Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

SENARAI SEMAK KANDUNGAN PORTFOLIO INTERNSHIP

Bahagian No. Perkara


Pelajar Mentor
00 Senarai Kandungan Portfolio
DiriMaklumat

A01 Biodata Pelajar

A A02 Surat Pengenalan Diri

A03 Salinan Borang Kehadiran Internship

B01 Peta Lokasi, Pelan Sekolah dan Bilik Darjah


SekolahMaklumat

B02 Carta Organisasi Sekolah


B03 Visi dan Misi Sekolah
B
B04 Takwim Sekolah
B05 Senarai Nama Staf (Akademik dan Sokongan)
B06 Peraturan-Peraturan Sekolah
C01 Kertas Cadangan Projek Individu
KurikulumMaklumat ProjekMaklumat

C02 Kertas Cadangan Projek Kumpulan


C C03 Laporan Projek Individu
C04 Laporan Projek Kumpulan
C05 Catatan Refleksi
D01 Jadual Waktu Mengajar (disahkan)
D02 DSKP (Major)
D03 Rancangan Pengajaran Major (Sepanjang Tempoh Internship)
D
D04 Senarai dan Maklumat Murid (Kelas diajar)

D05 Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling

Tandatangan

Tarikh semakan