Anda di halaman 1dari 56
NAMA : KELAS : 1
NAMA : KELAS : 1
NAMA : KELAS : 1
NAMA : KELAS : 1
NAMA :
NAMA :

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

Borang Rekod Tahap Penguasaan Pentaksiran Sekolah Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1

Bab

Tahap Prestasi (TP)

Pencapaian

Tarikh

Pelajar

 

1

   

2

   

1

3

   

4

   
 

5

   

6

   
 

1

   

2

   

2

3

   

4

   
 

5

   

6

   
 

1

   

2

   

3

3

   

4

   
 

5

   

6

   
 

1

   

2

   

4

3

   

4

   
 

5

   

6

   
 

1

   

2

   

5.1

3

   

4

   
 

5

   

6

   
 

1

   

2

   

5.2

3

   

4

   
 

5

   

6

   

Sila tandakan pada pencapaian pelajar mengikut Tahap Prestasi yang diperoleh.

RUMUSAN TAHAP PENGUASAAN PELAJAR

Bab

1

2

3

4

5.1

5.2

Tahap

Pencapaian

2

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrif reka bentuk dan teknologi

ii Mendefinisi invensi dan inovasi

iii Menyatakan satu kepentingan reka bentuk dan teknologi, atau;

iv Menyatakan satu elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada, atau;

v Menyatakan satu peranan rekabentuk, atau;

vi Menyatakan satu etika dalam reka bentuk

1. Nyatakan maksud Reka Bentuk.

2. Nyatakan maksud Teknologi

3. Beri satu kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi

3

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenal pasti dua elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada

ii Menjelaskan dua prinsip reka bentuk

iii Mengenal pasti satu peranan reka bentuk

iv Menerangkan satu etika dalam reka bentuk

1. Berdasarkan rajah, kenalpasti elemen reka bentuk yang ada dengan menandakan pada ruang yang disediakan.

yang ada dengan menandakan ✔ pada ruang yang disediakan. Bil Elemen Tandakan ✔ jika ada 1

Bil

Elemen

Tandakan jika ada

1

Garisan

 

2

Rupa

 

3

Bentuk

 

4

Tekstur

 

5

Saiz

 

6

Warna

 

7

Ruang

 

Sumber : http://evercoolhomes.com/creative-diy- lamps/

2. Berdasarkan rajah pada soalan 1, nyatakan dan jelaskan dua prinsip yang reka bentuk yang terlibat.

Prinsip

Prinsip Penerangan / Huraian
Prinsip Penerangan / Huraian

Penerangan / Huraian

Prinsip Penerangan / Huraian
Prinsip Penerangan / Huraian

4

3.

Berdasarkan rajah,pilih sama ada produk tersebut mempunyai peranan reka bentuk terhadap individu, masyarakat atau negara serta huraikan

terhadap individu, masyarakat atau negara serta huraikan

Sumber:http://peroduakotadamansara.blogspot.my/2015/10/senarai-harga-kereta-perodua-terkini.html

Peranan kepada

Peranan kepada Huraian

Huraian

Peranan kepada Huraian

4. Berdasarkan rajah, nyatakan satu etika yang perlu dititikberatkan oleh pereka serta huraikan etika tersebut.

dititikberatkan oleh pereka serta huraikan etika tersebut. Sumber : http://www.bhauto.my/modenas-mr1-rm2948/ Etika

Sumber : http://www.bhauto.my/modenas-mr1-rm2948/

Etika

Etika Huraian

Huraian

Etika Huraian

5

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Melakar satu lakaran reka bentuk produk yang terdiri daripada beberapa objek asas geometri dengan mengaplikasikan dua elemen dan dua prinsip

1. Lakarkan satu reka bentuk produk yang terdiri daripada beberapa gabungan objek asas geometri. Labelkan lakaran anda dan nyatakan dua elemen dan dua prinsip yang digunakan dalam lakaran produk anda.

asas geometri. Labelkan lakaran anda dan nyatakan dua elemen dan dua prinsip yang digunakan dalam lakaran

