik ini.

Jantina :

Lelaki
Perempuan

Analisis Elemen Reka Bentuk Sistem Fesyen untuk Lakaran 1

Tandakan ()
Bil Elemen Huraian
Ya Tiada
Pemilihan jenis
1 Garisan garisan sesuai dan
menarik
Pemilihan bentuk
sesuai dengan
2 Bentuk
fungsi
produk/praktikal
Pemilihan warna
3 Warna mengikut trend
semasa

Analisis Elemen Reka Bentuk Sistem Fesyen untuk Lakaran 2

Tandakan ()
Bil Elemen Huraian
Ya Tiada
Pemilihan jenis
1 Garisan garisan sesuai dan
menarik
Pemilihan bentuk
sesuai dengan
2 Bentuk
fungsi
produk/praktikal
Pemilihan warna
3 Warna mengikut trend
semasa

Anda perlu fotokopi borang ini dan mengedarkannya kepada responden. Hasil
dapatan perlu di masukkan ke dalam Jadual 1.

53
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]


BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Membincangkan jenis bahan yang digunakan untuk menghasilkan reka


bentuk fesyen
ii Membuat rumusan secara menyeluruh dari segi lakaran, elemen,
bahan dan teknik cantuman dengan daya usaha* (lakaran terbaik
berlabel jenis bahan, elemen dan teknik cantuman yang digunakan)
iii Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran sedia ada.

1. Senaraikan dan beri penerangan berkaitan dengan bahan yang digunakan


untuk menghasilkan produk dari lakaran yang dipilih.

Bil Nama Bahan Penerangan

54
BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

2. Lakarkan semula lakaran reka bentuk fesyen yang telah anda pilih dengan
melabelkan jenis bahan, elemen dan teknik cantuman.

55
DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan


pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang mempunyai nilai tambah*
(penambahan bahan atau idea yang berfungsi dan mampu
menggambarkan idea tersendiri murid) dan membimbing*(boleh
memberi tunjuk ajar kepada murid lain)
ii Memperincikan ujian bagi mengukur tahap keberkesanan reka bentuk
fesyen
iii Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan

1. Lakukan ujian penilaian bagi mengukur tahap keberkesanan reka bentuk


fesyen anda dan catatkan hasil ujian dalam jadual di bawah.

Jenis Ujian Parameter Keputusan

56

Anda mungkin juga menyukai