Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK

BIL TAJUK
1. Buku Peraturan Disiplin
2. Pekeliling-Pekeliling Disiplin
3. Perlantikan JK Disiplin (JKDS)
4. Carta Organisasi JK Disiplin
5. Senarai Tugas JK disiplin
6. Perlantikan Jemaah Pengawas
7. Senarai Tugas Jemaah Pengawas
8. Majlis Penyampaian Watikah Pengawas
9. Kursus Kepimpinan Pengawas
10. Perlantikan Ketua Kelas
11. Senarai Tugas Ketua Kelas
12. Perancangan Tahunan Program Peningkatan Disiplin dan
Sahsiah Murid
13. Manual Kerja Disiplin di Sekolah
14. Buku rekod disiplin murid
15. Kad Disiplin Sekolah
16. Buku Kawalan Kelas
17. SSDM