6

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Membanding beza dua prinsip dan dua elemen pada tiga produk yang berlainan dalam bentuk jadual

1. Banding bezakan ketiga-tiga produk di bawah dari segi elemen dan prinsip

Produk

Elemen

Prinsip

dalam bentuk jadual 1. Banding bezakan ketiga-tiga produk di bawah dari segi elemen dan prinsip Produk
dalam bentuk jadual 1. Banding bezakan ketiga-tiga produk di bawah dari segi elemen dan prinsip Produk
dalam bentuk jadual 1. Banding bezakan ketiga-tiga produk di bawah dari segi elemen dan prinsip Produk

7

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Menilai objek baharu yang dibina berasaskan elemen dan prinsip reka bentuk

1. Pelajar di minta membina produk berdasarkan lakaran asas geometri yang telah dihasilkan sebelum ini.

Nama Produk :

Kegunaan :

Teknik Pembinaan Produk :

8

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan semula objek baharu yang sudah dinilai setelah mengambilkira penambahbaikan.

ii Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan objek baharu

iii Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan objek baharu

1. Nyatakan penambahbaikan yang telah dilakukan terhadap produk anda (bergambar atau bertulis).

Sebelum

Sebelum Selepas

Selepas

Sebelum Selepas

2. Lakukan ujian penilaian produk anda dan catatkan hasil ujian dalam jadual di bawah.

Jenis Ujian

Parameter

Keputusan

9

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrif pengurusan projek reka bentuk

1. Nyatakan definisi pengurusan projek rekabentuk.

2. Berdasarkan pernyataan yang diberi, pilih proses kerja yang bersesuaian antara skop kerja, tempoh masa atau kos projek.

Proses Kerja

Pernyataan

 

Terdiri daripada skop produk dan skop projek

Melibatkan kualiti, ciri, dan fungsi reka bentuk yang dikehendaki

Melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan

 

Melibatkan peruntukan kewangan bagi menjayakan projek.

 

Tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek

10

BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenalpasti masalah yang dihadapi

ii Menjana idea reka bentuk yang dapat menyelesaikan masalah

1. Masalah yang hendak diselesaikan selalunya timbul daripada pengalaman dan situasi harian. Nyatakan satu masalah yang anda dihadapi. Contoh pernyataan masalah adalah seperti berikut.

“Saya mempunyai hobi mengumpul kereta permainan yang kecil. Sehingga ke hari ini, saya mempunyai kira-kira 100 kereta kecil di dalam bilik tidur saya dan kereta kecil ini akan bertambah dari masa ke semasa. Ini menyebabkan bilik saya berselerak di sebabkan kereta kecil ini tdak dapat disusun dengan kemas. Oleh itu, saya perlu membuat reka bentuk tempat untuk menyimpan dan menyusun kereta kecil ini supaya bilik saya akan sentiasa kemas, tersusun dan cantik”

11

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

2. Berdasarkan penyataan masalah yang anda tulis di soalan 1, anda di minta menjana satu idea bagi menyelesaikan masalah tersebut. Anda boleh melukis idea tersebut atau anda boleh huraikan idea anda dalam bentuk ayat.

menyelesaikan masalah tersebut. Anda boleh melukis idea tersebut atau anda boleh huraikan idea anda dalam bentuk

12

BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Merangka perancangan berdasarkan langkah pengurusan pelaksanaan projek ii Melengkapkan jadual kerja perancangan projek

1. Anda dikehendaki melengkapkan perancangan projek berikut :

Langkah 1 – Perancangan Projek

Pengurus Projek

Nama Produk

Kuantiti Produk

Pelanggan

Langkah 2 – Penjadualan

Jangka Masa Projek

Jangka Masa Projek

Langkah 3 – Pengawalan

Bilangan Ahli Projek

Kualiti (bahan utama yang digunakan)

Bilangan Ahli Projek Kualiti (bahan utama yang digunakan)
Bilangan Ahli Projek Kualiti (bahan utama yang digunakan)

