Anda di halaman 1dari 2

PELAN OPERASI

PANITIA PENDIDIKAN KHAS 2015


(BAHASA MALAYSIA)

NAMA PROJEK Fasih Suku kata

OBJEKTIF Membina dan membaca suku kata dan perkataan


Menulis perkataan vkv, kvkv dan kvk

TEMPOH SASARAN Januari hingga Oktober

KUMPULAN SASARAN Murid Pendidikan Khas Kelas A

GURU TERLIBAT Guru komponen Bahasa Malaysia

PROSES KERJA 1. Taklimat Program Fasih Suku kata

1.1 Ucapan Ketua Program


1.2 Penerangan tentang program
1.3 Pelantikan penyelaras program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran

2.1 Analisis buku kerja dan ujian murid


2.2 Pembahagian kumpulan murid mengikut aras kebolehan

3. Perbincangan cara pelaksanaan program tersebut dalam pembelajaran dan pengajaran


berdasarkan kebolehan murid.

4. Program dilaksanakan pada awal pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia mengikut
jadual.
5. Pelaksanaan aktiviti

5.1Menyanyikan lagu abjad


5.2 Menyebut dan membaca abjad dari carta dan kad abjad
5.3 Membaca suku kata vkv, kvkv dan kvk.
5.4 Membaca suku kata dan membina perkataan
5.5 Membaca perkataan dan ayat mudah
5.6 Menyalin dan menulis abjad, suku kata, perkataan dan ayat

KEKANGAN 1. Murid tidak mengenal abjad


2. Murid mudah lupa
3. Murid tidak minat membaca
4. Murid tidak dapat memberi tumpuan dalam tempoh masa yang sepatutnya
5. Murid menghadapi masalah pertuturan

PEMANTAUAN Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan / Ketua Panitia /
Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali dalam
sebulan bagi setiap kelas.

PENILAIAN Penilaian dijalankan selepas sesuatu program bagi mengenalpasti keberkesanan program
tersebut.

PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi
meningkatkan keberkesanan program.