Anda di halaman 1dari 2

Amer Hadi

Ul.: _____________ Janja

Kontakt mob.:_____________

Datum : __/__/______/ god.

BH Telecom

DIREKCIJA U SARAJEVU

mr. Kemal Avdagi

Direktor direkcije

Tel.: (033) 664-813


Fax: (033) 656-500
Zmaja od Bosne br.88, 71000 Sarajevo

Predmet : Molba za sufinasiranje memorijalnog turnira IBRAHIM-EJJUB-OSMAN

Potovani primite srdane Selame (Pozdrave) u ime organizacionog odbora


memorijalnog turnira IBRAHIM-EJJUB-OSMAN, na samom poetku elim da Vam se u ime
organizacionog odbora zahvalim na prologodinjem finansiranju ovog nama znaajnog
turnira te da vas zamolim za nastavak suradnje i ove godine.

Ove godine ako Bog da planiramo odrati ovaj memorijalni turnir IBRAHIM-
EJJUB-OSMAN 03.04.2017. godine na poligonu FK Podrinje Janja, te za organizaciju i sve
propratne aktivnosti ovog turnira neophodna su nam minimalna finansijska sredstva u iznosu
od 1.500 KM ( hiljadu i pet stotina konvertibilnih maraka). Kao i prole godine oekujemo i
ove da ete nam izai u susret te podrati ovaj na ve tradicionalan turnir. Oekujemo Vau
podrku, u to i ne sumnjamo.

Na kraju elim Vam se zahvaliti na dosadanjoj saradnji i sponzorstvu , te poeljeti


mnogo uspjeha kompaniji BH telecom u ovoj 2017. poslovnoj godini sa eljma da jo vie
uspijete u radu i budete uvjek sponzori svih lijepih aktivnosti unaoj dravi , a pogotovo u
manjem BH entitetu i povratnikim mjestima.

S osobitim potovanjem,

Uz mahsuz Selame i najtoplije pozdrave,

Ispred organizacionog odbora memorijalnog turnira IBRAHIM-EJJUB-OSMAN

Amer Hdi
__________________