13

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

2. Lorekkan pada ruangan mengikut perancangan projek.

BULAN PERTAMA BULAN KEDUA BULAN KETIGA AKTIVITI M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
BULAN PERTAMA
BULAN KEDUA
BULAN KETIGA
AKTIVITI
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
Perbincangan
bersama
pelanggan
Penyataan
masalah
Penetapan
Objektif
Pengumpulan
maklumat dan
data
Menyenaraikan
pelbagai
alternatif
lakaran
Menyenarai
bahan, alatan
dan mesin
Membina,
menanda dan
memotong
Membuat
pemasangan
projek
Menguji dan
menilai projek
Membuat
kemasan
Mengumpul,
merekod
maklumat
projek
Mengiran kos
pengeluaran
Membuat
persembahan

14

BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis jadual kerja secara sistematik* (perincian tugasan)

1. Stuktur pecahan murid :

Jawatan

Nama Pelajar

Tugasan

Pengurus

   

Setiausaha /

   

Bendahari

Pereka Bentuk

   

Pembangun

   

Mock-Up

2. Senaraikan bahan yang digunakan untuk membuat mock-up :

3. Senaraikan alatan / mesin yang digunakan :

4. Nyatakan tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan projek

5. Jumlah tenaga manusia (sumber manusia) yang diperlukan untuk menghasilkan produk.

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Menilai perancangan yang disediakan mengikut prosedur (masa, langkah kerja, kewangan, sumber manusia)

1. Berikan penilaian kepada perancangan yang disediakan.

Item

Ulasan / Catatan

Masa

Langkah

Kerja

Kewangan

Sumber

Manusia

16

BAB 2 : PENGURUSAN PROJEK

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan kertas kerja pengurusan projek reka bentuk mengikut format. (1. Nama Pelajar, 2. Tajuk, 3. Penyataan Masalah, 4. Tujuan/Objektif, 5. Perancangan Projek, 6. Jadual Kerja, 7. Anggaran Kos, 8. Penutup)

KERTAS KERJA BAGI PENGURUSAN PROJEK REKA BENTUK TAJUK PRODUK TAHUN NAMA SEKOLAH Ahli Kumpulan Nama
KERTAS KERJA BAGI PENGURUSAN PROJEK
REKA BENTUK
TAJUK PRODUK
TAHUN
NAMA SEKOLAH
Ahli Kumpulan
Nama
No Kad Pengenalan

17

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

1. Tajuk Projek

2. Penyataan Masalah

3. Tujuan / Objektif :

18

4. Sasaran Pelanggan 5. Senarai Tugasan Jawatan Nama Pelajar Senarai Tugas
4. Sasaran Pelanggan
5. Senarai Tugasan
Jawatan
Nama Pelajar
Senarai Tugas

19

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

6. Jadual Kerja BULAN PERTAMA BULAN KEDUA BULAN KETIGA AKTIVITI M1 M2 M3 M4 M1
6. Jadual Kerja
BULAN PERTAMA
BULAN KEDUA
BULAN KETIGA
AKTIVITI
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4

20

7. Anggaran Kos (anggaran kos bagi unit) 7.1 Kos Bahan dan alat Bil Bahan /
7. Anggaran Kos (anggaran kos bagi
unit)
7.1
Kos Bahan dan alat
Bil
Bahan / Alat
Kuantiti
Harga Seunit (RM)
Jumlah (RM)
Jumlah
7.2
Kos Upah
Kos Upah
= Bilangan pekerja x masa x kadar upah sejam x bilangan hari
=
=
7.3 Kos Overhead
Perkara
Kos / hari (RM)
Jumlah (RM)
7.4 Jumlah Kos Modal
Kos Modal / Pengeluaran
= Kos Bahan + Kos Upah + Kos Overhead
=
=
Kos Modal bagi satu unit
=
=

21

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

7. 5 Kos Jualan

Kos Jualan

= Kos Modal (bagi seunit) + Peratus Keuntungan

=

=

8. Penutup

Disediakan oleh :

