Anda di halaman 1dari 10

KERTAS KERJA CADANGAN

MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS /MBMMBI


TAHUN 2016
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JELAI, 34520 BATU KURAU, PERAK.

1.0 PENDAHULUAN

Rentetan pemansuhan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam
Bahasa Inggeris (PPSMI) pada 8 Julai, 2009, maka Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan
Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) telah mengambil tempat. Sejak sekian lama, Bahasa
Melayu telah dianggap sebagai Lingua Franca dan sesuai menjadi bahasa ilmu serta bahasa
perpaduan ke arah melahirkan Negara Bangsa berlandaskan prinsip 1Malaysia. Bahasa Inggeris
pula merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang amat perlu dikuasai oleh para pelajar
supaya kelak mereka mampu bersaing sama ada di peringkat nasional mahupun global. Justeru
Dasar MBMMBI yang diperkenalkan oleh kerajaan adalah amat relevan dan bertepatan dengan
keperluan pembangunan negara pada masa ini dan pada masa akan datang.

2.0 RASIONAL

Untuk mengelakkan Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, maka dasar
PPSMI terpaksa dimansuh dan digantikan dengan dasar MBMMBI. Sementelahan pula, didapati
tahap penguasaan pelajar dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris masih rendah dan hal ini
sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang dan lokasi pelajar itu sendiri. Kekangan-kekangan
yang dihadapi dalam mencapai keberkesanan serta kejayaan PPSMI menyerlahkan kepentingan
penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang perlu lebih diberikan fokus oleh
perlbagai pihak khususnya kerajaan.

3.0 TEMA

BAHASA MELAYU DIJUNJUNG, BAHASA INGGERIS DIKENDONG

4.0 MATLAMAT

4.1 Menjadikan Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai
sesuatu yang menyeronokkan.

4.2 Meningkatkan penguasaan murid terhadap pelbagai kemahiran seperti membaca,


menulis, bertutur, kemahiran tatabahasa, kemahiran meneroka dan mencari maklumat

4.3 Meningkatkan prestasi pelajar dalam peperiksaan awam seperti PT3 dan SPM

4.4 Menanamkan kecintaan terhadap bahasa rasmi negara di samping tidak menolak
kepentingan Bahasa Inggeris
5.0 OBJEKTIF

5.1 Meningkatkan minat pelajar dalam Pengajaran dan Pembelajaran Komponen Sastera

5.2 Mempelbagaikan aktiviti dalam PnP berpusatkan pelajar/ Akses Sendiri

5.3 Meningkatkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam PnP

5.4 Menekankan asas-asas kemahiran sosial atau kemahiran berbahasa (Back to Basic)

6.0 TARIKH

MINGGU MBMMBI : 15 - 22 FEB 2016


Pelaksanaan : (sepanjang tahun)

MAJLIS PERASMIAN : 15 FEB 2016

MAJLIS PENUTUP DAN PENYAMPAIAN HADIAH : 21 MAC 2016

7.0 TEMPAT

SMK Jelai, 34520 Batu Kurau, Perak Darul Ridzuan.

8.0 SASARAN

Semua pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

Semua Guru Bahasa Melayu, dan Bahasa Inggeris.

9.0 KEWANGAN

Bergantung kepada keperluan program serta aktiviti yang dijalankan. Jika perlu,
peruntukan PCG Panitia-panitia yang terlibat akan digunakan.

10.0 TENTATIF PROGRAM

Sila Rujuk Lampiran

11.0 PENUTUP

Konklusinya, sebenarnya selama ini pelbagai program dan aktiviti telah dijalankan oleh
Panitia BM dan BI ke arah meningkatkan prestasi pelajar dalam kedua-dua bahasa tersebut.
Bezanya kini, segala aktiviti dan program berkanaan diterjemahkan dalam bentuk perlaksanaan
Dasar MBMMBI dan sudah semestinya beberapa usaha pemurnian dan penambahan baikan
dijalankan agar segala aktiviti dan program yang dirancang mencapai sasaran dan matlamatnya.
Menjadi harapan juga agar segala aktiviti dan program yang direncana akan mendapat sokongan
dari semua pihak.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

Disediakan oleh:

(HASNIDA BT MAT ISA)

Guru Kanan Bahasa,


SMK Jelai.
JAWATANKUASA MBMMBI 2016

SMK Jelai, 34520 Batu Kurau, Perak Darul Ridzuan.

