Anda di halaman 1dari 1

Soalan Latihan Macromedia Flash Soalan Latihan Macromedia Flash

Rajah 11 menunjukkan animasi perubahan warna yang boleh anda lakukan


dalam Persembahan Macromedia Flash.Terangkan langkah langkah Rajah 11 menunjukkan animasi perubahan warna yang boleh anda lakukan
penghasilan Animasi perubahan warna tersebut. dalam Persembahan Macromedia Flash.Terangkan langkah langkah
penghasilan Animasi perubahan warna tersebut.

Rajah 11 menunjukkan animasi perubahan warna yang boleh anda lakukan


dalam Persembahan Macromedia Flash.Terangkan langkah langkah Rajah 11 menunjukkan animasi perubahan warna yang boleh anda lakukan
penghasilan Animasi perubahan warna tersebut. dalam Persembahan Macromedia Flash.Terangkan langkah langkah
penghasilan Animasi perubahan warna tersebut.

Rajah 11 menunjukkan animasi perubahan warna yang boleh anda lakukan


dalam Persembahan Macromedia Flash.Terangkan langkah langkah Rajah 11 menunjukkan animasi perubahan warna yang boleh anda lakukan
penghasilan Animasi perubahan warna tersebut. dalam Persembahan Macromedia Flash.Terangkan langkah langkah
penghasilan Animasi perubahan warna tersebut.