Tarikh :

(

)

Disahkan oleh :

Tarikh :

(

)

22

BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrif maksud projek brief

ii Menyatakan satu ciri projek brief

1. Berikan takrifan projek brief

2. Nyatakan satu ciri projek brief

23

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenal pasti tiga ciri dalam projek brief

1. Terdapat 7 ciri-ciri projek brief. Kenal pasti 3 ciri dalam projek brief.

Ciri

Ciri Penerangan
Ciri Penerangan
Ciri Penerangan

Penerangan

Ciri Penerangan
Ciri Penerangan
Ciri Penerangan

24

BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Melengkapkan senarai semak projek brief untuk penghasilan produk (lakaran produk atau mock-up)

1. Anda di beri jadual senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama seperti di bawah. Senarai semak ini perlu lengkap dengan penyataan masalah yang bersesuaian dengan projek anda. (Anda boleh menggunakan projek yang telah dibina di Bab 1 atau projek yang dirancang di Bab 2 atau membuat projek baru)

Kriteria

Pertimbangan

Utama

Penyataan Masalah

Fungsi

Persembahan

Tujuan

Pasaran

Kuantiti

Stail/Gaya

25

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 3 : PROJEK BRIEF

Kriteria

Pertimbangan

Utama

Penyataan Masalah

Kualiti

Kos

Jangka Masa

26

BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis maklumat senarai semak secara prosedur (fungsi dan jangka masa)

ii Mempersembahkan data dalam bentuk jadual

1. Lengkapkan borang brief di bawah.

Kriteria

Pertimbangan

Utama

Catatan

Fungsi

Persembahan

Tujuan Pasaran

Kuantiti

27

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 3 : PROJEK BRIEF

Kriteria

Pertimbangan

Utama

Catatan

Stail/ Gaya

Kualiti

Kos

Jangka Masa

28

BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i

Membincangkan projek brief dengan daya usaha. (Menggunakan lakaran atau mock-up dan membincangkan dua ciri projek brief)

1. Lakarkan lakaran projek berdasarkan hasil dapatan daripada borang projek brief. Tuliskan tajuk projek serta labelkan dua ciri projek brief yang terdapat pada lakaran produk anda.

projek brief. Tuliskan tajuk projek serta labelkan dua ciri projek brief yang terdapat pada lakaran produk

29

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 3 : PROJEK BRIEF

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan mock-up atau model berdasarkan lakaran dengan nilai tambah. (aspek fungsi, persembahan dan kos produk)

ii Memperincikan ujian mengukur tahap keberkesanan reka bentuk mock-up atau model

1. Lakukan ujian penilaian produk anda dan catatkan hasil ujian dalam jadual di bawah.

Jenis Ujian

Parameter

Keputusan

30

BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Menyatakan satu peranan lakaran dalam reka bentuk

ii Menyenaraikan dua teknik lakaran piktorial

1. Nyatakan satu peranan lakaran dalam reka bentuk

2. Senaraikan dua teknik lakaran piktorial.

a

b

31

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenal pasti dua teknik lakaran piktorial

1. Padankan tiga teknik lakaran piktorial dibawah dengan tepat.

Lakaran Oblik

Lakaran Isometrik

Lakaran Perspektif

Padankan tiga teknik lakaran piktorial dibawah dengan tepat. Lakaran Oblik Lakaran Isometrik Lakaran Perspektif 32

32

BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Menghasilkan tiga lakaran asas produk* dalam bentuk 3D dengan mengaplikasikan teknik lakaran piktorial.

1. Lakarkan tiga lakaran perkembangan idea untuk produk anda. Anda boleh menggunakan idea produk dari Bab 1 ataupun anda boleh menjana idea produk baru. Labelkan lakaran anda.