Pengerusi : Tn Hj Nazri b Zainun (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : En Shahidan b Hashim (Penolong Kanan)

Naib Pengerusi I : Pn. Hjh Mahani bt Mohammad (PK HEM)

Naib Pengerusi II : Pn Hjh Rozita bt Jabar (PK Kokurikulum)

Penyelaras : Pn. Hasnida bt Mat Isa (GKMP Bahasa)

Setiausaha I : Pn. Liza bt Abdullah (KP Bahasa Melayu)

Setiausaha II : Pn. Tahirah Parveen bt Mohamad Hanif (KP Bahasa Inggeris)

Penolong Setiausaha : Pn. Noor Aini bt Ismail (Penolong KP Bahasa Melayu)

: Pn. Ng Lee Lee (Penolong KP Bahasa Inggeris)

Bendahari : Pn Nor Alizawati bt Mokhtar

Ahli Jawatankuasa : Pn Faridatul Dashimah bt Zakaria GPM

Semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu, dan Bahasa Inggeris.

Rujuk Lampiran Bidang Tugas


1. Pengenalan

Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia (BM) melibatkan penggunaan Bahasa Malaysia


sebagai bahasa pengantar Sains dan Matematik di sekolah kebangsaan dan menengah serta
penambahbaikan terhadap pendekatan Pembelajaran dan pan Pengajaran (P&P) agar menjadi
lebih menarik dan merangsang minat untuk kecemerlangan berbahasa. Pemansuhan PPSMI
perlu dilakukan secara soft-landing agar Bahasa Inggeris tetap mendapat keutamaan yang
berkepentingan membentuk modal insan yang mantap dan berketrampilan dalam menguasai
ilmu melalui kebolehan berbahasa yang baik. Program ini akan dilaksanakan oleh semua warga
Sekolah Agama Rawang yang perlu diberi perhatian dalam menjayakan program MBMMBI ini.

2. Definisi MBMMBI

Memartabatkan Bahasa Malaysia(BM) bermaksud meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat


yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagaI bahasa rasmi atau Bahasa
Kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. BM juga
merupakan bahasa pengantar utama pendidikan; merentas kurikulum berdasarkan Akta
Pendidikan 1996. MBMMBI juga merupakan kerangka yang diasaskan untuk mencapai bidang
keberhasilan NKRA negara.

3. Tujuan MBMMBI

Tujuan utama memartabatkan BM adalah kerana Bahasa Malaysia merupakan Bahasa


Kebangsaan yang menjadi alat perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke
arah membina negara bangsa untuk mencapat hasrat 1Malaysia yang digagaskan.

Bahasa Inggeris diperkukuhkan untuk membolehkan penguasaan bahasa kedua negara


dikuasai dengan baik oleh masyarakat di Malaysia untuk menghadapi cabaran pada arus
perdana kemajuan ilmu dunia.

4. Rasional perlaksanaan Dasar MBMMBI menggantikan PSSMI

1.1. Penguasaan pelajar dalam Bahasa Malaysia berbanding Bahasa Inggeris

1.2. Pencapaian pelajar dalam Sains dan Metematik mengikut jenis sekolah.

1.3. Pencapaian pelajar dalam PPSMI mengikut lokasi yang berbeza dan ketara.

1.4. Penggunaan Bahasa Inggeris oleh guru Sains dan Matematik yang tidak
menyeluruh

1.5. Kekeliruan penggunaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang bercampur
aduk

1.6. Kekeliruan dalam masyarakat yang mengakibatkan jurang komunikasi

5. Strategi Memartabatkan Bahasa Melayu, Memperkukuh Bahasa Inggeris dan melalui:

1.1. Pendekatan P&P ( Bengkel Teknik P&P berkesan)

1.2. Aktiviti-aktiviti dan Program Khas yang mengkhusus kepada MBMMBI

1.4. Perluasan penggunaan ICT dalam P&P

1.5. Kerjasama dengan pihak PIBG dan pihak-pihak yang berkaitan dengan MBMMBI &
serta NGO
6. Aktiviti :

1) PROJEK AM (SEMUA PANITIA TERLIBAT- BM DAN BI)

a. Projek Bicara Deejay Anda

- Masa antara jam 7.10 hingga 7.25 pagi

- Tentang isu-isu tertentu seperti peribahasa dan maksud, atau kata-kata hikmah

- Memberikan nasihat dan panduan.