LAKARAN 1

boleh menggunakan idea produk dari Bab 1 ataupun anda boleh menjana idea produk baru. Labelkan lakaran

33

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 4 : LAKARAN

LAKARAN 2

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff] BAB 4 :

34

BAB 4 : LAKARAN

LAKARAN 3

BAB 4 : LAKARAN LAKARAN 3 35

35

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis rupa bentuk lakaran dan memilih lakaran terbaik

ii Mempersembahkan data dalam bentuk jadual

1. Lengkapkan jadual analisis lakaran di bawah berdasarkan tiga lakaran yang telah dibuat .Anda boleh menggunakan skala 1,2 dan 3 untuk menilai lakaran tersebut.

Skala – 1 ( Tidak) Skala – 2 (Tidak Pasti) Skala – 3 (Ya)

Item

Lakaran 1

Lakaran 2

Lakaran 3

Menarik

     

perhatian

pelanggan

Warna

     

seimbang

dan sesuai

Bentuk

     

mudah

dihasilkan

Mempunyai

     

nilai

estetika

Maklumat

     

lakaran

lengkap

Jumlah

     

Daripada jumlah markah yang diberikan pada setiap lakaran, lakaran terbaik adalah lakaran

36

BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Menilai maklumat yang ada pada lakaran

1. Berdasarkan kepada lakaran yang telah dipilih, buat penilaian maklumat yang ada pada lakaran tersebut.

Maklumat

Catatan

Fungsi

 

Bahan

 

Dimensi produk

 

Nilai estetika

 

Jenis warna

 

Elemen

 

37

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

2. Cadangkan penambahbaikan yang boleh dibuat ke atas lakaran yang dipilih.

Maklumat

Catatan

Penambahan Fungsi

 

Bahan yang digunakan

 

Jenis kemasan / hiasan

 

Penyambungan yang digunakan

 

38

BAB 4 : LAKARAN

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan lakaran baharu dengan nilai tambah (estetika, keceriaan atau ergonomik)

1. Berdasarkan kepada lakaran yang telah dipilih, anda perlu melakar semula produk berkenaan dengan membuat tambah nilai dari segi estetika, keceriaan atau ergonomik.

anda perlu melakar semula produk berkenaan dengan membuat tambah nilai dari segi estetika, keceriaan atau ergonomik.

39

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrifkan maksud sistem fertigasi

ii Menyatakan satu komponen utama sistem fertigasi

1. Berikan definisi sistem fertigasi.

2. Nyatakan 3 komponen utama sistem fertigasi.

komponen utama sistem fertigasi 1. Berikan definisi sistem fertigasi. 2. Nyatakan 3 komponen utama sistem fertigasi.

40

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenal pasti dua komponen* utama fertigasi (dari segi kegunaan sistem fertigasi)

1. Berikan dua fungsi komponen utama dalam sistem fertigasi.

Komponen

Komponen Fungsi
Komponen Fungsi

Fungsi

Komponen Fungsi
Komponen Fungsi

41

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Merangka lakaran model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi dengan mengaplikasikan elemen* (garisan, bentuk, tekstur, saiz,warna atau arah)

1.

Lakarkan model struktur reka bentuk sistem fertigasi dengan mengaplikasikan elemen seperti garisan, bentuk, tekstur, saiz dan warna. Lakaran perlu dalam bentuk 3D.

dengan mengaplikasikan elemen seperti garisan, bentuk, tekstur, saiz dan warna. Lakaran perlu dalam bentuk 3D. 42

42

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk sistem fertigasi mengikut prosedur* (menyediakan borang soal selidik, kenal pasti responden, mengedar dan mengutip borang soal selidik / mencatat maklumat)

ii Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.

1. Isikan jadual berikut berdasarkan borang penilaian pelanggan yang telah anda edarkan kepada responden.

Bilangan Responden Lelaki Perempuan Jadual 1 : Analisis Elemen Reka Bentuk Sistem Fertigasi Bilangan Bil
Bilangan Responden
Lelaki
Perempuan
Jadual 1 : Analisis Elemen Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Bilangan
Bil
Elemen
Ada
Tiada
1
Garisan
2
Bentuk
3
Tekstur
4
Warna
5
Saiz
Jadual 1 menunjukkan

43

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

Borang soal selidik elemen dalam reka bentuk sistem fertigasi. Sila lengkapkan borang soal selidik ini.
Borang soal selidik elemen dalam reka bentuk sistem fertigasi.
Sila lengkapkan borang soal selidik ini.
Jantina :
Lelaki
Perempuan
Analisis Elemen Reka Bentuk Sistem Fertigasi.
Tandakan ( ✔ )
Bil
Elemen
Huraian
Ada
Tiada
1
Garisan
2
Bentuk
3
Tekstur
4
Warna
5
Saiz
Terdapat lakaran
laluan paip saliran
dan komponen-
komponen yang
digunakan
Bentuk lakaran
menunjukkan
keseluruhan sistem
pada pandangan
mata sebenar
Lakaran
menunjukkan
kesan rasa dan
ekspresi terhadap
objek yang di lakar
Lakaran
menggunakan
teknik rendering
Menunjukkan
perbandingan
komponen yang
digunakan

Anda perlu fotokopi borang ini dan mengedarkannya kepada responden. Hasil dapatan perlu di masukkan ke dalam Jadual 1.

44

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Membuat rumusan lakaran secara menyeluruh dari segi elemen, komponen dan bahan dengan daya usaha* (lakaran berlabel jenis elemen, komponen dan bahan yang digunakan)

1.

Lakarkan lakaran baharu sistem fertigasi hasil dari analisis elemen yang dibuat sebelum ini.

bahan yang digunakan) 1. Lakarkan lakaran baharu sistem fertigasi hasil dari analisis elemen yang dibuat sebelum

45

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi

ii Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan model struktur reka bentuk bentuk fertigasi

iii Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan

1. Lakukan ujian penilaian bagi mengukur tahap keberkesanan model struktur reka bentuk fertigasi anda dan catatkan hasil ujian dalam jadual di bawah.

Jenis Ujian

Parameter

Keputusan

46

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 1, pelajar perlu :

i Mentakrifkan maksud reka bentuk fesyen.

ii Menyatakan jenis reka bentuk fesyen.

iii Mengenal pasti satu teknik cantuman.

iv Menerangkan satu jenis perkakasan dan penggunaannya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

1. Berikan definisi reka bentuk fesyen.

2. Nyatakan dua jenis reka bentuk fesyen.

a

b

3. Kenal pasti teknik cantuman di bawah.

Teknik Cantuman :

Teknik Cantuman :

4. Nyatakan satu jenis perkakasan / alatan serta fungsinya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

Perkakasan / Alatan

Perkakasan / Alatan Fungsi

Fungsi

Perkakasan / Alatan Fungsi

47

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 2, pelajar perlu :

i Mengenalpasti dua teknik cantuman

ii Menerangkan tiga jenis perkakasan dan penggunaannya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen

iii Merangka satu lakaran reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan elemen garisan, bentuk atau warna

1. Tuliskan dua teknik cantuman (selain dari teknik cantuman yang telah dinyatakan sebelum ini)

i

ii

2. Nyatakan tiga jenis perkakasan / alatan serta fungsinya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen. (selain dari perkakasan yang telah dinyatakan sebelum ini)

Perkakasan / Alatan

Perkakasan / Alatan Fungsi
Perkakasan / Alatan Fungsi
Perkakasan / Alatan Fungsi

Fungsi

Perkakasan / Alatan Fungsi
Perkakasan / Alatan Fungsi
Perkakasan / Alatan Fungsi

48

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

3. Lakarkan reka bentuk fesyen dengan menggunakan elemen garisan, bentuk dan warna.

TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN) 3. Lakarkan reka bentuk fesyen dengan menggunakan elemen garisan, bentuk dan warna.