- Mengingatkan peristiwa penting

- Menggunakan bahasa mengikuti hari yang ditentukan contoh Isnin dan Selasa,
DJ akan menggunakan Bahasa Melayu, Rabu dan Khamis Bahasa Inggeris.

- Membacakan pantun

- Mengupas isu semasa

2) PANITIA BAHASA MELAYU

a. Minggu Bahasa Malaysia (Permainan Bahasa dan Pertandingan Bahasa)

b. Sehari sepotong ayat

c. Pojok peribahasa peribahasa di papan kenyataan

d. Sudut kata dan sudut Bahasa Melayu (Maklumat di papan kenyataan kelas)

e. Kursus dan Bengkel Tatabahasa untuk guru-guru Bahasa Melayu

f. Persembahan Teknik P&P berkesan (PLC)

untuk dipertontonkan kepada semua guru bahasa (Guru kepada kumpulan guru,
kumpulan pelajar kepada kumpulan guru, hasil kerja terbaik kumpulan pelajar
kepada warga sekolah persembahan mega tentang sesuatu isu)

g. Pertandingan koakademik antara persatuan-persatuan atau antara ahli persatuan


(pada waktu persatuan Bahasa Melayu)

h. Ulasan buku dan Nilam


(Persembahan pelajar pada waktu ditetapkan dengan kerjasama Pusat Sumber
Sekolah)

i. Penghasilan buku skrap

j. Penghasilan komik berdialog Bahasa Melayu

k. Deskripsi minda ( 5 minit berbicara awal sesi pembelajaran)

l. CELIK PERIBAHASA
(dalam kelas /P&P guru atau pelajar menyenaraikan sekurang-kurang satu
peribahasa)

m. KEMBARA KATA
(menjelajah kamus sekurang-kurang sebulan sekali ke Pusat Sumber untuk mencari
makna kata dan kata banyak makna)
n. Program Molek Itu Budi, Yang Indah Itu Bahasa
(surat untuk guru bahasa anda : surat mengikut format dan menggunakan kaedah
penulisan yang betul serta bahasa yang indah. Beri penghargaan dalam kelas atau
guru balas surat itu)

o. Jom berbengkel
( Pembinaan modul grafik novel dan bahan Komsas dalam Lukisan pelajar dan guru
menggunakan ICT)

p. Buku skrap (ADD & MDK dengan kerjasama Pusat Sumber dan ICT)

q. Pertandingan-pertandingan koakademik (Peringkat sekolah/Kamil/MTQ/IPA)

Pertandingan Pantun

Pertandingan Bahas

Pertandingan Forum

Pidato

Ulasan filem

Pertandingan Mencipta dan mendeklamasi sajak

Pertandingan Penulisan Esei

Menghasilkan karya untuk majalah sekolah

r. Aktiviti Kelas Intervensi/ Klinik Bahasa

Menyebut dan melagukan puisi (menggunakan lirik lagu yang dipilih)

Mari bernasyid (Mengkaji lirik nasyid dan memberikan kritikan bernas)

Mari kita bercerita dan berlakon

Memadan gambar dan benda

Memadankan peribahasa (Simpulan Bahasa diutamakan) dan makna

Minggu bersama mentor bahasa anda

Permainan bahasa (sahiba)

3) AKTIVITI PANITIA BAHASA INGGERIS

a. Minggu Bahasa Inggeris

b. OPAD (one pharase a day)

c. Pertandingan Choral Speaking

d. Bunyikan kata ( Pronouns the words)

e. Enjoy 3D (Decide,Describe, Deduce)

f. Writing Practice

g. Pertandingan menulis karya kreatif untuk majalah

h. Pertandingan menulis esei Bahasa Inggeris


i. Sudut Bahasa Inggeris (Setiap kelas)

j. Sweet Letter

(Peti surat untuk surat pelajar untuk meluah rasa dan pendapat menggunakan
bahasa Inggeris kepada guru).

k. Pertandingan menulis karya kartun dengan dialog bahasa Inggeris

l. Pertandingan koakademik

Debate

Story Telling

- Choral Speaking

m. Intervensi

i. Kelas Klinik Bahasa

ii. My Nice Mentor

iii. Celik grammar

iv. Spelling with Shahiba

v. Kuiz (memberi maksud kata)

4. PENUTUP

Kerajaan telah menawarkan pendekatan baharu dalam pengajara, Bahasa Malaysia dan Bahasa
Inggeris. Kerajaan percaya dengan pendekatan baharu ini kita akan dapat memartabatkan
Bahasa Malaysia, dan memperkukuh Bahasa Inggeris, serta meningkatkan keupayaan murid
untuk menguasai sains dan teknologi yang amat penting untuk masa depan negara.

Disediakan oleh : Disemak oleh

PN HASNIDA BT MAT ISA EN SHAHIDAN BIN HASHIM


GK Bahasa Penolong Kanan Pentadbiran

Disahkan oleh:

..
TN HJ NAZRI B ZAINUN
Pengetua
SMK Jelai

CADANGAN PELAKSANAAN PROGRAM


1. PROGRAM MINGGU MBMMBI (BAHASA MELAYU)

BIL PROGRAM GURU BERTANGGUNGJAWAB TARIKH PELAKSANAAN

Majlis Perasmian Minggu MBMMBI


1 GK Bahasa, KP BM dan KP BI 15 Feb 2016
2016
Pn Liza bt Abdullah Perhimpunan Pagi
2 Bicara Deejay Anda
En Mohd Faizal b Mohd Zain (10 minit)
Pertandingan Buku Skrap Isu Pn Hasnida bt Mat Isa
3 15 19 Feb 2016
Semasa Pn Nor Asmah bt Abd Wahid
Pertandingan Buku Skrap Pn Hjh Rus Ain bt Abdullah
4 15 19 Feb 2016
Peribahasa Pn Siti Fairuz bt Abd Rashid
Pn Hjh Rozita bt Jabar
5 Pertandingan Pidato 17 Feb 2016
CIk Harison bt Hassan
Pertandingan Deklamasi Sajak / Pn Noor Aini bt Ismail
6 17 Feb 2016
Syair Pn Nor Alizawati bt Mokhtar
7 Pertandingan Sahibba Pn Nor Hafizah bt Yakob 17 Feb 2016
Pn Hjh Mahani bt Mohamad
8 Pertandingan Menulis Esei 15 19 Feb 2016
En Wan Fairus b Mohamed
Pertandingan Menulis Komik
9 En Mohd Zaki b Nordin 15 19 Feb 2016
Berdialog
10 Pertandingan Jejak Maklumat En Mohd Faizal b Mohd Zain 17 Feb 2016

2. PROGRAM MBMMBI SEPANJANG TAHUN 2016

BIL PROGRAM GURU BERTANGGUNGJAWAB TARIKH PELAKSANAAN

Pn Liza bt Abdullah Perhimpunan Pagi


1 Bicara Deejay Anda
En Mohd Faizal b Mohd Zain (10 minit)
2 Sehari SeMutiara Kata Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
3 Pojok Peribahasa Pn Liza bt Abdullah Sepanjang tahun
Semua guru mata pelajaran
Pertandingan Sudut Bahasa
Hakim :
4 Melayu Sepanjang tahun
En Shahidan b Hashim
(dalam kelas)
Pn Hasnida Mat Isa
5 Klinik Tatabahasa Pn Hasnida bt Mat Isa Mac 2016
Program GMG/PLC
6 Pn Liza bt Abdullah Sepanjang tahun
(Guru Membimbing Guru)
Pertandingan Ko Akademik
7 Kerjasama Semua Guru
Peringkat Daerah
Pn Liza bt Abdullah
Pantun APRIL - JUN
Pn Hasnida bt Mat Isa
Pidato Pn Siti Fairuz bt Abd Rashid APRIL - JUN
Pn Noor Aini bt Ismail
Deklamasi Puisi APRIL - JUN
Pn Noralizawati bt Mokhtar
En Wan Fairus b Mohamad
Forum APRIL - JUN

Sahibba Pn Norhafizah bt Yakob APRIL - JUN


Pn Faridatul Dashimah bt Zakaria
8 Ulasan Buku NILAM Sepanjang tahun
Semua guru mata pelajaran
9 Deskripsi Minda Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
10 Celik Peribahasa Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
11 Kembara Kata Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
1. PROGRAM MINGGU MBMMBI (BAHASA INGGERIS)