49

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 3, pelajar perlu :

i Merangka dua lakaran reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan elemen garisan, bentuk dan warna

1. Lakarkan reka bentuk fesyen dengan menggunakan elemen garisan, bentuk dan warna.

LAKARAN 1

bentuk dan warna 1. Lakarkan reka bentuk fesyen dengan menggunakan elemen garisan, bentuk dan warna. LAKARAN

50

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

LAKARAN 2

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN) LAKARAN 2 51

51

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 4, pelajar perlu :

i Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk fesyen mengikut prosedur* (menyediakan borang soal selidik, kenal pasti responden, mengedar dan mengutip borang soal selidik / mencatat maklumat)

ii Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.

1.

Isikan jadual berikut berdasarkan borang penilaian pelanggan yang telah anda edarkan kepada responden.

Bilangan Responden Lelaki Perempuan Jadual 1 : Analisis Elemen Reka Bentuk Fesyen Lakaran 1 Lakaran
Bilangan Responden
Lelaki
Perempuan
Jadual 1 : Analisis Elemen Reka Bentuk Fesyen
Lakaran 1
Lakaran 2
Bil
Elemen
(Bilangan)
(Bilangan)
Ya
Tidak
Ya
Tidak
1
Garisan
2
Bentuk
3
Warna
Jadual 1 menunjukkan

52

Borang soal selidik elemen dalam reka bentuk sistem fertigasi. Sila lengkapkan borang soal selidik ini.
Borang soal selidik elemen dalam reka bentuk sistem fertigasi.
Sila lengkapkan borang soal selidik ini.
Jantina :
Lelaki
Perempuan
Analisis Elemen Reka Bentuk Sistem Fesyen untuk Lakaran 1
Tandakan ( ✔ )
Bil
Elemen
Huraian
Ya
Tiada
1
Garisan
2
Bentuk
3
Warna
Pemilihan jenis
garisan sesuai dan
menarik
Pemilihan bentuk
sesuai dengan
fungsi
produk/praktikal
Pemilihan warna
mengikut trend
semasa
Analisis Elemen Reka Bentuk Sistem Fesyen untuk Lakaran 2
Tandakan ( ✔ )
Bil
Elemen
Huraian
Ya
Tiada
1
Garisan
2
Bentuk
3
Warna
Pemilihan jenis
garisan sesuai dan
menarik
Pemilihan bentuk
sesuai dengan
fungsi
produk/praktikal
Pemilihan warna
mengikut trend
semasa

Anda perlu fotokopi borang ini dan mengedarkannya kepada responden. Hasil dapatan perlu di masukkan ke dalam Jadual 1.

53

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 5, pelajar perlu :

i Membincangkan jenis bahan yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk fesyen

ii Membuat rumusan secara menyeluruh dari segi lakaran, elemen, bahan dan teknik cantuman dengan daya usaha* (lakaran terbaik berlabel jenis bahan, elemen dan teknik cantuman yang digunakan)

iii Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada.

1. Senaraikan dan beri penerangan berkaitan dengan bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk dari lakaran
1.
Senaraikan dan beri penerangan berkaitan dengan bahan yang digunakan
untuk menghasilkan produk dari lakaran yang dipilih.
Bil
Nama Bahan
Penerangan

54

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

2. Lakarkan semula lakaran reka bentuk fesyen yang telah anda pilih dengan melabelkan jenis bahan, elemen dan teknik cantuman.

semula lakaran reka bentuk fesyen yang telah anda pilih dengan melabelkan jenis bahan, elemen dan teknik

55

DOKUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH RBT TINGKATAN 1 [Penulis – Mohd Yazid b Mohd Shariff]

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK FESYEN)

Bagi mencapai Tahap Prestasi 6, pelajar perlu :

i Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang mempunyai nilai tambah* (penambahan bahan atau idea yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid) dan membimbing*(boleh memberi tunjuk ajar kepada murid lain)

ii Memperincikan ujian bagi mengukur tahap keberkesanan reka bentuk fesyen

iii Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan

1.

Lakukan ujian penilaian bagi mengukur tahap keberkesanan reka bentuk fesyen anda dan catatkan hasil ujian dalam jadual di bawah.

Jenis Ujian

Parameter

Keputusan

56