BIL PROGRAM GURU BERTANGGUNGJAWAB TARIKH PELAKSANAAN

Majlis Perasmian Minggu


1 GK Bahasa, KP BM dan KP BI 15 Feb 2016
MBMMBI 2016
Perhimpunan Pagi
2 Bicara Deejay Anda En Mohd Faizal b Mohd Zain
(10 minit)
3 Choral Speaking CIk Beh 17 Feb 2016
4 English Corner Cik Beh dan Pn Ng Lee Lee Sepanjang tahun
5 Pronouns The Words Pn Tahirah Parveen Mohamad Haniff 17 Feb 2016
6 Pertandingan Scrabble Pn Chan Lai Yin 17 Feb 2016
7 Pertandingan Spelling Bee Pn Ng Lee Lee 17 Feb 2016
8 Scrap Book Competetion Pn Elia Waheeda bt Ahmed Khamal 15 22 Feb 2016
9 Essay Writing En Elias b Yahaya 15 22 Feb 2016

2. PROGRAM MBMMBI SEPANJANG TAHUN

BIL PROGRAM GURU BERTANGGUNGJAWAB TARIKH PELAKSANAAN

Perhimpunan Pagi
1 Bicara Deejay Anda En Mohd Faizal b Mohd Zain
(10 minit)
OWAD
2 Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
(One Word One Day)
Semua guru mata pelajaran
English Corner Hakim
3 Sepanjang tahun
(dalam kelas mp masing-masing) Pn Hasnida Mat Isa

5 Writing Practice Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun


Pertandingan Ko Akademik
6 Kerjasama Semua guru
Peringkat Daerah
Pn Ng Lee Lee
Choral Speaking APRIL - JUN
CIk Beh
Pn Elia Waheeda Ahmed Khamal
Public Speaking En Mohd Faizal b Mohd Zain APRIL - JUN
En Elias b Yahaya
7 Ulasan Buku NILAM Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
8 Celik Grammar Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
9 Proverbs Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
10 Word Expedition Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
11 Programme Sweet Letter Semua guru mata pelajaran Sepanjang tahun
12 Profesional Lesson Study (PLC) Cik Beh Sepanjang tahun
AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM

BIL JAWATANKUASA AJK BIDANG TUGAS


Memastikan majlis pelancaran
berjalan sempurna.
Pn Hasnida Bt Mat Isa
Berhubung dengan badan pengawas
Pn Liza bt Abdullah
1 Perasmian Dan Penutup yang mengendalikan majlis
Pn Tahirah Parveen bt Mohamad
perhimpunan.
Hanif
Memaklumkan kepada Pengetua
untuk merasmikan majlis.
Merancang gimik pelancaran dan
2 Gimik Pelancaran En Mohd Faizal b Mohd Zain melaksanakannya semasa hari
pelancaran program.
Menghebah / memaklumkan
Penyediaan Banting, pertandingan ini kepada semua
3 En Mohammad Zaki B Noordin
Publisiti dan Hebahan pelajar.
Menyediakan banner dan poster.
Mendapatkan segala maklumat
berkaitan jawatankuasa dan
maklumat berkaitan daripada
setiausaha.
4 Brosur Pn Hasnida bt Mat Isa Menyediakan dummy untuk
dibentangkan bagi mendapat
kelulusan.
Mengedar brosur kepada semua guru
semasa majlis pelancaran program.
Menyediakan cenderahati Program
MBMMBI untuk diedarkan kepada
semua guru semasa majlis
Pn Elia Waheeda bt Ahmed Khamal
pelancaran.
Penyediaan Hadiah Dan Pn Ng Lee Lee
5 Menyediakan hadiah-hadiah /
Cenderahati Pn Noor Aini bt Ismail
cenderamata mengikut persetujuan.
Pn Nor Asmah bt Abd Wahid
Mendapatkan salinan keputusan
pertandingan daripada penyelaras
pertandingan.
Mengambil gambar-gambar pasukan
yang berjaya untuk media.
Perakam Peristiwa
6 En Wan Fairus B Mohamed Menyerah segala liputan, rakaman
(Jurugambar)
dan gambar-gambar kepada
setiausaha.
Mendapatkan sumbangan-
7 Tajaan Hadiah En Elias B Yahaya
sumbangan/sponsor.
Menyediakan peraturan pertandingan.
Menyediakan borang pertandingan.
Melantik hakim pertandingan.
Mengedar borang pertandingan dan
mencari peserta pertandingan.
Semua Guru BM dan BI
8 Penyelaras Pertandingan Mengendalikan pertandingan.
(rujuk lampiran pertandingan)
Mengumpul dan memproses borang
markah.
Menyerahkan keputusan
pertandingan kepada Setiausaha.
Menyediakan laporan bergambar.

Anda mungkin juga menyukai